Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 294

Hôm nay: 1.669

Lượt truy cập: 1.593.921

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước với nhiều giải pháp mới nhằm tạo sự đột phá trong công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước luôn xác định công tác tuyên truyền BHXH, BHYT, BHTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ các năm trước đây, năm 2018 và những năm sắp tới nhằm để hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ chính trị và thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH, Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và đến 2020 theo Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”, Luật BHXH năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

Trong thực hiện nhiệm vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước nhận thấy thực hiện tốt công tác tuyên truyền là một trong những nhân tố quan trọng góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Với khối lượng công việc ngày càng nhiều và yêu cầu công việc ngày càng cao, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới thì đòi hỏi công tác tuyên truyền BHXH, BHYT, BHTN phải luôn tạo sự đột phá, linh hoạt trong việc áp dụng các hình thức tuyên truyền đối với từng nhóm đối tượng và quan tâm tới điều kiện cụ thể của từng địa phương. Chính vì vậy, trong năm qua, BHXH tỉnh Bình Phước đã đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, chọn nội dung tuyên truyền theo từng thời điểm.

Trên cơ sở kế hoạch tuyên truyền đã được xây dựng ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã phối hợp với các cơ quan truyền thông, các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị, thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến huyện, thị, thành phố triển khai sâu rộng, đồng bộ, kịp thời chính sách BHXH, BHYT, BHTN thông qua các hình thức như: tư vấn, đối thoại; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, đại chúng; tổ chức các hội nghị tập huấn về kỹ năng công tác tuyên truyền, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử BHXH tỉnh,...

Trong năm qua, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền đã góp phần phát triển nhanh số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, hoàn thành vượt mức kế hoạch thu được giao và giảm đáng kể tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT,  BHTN. Đến hết năm 2018, ước độ bao phủ BHYT toàn dân đạt 84%, vượt 1,8% chỉ tiêu BHYT toàn dân do Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg; số thu ước đạt: 2.575.000 triệu động, đạt 100,2% kế hoạch thu được giao, dự kiến tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN giảm còn 1,42% so với kế hoạch thu.

BHXH TN (2).jpg

 Người lao động được cấp sổ BHXH tự nguyện ngay tại Hội nghị tuyên truyền

tại thành phố Đồng Xoài

Mặc dù công tác tuyên truyền đã đạt được những kết quả quan trọng nhưng trong quá trình hoạt động vẫn một số khó khăn, vướng mắc và những vấn đề đặt ra cần phải giải quyết, đó là:

- Bình Phước là một tỉnh miền núi, có địa bàn rộng, trình độ dân trí của người dân còn thấp, chưa đồng đều; là nơi tập trung sinh sống của nhiều dân tộc khác nhau nên việc tiếp cận, tuyên truyền gặp nhiều khó khăn.

- Nhận thức của một số chủ sử dụng lao động ở khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh về chính sách BHXH, BHYT, BHTN chưa cao, làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động, ảnh hưởng đến quyền lợi và chưa tạo được sự tin cậy của người lao động.

- Nhận thức của một bộ phận người dân về chính sách BHXH, BHYT, BHTN chưa đầy đủ; cùng với tập quán, thói quen tự chữa bệnh, điều kiện kinh tế còn khó khăn...đã dẫn đến tình trạng có bệnh người dân thường tự mua thuốc để điều trị tại nhà, nhiều người chỉ tham gia BHYT khi bản thân họ bị bệnh nặng.

 - Tại một số nơi, công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN chưa nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, còn xem công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN là nhiệm vụ riêng của ngành BHXH chứ chưa xem đây là nhiệm vụ của toàn thể hệ thống chính trị theo chủ trương của Đảng và Nhà nước ta, vì vậy công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên, chưa phủ khắp.

Để khắc phục những khó khăn trên, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong năm 2019; BHXH tỉnh Bình Phước đề ra các giải pháp sau:

- Một là, tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên đối với công tác đảm bảo an sinh xã hội, trong đó tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức để xác định BHXH, BHYT, BHTN thực sự là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Bên cạnh đó, tiếp tục bám sát định hướng, chỉ đạo của BHXH Việt Nam đối với công tác tuyên truyền của ngành, gắn công tác tuyên truyền BHXH, BHYT với quá trình tuyên truyền những nhiệm vụ chính trị khác của đất nước, của địa phương. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, chính quyền, đoàn thể thông qua các quy chế phối hợp, chương trình công tác, kế hoạch tổ chức các hoạt động cụ thể, phù hợp tình hình và điều kiện thực tế.

- Hai là, nâng cao chất lượng thực hiện các hoạt động nghiệp vụ và chất lượng phục vụ các tổ chức, cá nhân; giải quyết kịp thời, đầy đủ, chính xác các chế độ, chính sách, bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng nhằm khẳng định, tạo dựng niềm tin vững chắc của tổ chức, công dân đối với chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

- Ba là, song song với sự chủ động, tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, BHXH tỉnh sẽ quan tâm, chú trọng phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Dân số kế hoạch hóa gia đình, Bưu điện... phát triển mở rộng mạng lưới, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức cho đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền từ tỉnh đến tận cơ sở.

- Bốn là, tiếp tục xác định những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm của năm, từng quý, từng tháng để có kế hoạch tuyên truyền một cách cụ thể, hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo bộ phận tuyên truyền phải có sự phối hợp, chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ, các đơn vị BHXH cấp huyện và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền. Dự báo trước để có giải pháp, biện pháp giải quyết được những phát sinh, vướng mắc một cách kịp thời.

- Năm là, tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, chú trọng giải thích, làm rõ những điểm mới của Luật BHXH  2014, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung; các chế độ, chính sách, quyền lợi của nghĩa vụ của người dân, người lao động, chủ sử dụng lao động trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Tăng cường các hình thức tuyên truyền, trong đó chú trọng đến việc đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo niềm tin của nhân dân về chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Hy vọng với nhứng giải pháp trên, công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN tiếp tục có những đột phá, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thúy Ái (BHXH tỉnh).

Lượt xem: 247

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif