Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 12

Hôm nay: 918

Lượt truy cập: 2.546.397

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 43-KL/TU của Tỉnh ủy trong năm 2017

Để kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Kết luận số 43-KL/TU, ngày 16/5/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án “Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng bộ tỉnh Bình Phước” và Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Phước” đến năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị báo cáo các nội dung trọng tâm như sau:

1. Việc mua, đọc và làm theo báo Đảng theo Chỉ thị số 44-CT/TU, ngày 7/5/2015 của Tỉnh ủy và Công văn số 1337-CV/TU, ngày 25/5/2017 của Tỉnh ủy về chấn chỉnh thực hiện Chỉ thị 44-CT/TU của Tỉnh ủy.

2. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên; việc phát hiện tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

3. Bí thư cấp ủy các cấp 6 tháng, một năm báo cáo cấp trên trực tiếp: Số lượng và mức độ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở địa phương, đơn vị mình.

4. Tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập nghị quyết.

5. Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên không nghiêm túc trong học tập nghị quyết.

6. Việc đa dạng hóa các hình thức triển khai, quán triệt nghị quyết.

7. Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho triển khai, quán triệt nghị quyết (Nhất là ở các xã, phường, thị trấn).

8. Chất lượng, hiệu quả xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết.

9. Vai trò Bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo, triển khai học tập, quán triệt nghị quyết.

- Yêu cầu: Báo cáo ngắn gọn, nêu rõ hạn chế và nguyên nhân, tên văn bản chỉ đạo và số liệu của kết quả thực hiện (Từ tháng 01/2017 đến ngày 30/11/2017).

 Báo cáo các đơn vị gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 05/12/2017 bằng văn bản và qua hộp thư điện tử huynhtu76@gmail.com.

Lượt xem: 2342

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 12h30 ngày 26/6/2020:

- Thế giới: 9.714.800 người mắc, 491.856 người tử vong.
- Việt Nam: 352 người mắc (đã phục hồi 329). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif