Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 222

Hôm nay: 1.211

Lượt truy cập: 3.753.113

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

 

 

Bình Phước tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử địa phương cho thế hệ trẻ

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử địa phương cho thế hệ trẻ được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc biên soạn tài liệu, tổ chức giảng dạy về truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương, hoạt động ngoại khóa của nhà trường được chú trọng. Công tác trùng tu, tôn tạo, bảo vệ, khai thác và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn được quan tâm, tích cực triển khai.

Tuy nhiên việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử địa phương cho thế hệ trẻ vẫn còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao. Nhiều địa danh lịch sử, công trình nghiên cứu lịch sử, văn hóa địa phương chưa được giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên ít hiểu biết về văn hóa, lịch sử và truyền thống cách mạng của địa phương. Công tác đầu tư ngân sách và huy động xã hội hóa nguồn lực để xây dựng, tôn tạo, bảo vệ, phát huy các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn còn hạn chế, thiếu đồng bộ...

Do đó, để công tác giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương cho thế hệ trẻ trên địa bàn đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương cho thế hệ trẻ, góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Bên cạnh đó, cần có kế hoạch triển khai, chỉ đạo phối hợp công tác giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương ở các cấp học và ưu tiên chương trình ngoại khóa để học sinh tiếp cận từ sớm; phối hợp kiểm tra công tác biên soạn, thẩm định, cập nhật tài liệu dạy học, tham khảo về Địa chí tỉnh, Lịch sử tỉnh Bình Phước, tài liệu giáo dục lịch sử địa phương trong đó có biên soạn vùng đất và con người Bình Phước dùng trong các cơ sở giáo dục; quản lý tốt hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn; phát huy hệ thống các bảo tàng, thư viện; thực hiện giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm để xây dựng, trùng tu, bảo dưỡng, bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng có nguy cơ xuống cấp, hư hỏng; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa nguồn lực cùng với ngân sách Nhà nước đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động. Ngoài ra, các cấp, ngành, đơn vị và địa phương đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng; tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, tham quan học tập thực tế các khu di tích lịch sử cách mạng, văn hóa, bảo tàng, thư viện, danh lam thắng cảnh...; tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, sự cần thiết của công tác giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương cho thế hệ trẻ; phát hiện và nhân rộng những kinh nghiệm hay, điển hình tốt trong quá trình triển khai thực hiện.

Việc giáo dục lịch sử địa phương được nhà trường đã chỉ đạo giáo viên lồng ghép vào tiết học để chiếu thước phim về các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh để các em hiểu và nắm được lịch sử của vùng đất mình đang sinh sống. Ngoài ra, các trường đã tạo điều kiện tổ chức các tiết học ngoại khoá, cho các em học sinh tìm hiểu về di tích lịch sử thông qua các buổi du khảo về nguồn… từ đó giáo dục các em lòng yêu nước, yêu quê hương - vùng đất mình đang sinh sống, học tập.

         M.An

 

Lượt xem: 783

  • File đính kèm:

Bình luận

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif