Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 252

Hôm nay: 583

Lượt truy cập: 3.341.518

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Bình Phước chăm lo đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn

Là một tỉnh với hơn 40 dân tộc sinh sống, Bình Phước là một địa phương có số đông đồng bào dân tộc thiểu số tập trung sinh sống trên địa bàn. Nhờ làm tốt công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước, những năm qua, đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Phước luôn tin tưởng vào đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Bình Phước là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào các dân tộc Xtiêng, Mnông, Khmer, Châu Mạ, còn lại là các dân tộc thiểu số di cư từ nơi khác đến qua các thời kỳ khác nhau, đặc biệt trong những thập niên gần đây như Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, Chăm, Mông...

Các dân tộc thiểu số phân bố rộng khắp trên địa bàn các huyện trong tỉnh, sinh sống xen kẽ nhau, không có dân tộc nào cư trú theo vùng lãnh thổ riêng. Trong những năm qua, các dân tộc trong tỉnh đã gắn bó đoàn kết, không có sự phân biệt, đối xử giữa các dân tộc. Đa số đồng bào các dân tộc thiểu số cư trú ở vùng sâu, vùng xa, nơi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng và là môi trường sinh thái.

Mỗi dân tộc đều có văn hóa truyền thống riêng về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, lễ hội, phong tục... tạo nên bản sắc đặc trưng của từng dân tộc, bên cạnh đó có sự giao thoa và ảnh hưởng lẫn nhau đã làm nên bức tranh văn hóa tỉnh Bình Phước ngày càng phong phú, đa dạng.

Từ việc nâng cao nhận thức với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của các ngành, các cấp đã góp phần giúp tỉnh Bình Phước đảm bảo tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy được tiềm năng, thế mạnh trong nhân dân để giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xóa bỏ dần một số tập tục lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bình Phước đã ưu tiên tập trung đầu tư phát triển sản xuất, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo nâng cao mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số, mà trọng tâm là đồng bào dân tộc thiểu số ở những khu vực vùng sâu, vùng xa. Trong những năm qua, tỉnh tích cực tập trung trợ giúp đồng bào nghèo, các hộ đồng bào dân tộc đời sống khó khăn, giải quyết các vấn đề bức xúc như: Tình trạng đói giáp hạt, thiếu nước sinh hoạt, nhà ở tạm bợ, thiếu đất ở, đất sản xuất, công cụ sản xuất, dụng cụ sinh hoạt tối thiểu, xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Thực hiện các chủ trương của Trung ương và của tỉnh, các địa phương đã tập trung giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở và vấn đề tranh chấp đất đai trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới; Làm tốt công tác định canh, định cư, công tác quy hoạch, sắp xếp, phân bổ lại một cách hợp lý dân cư, nguồn nhân lực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững, gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng. Đặc biệt chú trọng tới xây dựng các trung tâm cụm xã để nâng cao điều kiện sinh hoạt cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Theo đó, các trung tâm cụm xã trên địa bàn các huyện Bù Đăng, Phước Long, Bù Đốp, Lộc Ninh, Đồng Phú, đã được xây dựng và đưa vào sử dụng với các hệ thống đường giao thông, trường học bán trú và trường phổ thông cơ sở, phòng khám đa khoa khu vực, cấp nước sinh hoạt, điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, trạm khuyến nông, khuyến lâm, chợ trung tâm, cửa hàng thương mại.v.v... Cùng với đó, tỉnh đã hỗ trợ phát triển sản xuất ở vùng đồng bào dân tộc bằng các loại cây con giống mới, vật tư nông nghiệp, máy móc thiết bị sản xuất …

Để công tác quan tâm chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số trong những năm tiếp theo đạt được hiệu quả cao hơn nữa, tỉnh Bình Phước đã quyết định đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách dân tộc, theo đó các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị, xã, phường, thị trấn thường xuyên xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách dân tộc. Đồng thời huy động các nguồn lực trong việc đa dạng hóa các loại mô hình, điển hình tiên tiến vùng dân tộc thiểu số, phát huy các mô hình giúp nhau cùng phát triển kinh tế – xã hội giữa các dân tộc và các vùng dân tộc thiểu số, các mô hình tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia giúp đồng bào dân tộc thiểu số xóa đói, giảm nghèo.

                                                                             C.Anh

Lượt xem: 77

  • File đính kèm:

Bình luận

GÓP Ý VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân từ ngày 20_10_2020 đến ngày 10_11_2020.png

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif