Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 405

Hôm nay: 1.789

Lượt truy cập: 1.390.584

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Bài học kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở Bình Phước

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 - 2020”, qua 5 năm triển khai thực hiện, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến đáng kể. Nhận thức của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị về chính sách BHXH, BHYT được nâng lên rõ rệt. Các cấp, các ngành đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp thực hiện Nghị quyết của Trung ương đạt được một số kết quả bước đầu đáng khích lệ với số lượng đối tượng tham gia BHXH, BHYT không ngừng tăng lên, cũng như quyền lợi của người tham gia được đảm bảo; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được củng cố, nâng cao…

IMG_6121 - BÌA 2B ra dan.JPG

  • Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị phổ biến
  • chính sách, pháp luật về bảo hiểm tại xã Nha Bích, huyện Chơn Thành (4/2017)

Tuy nhiên, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương cong tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn một số hạn chế, khó khăn như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chính sách BHXH, BHYT chưa thường xuyên và kết quả đạt được chưa cao, chưa đồng đều ở các địa phương trong tỉnh; công tác phối hợp có lúc, có nơi chưa được thường xuyên, chặt chẽ, thiếu nội dung cụ thể; công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên, đa dạng, phong phú. Tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN tại một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh vẫn còn diễn ra làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; phần lớn người cao tuổi, người có bệnh mới tham gia BHYT hộ gia đình. Công tác phát hành thẻ BHYT còn sai sót và không kịp thời, chậm. Chất lượng khám, chữa bệnh ở các cơ sở y tế tuy có nâng lên, nhưng chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân, nhất là y tế tuyến xã…

Qua triển khai thực hiện, Tỉnh ủy rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương. Thực tế, nhiều nơi cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện, có kế hoạch cụ thể, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn việc sơ kết, tổng kết thì hoạt động BHXH, BHYT nơi đó đạt hiệu quả cao.

Hai là, chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân về công tác BHXH, BHYT để họ tự quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình theo quy định của pháp luật.

Ba là, phát triển hệ thống BHXH, BHYT đồng bộ với phát triển các dịch vụ xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Bốn là, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác BHXH, BHYT và không ngừng đổi mới tác phong, lề lối làm việc về phong cách phục vụ đối tượng; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, nhất là đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả cao nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chưc, cá nhân trong việc tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN./.

                                                                                            Hồng Sơn 

 

Lượt xem: 430

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif