Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 63

Hôm nay: 400

Lượt truy cập: 2.422.986

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 158-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thực hiện Kế hoạch số 158-KH/TU, ngày 14/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt được một số kết quả:

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết được thực hiện từ Hội nghị trực do Ban Bí thư trực tiếp chủ trì, tỉnh Bình Phước đã tổ chức kết nối với đầu cầu Trung ương, nối dài trực tuyến đến điểm cầu 11 huyện, thị xã với gần 4.000 đại biểu là là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện, thị xã. 22/22 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành việc học tập, quán triệt các nghị quyết với 32.547/33.297 đảng viên tham gia, đạt tỷ lệ 97,7% .

TW7 - nay.jpg

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu hội trường tỉnh

Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi nghị quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng được bám sát chỉ đạo, tổ chức thường xuyên với nhiều thông tin phong phú, đa dạng. Qua công tác tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân nắm vững hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, toàn xã hội, từ đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tích cực thực hiện tốt các Nghị quyết. Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc về nhận thức và hành động trong quá trình thực hiện các Nghị quyết.

Về nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ được các cấp ủy đảng trong tỉnh quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, thường xuyên bằng nhiều hình thức phù hợp thông qua việc học tập nghị quyết; tuyên truyền miệng và trên phương tiện thông tin đại chúng; qua các hoạt động từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, các phong trào văn hoá - văn nghệ, hội thi, cuộc thi, tài liệu hỏi đáp, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến; qua các trang cộng đồng trên mạng xã hội; cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy...

Công tác triển khai, học tập nghị quyết nghiêm túc, đạt chất lượng, kịp thời quán triệt cho cán bộ, đảng viên các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các Nghị quyết Hội nghị Trung ương. Vai trò của Bí thư cấp ủy, Mặt trận, các đoàn thể đóng vai trò chủ lực; các phương tiện truyền thông đại chúng được phát huy trong việc quán triệt nghị quyết.

Đội ngũ báo cáo viên các cấp được kiện toàn: Đảng bộ tỉnh hiện có 05 báo cáo viên cấp Trung ương, 43 báo cáo viên cấp tỉnh và 225 báo cáo viên cấp huyện và tương đương. Đa số các xã, phường, thị trấn đều cơ cấu 01 đồng chí của đảng ủy tham gia báo cáo viên cấp huyện, đóng vai trò chủ lực trong công tác tuyên truyền miệng tại cơ sở.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban thường vụ các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị nghiêm túc, bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra. Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng. 100% cơ quan, đơn vị đã ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp công chức, viên chức trong nội bộ cơ quan. Ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân, mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội. Đã có gần 1.000 tập thể và khoảng 1.500 cá nhân điển hình học tập và làm theo gương Bác được cấp ủy các cấp biểu dương, tôn vinh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ biểu dương, tôn vinh điển hình xuất sắc trên các lĩnh vực; điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại buổi Lễ, đã tôn vinh, tuyên dương 171 tập thể, cá nhân (trong đó, có 11 tập thể và 29 cá nhân điển hình học tập và làm theo gương Bác).

Về nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội: Ban tuyên giáo cấp tỉnh, cấp huyện duy trì tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội định kỳ.Tổ chức 03 hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh (02 tháng/lần); ban hành 06 báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội (01 tháng/lần). Qua thông tin từ cộng tác viên dư luận xã hội và thông tin của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành 06 văn bản chỉ đạo trực tiếp các địa phương, đơn vị giải quyết vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

                                                           Hồng Dương

Lượt xem: 274

  • File đính kèm:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 17h00 ngày 31/5/2020:

- Thế giới: 5.993.900 người mắc, 365.423 người tử vong.
- Việt Nam: 328 người mắc (đã phục hồi 279). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif