Search

Bảo hiểm xã hội Bù Đốp: Đơn vị đạt tỷ lệ thu BHXH, BHYT, BHTN cao nhất năm 2018

 

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện, BHXH tỉnh và sự phối hợp của các phòng, ban có liên quan trên địa bàn; năm 2018 Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Bù Đốp đã thực hiện tốt nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần cùng các ngành, các cấp tại địa phương thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.

Để người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định; BHXH huyện Bù Đốp đã kịp thời tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo; đồng thời tuyên truyền, vận động, thường xuyên đôn đốc thu nộp, kiểm tra số lao động và quỹ tiền lương của các đơn vị sử dụng lao động, khai thác mới các đơn vị, doanh nghiệp; kết quả tính đến ngày 31/12/ 2018, số người tham gia BHXH-BHYT-BHTN là 48.923 người, với tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN là 69.316 triệu  đồng, đạt 104% kế hoạch năm; tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN chiếm 0.27 % so với số phải thu.

Bên cạnh đó, xác định công tác chi trả chế độ là khâu quan trọng, nhằm góp phần ổn định đời sống cho đối tượng hưởng các chế độ BHXH. Trong năm qua, BHXH huyện Bù Đốp đã chỉ đạo kịp thời công tác chi trả các chế độ qua hệ thống Bưu điện, bảo đảm chi trả kịp thời, đầy đủ, tận tay cho đối tượng với số tiền chi trả BHXH là 26.620 triệu đồng, tạo niềm tin của đối tượng về chính sách BHXH, BHYT. Thực hiện giám định chi khám, chữa bệnh BHYT cho đối tượng tham gia BHYT với tổng chi phí 16.680 triệu đồng. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho người tham gia BHXH được di chuyển nơi làm việc, cũng như được khám chữa bệnh và thanh toán theo quy định, BHXH huyện Bù Đốp đã cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời với số lượng là 225 sổ BHXH, 32.958 thẻ BHYT cho người lao động và đối tượng. Công tác giải quyết chế độ BHXH cho người lao động cũng được  BHXH huyện chú trọng và quan tâm, trong năm, đã tiếp nhận và giải quyết kịp thời được 672 lượt người hưởng BHXH ngắn hạn. Bên cạnh đó, BHXH huyện Bù Đốp cũng đã quyết liệt đẩy mạnh công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Năm 2018 đã thực hiện bàn giao 2.345 sổ BHXH cho người lao động, đạt: 100% so với số sổ BHXH cần phải bàn giao, đồng bộ dữ liệu đạt:100%.

Trong điều kiện đơn vị chỉ có 11 viên chức, người lao động nhưng phải đảm nhiệm một khối lượng công việc khá lớn, từ việc thu BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc, thu BHXH tự nguyện; thu BHYT theo hộ gia đình; giải quyết chế độ chính sách BHXH; chi BHXH; giám định BHYT; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; tuyên truyền mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định; đồng bộ dữ liệu, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý, áp dụng Hệ thống thông tin giám định BHYT, cải cách thủ tục hành chính … nên BHXH huyện Bù Đốp gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, viên chức, người lao động trong đơn vị với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, vươn lên đưa BHXH huyện Bù Đốp trở thành đơn vị dẫn đầu trong công tác thu BHXH, BHYT, BHTN trong Tổ 1 do BHXH tỉnh phát động.

Bước sang năm 2019, BHXH huyện Bù Đốp đề ra các giải pháp tích cực, cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua do BHXH tỉnh Bình Phước và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phát động.

 Đinh Chí Linh (BHXH)

Lượt xem: 243

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif