Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 110

Hôm nay: 556

Lượt truy cập: 3.914.957

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

 

 

27 chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh triển khai thực hiện năm 2020

Năm 2019 mặc dù còn nhiều khó khăn, song với sự quyết tâm trong lãnh đạo của các cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, sự tham gia của MTTQ và các đoàn thể, sự nỗ lực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị đều rất tích cực, tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất từ đầu nhiệm kỳ, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch năm và cả nhiệm kỳ.

IMG_6881.JPG

  • Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 khóa X đánh giá kết quả thực hiện
  • Nghị quyết Đảng bộ tỉnh năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,48%. Quy mô nền kinh tế mở rộng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục cải thiện, thu hút FDI tăng cao; huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là đầu tư tư nhân. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, thực hiện đúng định hướng mục tiêu đề ra. Giáo dục - đào tạo đạt nhiều thành tích nổi bật. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ. Các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương và phục vụ nhu cầu hưởng thụ của người dân. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện tốt. Chủ quyền lãnh thổ được giữ vững, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội tiếp tục được ổn định; hoạt động đối ngoại được tăng cường, hợp tác với các tỉnh giáp biên được duy trì và mở rộng. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân của cấp ủy, chính quyền các cấp được quan tâm, thực hiện đúng quy định. Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; yên tâm tập trung, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; tình hình dân tộc ổn định, các hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường theo đúng quy định của pháp luật. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, việc triển khai thực hiện Quyết định 999-QĐ/TU đạt nhiều kết quả tích cực như tổ chức bộ máy được đổi mới, sắp xếp theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; việc triển khai nhiệm vụ gắn với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Cùng với đó công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng địa phương thông minh trên một số lĩnh vực chủ yếu được quan tâm và đạt các kết quả bước đầu, tạo tiền đề để triển khai sâu và rộng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại không ít khó khăn, hạn chế như: giá cả các mặt hàng nông lâm sản chủ lực tiếp tục giảm, khả năng hồi phục chậm; dịch tả lợn châu Phi lây lan trên diện rộng; chuyển đổi hình thức tổ chức sản xuất từ quy mô nhỏ, phân tán sang liên kết sản xuất và sản xuất theo chuỗi giá trị còn chậm; năng lực cạnh tranh sản phẩm công nghiệp chế biến của tỉnh còn thấp. Các dự án sử dụng nguồn thu sử dụng đất chậm nên ảnh hưởng đến giải ngân nguồn xây dựng cơ bản; số lượng doanh nghiệp tạm dừng và giải thể còn lớn. Đời sống của một bộ phận người dân, nhất là đồng bào DTTS vùng sâu, vùng biên giới, vùng thiên tai còn thấp; thiếu nguồn lực để thực hiện một số chính sách như cấp đất sản xuất cho đồng bào DTTS. Giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao. Một số loại tội phạm, tình hình vi phạm giao thông diễn biến phức tạp; việc thực hiện các giải pháp phòng chống tham nhũng có lúc, có nơi thiếu quyết liệt. Công tác tuyên truyền, giáo dục chưa thường xuyên, liên tục; hoạt động một số trang cộng đồng chưa tích cực; một số cấp ủy chưa kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình, mô hình hay. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nằm trong các khu quy hoạch, dự án đạt kết quả chưa cao. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa quyết tâm trong triển khai thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy. Phát triển đảng trong doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc kết nạp chủ doanh nghiệp vào Đảng.

Năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra 27 chỉ tiêu quan trọng để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh, gồm: (1) Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8% so với năm 2019 (theo giá 2010). (2) Cơ cấu kinh tế tỷ trọng nông lâm thủy sản chiếm 20,8%, công nghiệp xây dựng 40,7%, dịch vụ chiếm 38,5%. (3) GRDP bình quân đầu người 67 triệu đồng, tăng 8% so với năm 2019. (4) Kim ngạch xuất khẩu 2.560 triệu USD, tăng 8% so với năm 2019. (5) Kim ngạch nhập khẩu 1.500 triệu USD, tăng 3,4% so với năm 2019. (6) Thu ngân sách 10.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2019. (7) Chi ngân sách 12.808 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2019. (8) Thu hút đầu tư: trong nước 10.000 tỷ đồng, tăng 5,3% so với năm 2019; nước ngoài 400 triệu USD, tăng 14,3% so với năm 2019. (9) Số doanh nghiệp thành lập mới 1.200 doanh nghiệp, tăng 9% so với năm 2019. (10) Số hợp tác xã thành lập mới 32 hợp tác xã. (11) Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1,5% so với năm 2019. (12) Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị <3,2%. (13) Lao động giải quyết việc làm mới 35.200 người. (14) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%. (15) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 33,3%.  (16) Số giường bệnh trên vạn dân đạt 29 giường. (17) Số bác sỹ/vạn dân đạt 8,5 bác sỹ. (18) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 12%. (19) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90%. (20) Số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 12 xã. (21) Tỷ lệ dân số sử dụng điện đạt 99%. (22) Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%. (23) Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%. (24) Tỷ lệ che phủ rừng (chung) đạt 74,79%. (25) Phát triển Đảng viên mới 1.000 đảng viên. (26) Số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%. (27) Số tổ chức đoàn thể đạt loại khá trở lên 90% và thu hút quần chúng vào tổ chức 80%./.

                                                                             Minh Tuấn

 

Lượt xem: 858

  • File đính kèm:

Bình luận

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif