Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 69

Hôm nay: 1.131

Lượt truy cập: 2.829.680

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Bình Phước: Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên”

Ngày 18/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2019. Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2011-2015” (viết tắt là Đề án) theo Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 07/7/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến năm 2020 bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật; nắm bắt, đánh giá đúng nhu cầu và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên; đề cao trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của thanh, thiếu niên.

Theo Kế hoạch có 4 nội dung như: (1) Ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án năm 2019. (2) Nâng cao năng lực, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ Đoàn, cán bộ quản lý, theo dõi công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên, nâng cao hiểu biết pháp luật cho thanh, thiếu niên. (3) Pho tô, cấp phát các loại tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi của Đề án do Trung ương phát hành. (4) Công tác quản lý, hành chính, tổng hợp, thống kê, đánh giá kết quả thực hiện Đề án năm 2019.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu bám sát các nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Kế hoạch số 709/KH-BTP ngày 05/3/2019 của Bộ Tư pháp, Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh, Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của các cơ quan, đơn vị địa phương. Xác định rõ nội dung hoạt động, tiến độ thực hiện; các nhiệm vụ đề ra giải pháp có tính khả thi, được triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương tránh trùng lắp với các chương trình, đề án khác; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; lồng ghép thực hiện Đề án với các Chương trình, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động khác có liên quan được phát động trong năm 2019. Phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; khai thác, sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm, hợp lý các nguồn lực, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

                                                                       H.Lan

 

 

 

Lượt xem: 608

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 5h00 ngày 22/9/2020:

- Thế giới: 31.440.950 người mắc, 968.027 người tử vong.
- Việt Nam: 1.068 người mắc, 35 người tử vong (đã phục hồi 947). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif