Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 105

Hôm nay: 430

Lượt truy cập: 1.386.850

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

BHXH tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri

 

Ngày 27-6-2018, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Công văn số 132/HĐND đề nghị Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh xem xét, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Sau khi xem xét nội dung kiến nghị, BHXH tỉnh ban hành Văn bản số 430/BHXH-VP về trả lời kiến nghị của cử tri như sau:

Cử tri các xã: Tân Quan, An Khương, Phước An và Tân Hưng, huyện Hớn Quản đề nghị BHXH tỉnh cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi ngay từ lúc làm giấy khai sinh như cách làm ở Bình Dương hiện nay để trẻ được hưởng chế độ ngay từ đầu.

BHXH trả lời: Theo quy định của Luật BHYT, Luật Trẻ em, trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT miễn phí từ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo. UBND cấp xã nơi cha, mẹ có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú có trách nhiệm lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT gửi cơ quan BHXH đồng thời với việc cấp giấy khai sinh theo quy định tại Khoản 3, Điều 8 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT về việc hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Cán bộ Phòng Giám định bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh kiểm tra, rà soát thông tin đối tượng tham gia bảo hiểm - Ảnh: S.H

Qua phản ánh của cử tri, BHXH tỉnh đã kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn các xã: Tân Quan, An Khương, Phước An và Tân Hưng. Kết quả, BHXH huyện Hớn Quản đã thực hiện cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn các xã nêu trên đúng quy định sau khi nhận được danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT do UBND các xã gửi đến.

Tuy nhiên qua thống kê, rà soát vẫn còn một số trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn các xã nêu trên chưa được cấp thẻ BHYT. Nguyên nhân do trẻ mới sinh chưa được cha mẹ đăng ký giấy khai sinh hoặc UBND xã khi cấp giấy khai sinh cho các cháu nhưng không lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT. BHXH tỉnh đã đề nghị BHXH huyện Hớn Quản phối hợp UBND các xã tiến hành cấp thẻ BHYT cho số trẻ chưa được cấp thẻ BHYT trên địa bàn các xã Tân Quan, An Khương, Phước An, Tân Hưng.

Để đảm bảo quyền lợi cho trẻ em dưới 6 tuổi khi đi khám, chữa bệnh BHYT, BHXH tỉnh đề nghị UBND huyện Hớn Quản chỉ đạo UBND các xã thực hiện nghiêm việc lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi đồng thời với việc cấp giấy khai sinh theo đúng quy định. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác truyền thông về chính sách BHYT đối với trẻ em dưới 6 tuổi để người dân được biết và thực hiện.

Cử tri xã Minh Lập, huyện Chơn Thành đề nghị cho biết khi mua thẻ BHYT để khám bệnh vượt tuyến được thanh toán 60%, nhưng phải có giấy giới thiệu chuyển tuyến của bệnh viện tuyến dưới mới được thanh toán, như vậy có đúng không? Đề nghị cơ quan y tế, BHXH tăng cường danh mục thuốc cho đối tượng mua thẻ BHYT đến khám và điều trị. Vì hiện nay, nhiều bệnh viện chi trả BHYT không đủ số lượng và danh mục thuốc.

BHXH trả lời: Về nội dung phản ánh: Đề nghị cho biết khi mua BHYT để khám bệnh vượt tuyến được thanh toán 60%, nhưng phải có giấy giới thiệu chuyển tuyến của bệnh viện tuyến dưới mới được thanh toán, như vậy có đúng không?

Tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 quy định: Trường hợp người có thẻ BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng quy định tại Khoản 1 điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 điều này: a) Tại bệnh viện tuyến Trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú; b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày luật này có hiệu lực; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1-1-2021 trong phạm vi cả nước.

Như vậy, người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh vượt tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh thì được các bệnh viện thanh toán 60% chi phí khám, chữa bệnh khi điều trị nội trú; đi khám, chữa bệnh vượt tuyến tại bệnh viện tuyến Trung ương thì được các bệnh viện thanh toán 40% chi phí khi điều trị nội trú; khi thanh toán không cần có giấy giới thiệu chuyển tuyến.

Về nội dung phản ánh: Đề nghị cơ quan y tế, BHXH tăng cường danh mục thuốc theo đối tượng mua thẻ BHYT đến khám và điều trị. Vì hiện nay, nhiều bệnh viện chi trả BHYT không đủ số lượng và danh mục thuốc.

 Theo quy định, người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh và có trình đầy đủ thủ tục khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT sẽ được hưởng chi phí về thuốc theo danh mục được Bộ Y tế quy định và theo kết quả đấu thầu thuốc hằng năm do Sở Y tế tổ chức đấu thầu tập trung trên toàn tỉnh. Cụ thể: Đối với thuốc tân dược: người bệnh có thẻ BHYT được hưởng theo danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế. Đối với thuốc y học cổ truyền: người bệnh có thẻ BHYT được hưởng theo danh mục thuốc đông y học cổ truyền chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế. Mặt khác, theo quy định tại Thông tư số 40 và hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT đã ký giữa cơ quan BHXH với các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT thì: Các cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời, không để người bệnh tự mua. Vậy, đề nghị phản ánh cụ thể là cử tri đã đi khám, chữa bệnh BHYT ở cơ sở khám, chữa bệnh nào? Có như vậy, cơ quan BHXH mới có cơ sở phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT đúng theo quy định.

Cử tri xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh kiến nghị: Hiện nay nhà nước vận động người dân tham gia mua BHYT tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Tuy nhiên, khi in thẻ sai thông tin quá nhiều khiến việc khám, chữa bệnh của người dân gặp nhiều khó khăn, cụ thể như sai tên, sai tên đệm, giới tính, năm sinh, sai họ, sai địa chỉ. Vấn đề này cử tri huyện Lộc Ninh đã phản ánh rất nhiều, tuy nhiên tình trạng in sai vẫn tiếp diễn. Đề nghị chấn chỉnh tình trạng này?

BHXH trả lời: Theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14-4-2017 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam thì hồ sơ đăng ký đóng và cấp thẻ BHYT gồm có: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT; Danh sách người chỉ tham gia BHYT do cơ quan quản lý đối tượng, đại lý thu BHYT lập. Cơ quan BHXH căn cứ vào hồ sơ tham gia BHYT do cơ quan quản lý đối tượng gửi đến để thực hiện in và cấp thẻ BHYT cho đối tượng tham gia theo quy định, cụ thể:

Người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế khó khăn, người dân sinh sống tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo; người thuộc hộ cận nghèo; hộ gia đình làm nông, lâm - ngư nghiệp có mức sống trung bình; đối tượng bảo trợ xã hội; người có công; thân nhân người có công: Do UBND các xã, phường, thị trấn lập danh sách gửi cơ quan BHXH. Đối tượng học sinh, sinh viên: Do nhà trường cung cấp. Đối tượng hộ gia đình: do các đại lý thu BHXH, BHYT cung cấp. Tuy nhiên, số đối tượng tham gia BHYT do các cơ quan quản lý đối tượng lập danh sách còn có sai sót dẫn đến việc in thẻ BHYT của đối tượng tham gia bị sai thông tin.

Về vấn đề này, cơ quan BHXH đã phối hợp các cấp, ngành để khắc phục tồn tại nêu trên. Đồng thời, để bảo đảm quyền lợi của đối tượng tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh, BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện, thị trước khi in thẻ BHYT phải phối hợp với cơ quan quản lý đối tượng kiểm tra, rà soát và đối chiếu giữa tờ khai của người tham gia với danh sách tham gia để hạn chế thấp nhất những sai sót như: Tên đệm, giới tính, năm sinh... Đối với những thẻ BHYT bị sai thông tin, tiếp nhận và in lại thẻ BHYT cho các đối tượng tham gia đúng quy định trong thời gian nhanh nhất.

BP online

Lượt xem: 165

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif