Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 13

Hôm nay: 1.119

Lượt truy cập: 2.546.598

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Bình Phước thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Trong 3 năm qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) đượccác cấp ủy, chính quyền ở Bình Phước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện gắn với các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng hệ thống chính trị; đề ra các chủ trương, quyết sách đúng đắn, phù hợp với thực tiễn, hợp lòng dân trên các lĩnh vực, từng bước đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Qua đó, tạo sự đồng thuận, sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Công tác quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề

Để tiếp nối thành công trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW những năm trước đây, sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhanh chóng triển khai nội dung Chỉ thị trong toàn Đảng bộ, đồng thời ban hành Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 01-11-2016 để triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn khóa. Tất cả các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đã xác định đúng tầm quan trọng của Chỉ thị 05 và đều ban hành các kế hoạch, hướng dẫn, công văn chỉ đạo triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị, trọng tâm là đẩy mạnh việc “làm theo”.

Tỉnh ủy Bình Phước tiếp tục duy trì hình thức triển khai bằng hình thức truyền hình trực tiếp trên sóng Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh học tập; đồng thời mời các chuyên gia am hiểu sâu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có uy tín để triển khai, quán triệt, như: Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo – Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh – Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng. Cách làm này, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị được Tỉnh ủy chỉ đạo quyết liệt. Năm 2017, Tỉnh ủy thành lập đoàn kiểm tra về thực hiện Chỉ thị gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại 4 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Năm 2018, Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Chỉ thị tại 3 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thành lập Đoàn giám sát và chỉ đạo việc tự giám sát đối với các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Năm 2019, Tỉnh ủy thành lập 01 đoàn kiểm tra tại 2 Đảng bộ trực thuộc tỉnh để kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05.

Trong năm 3 năm qua, các đảng bộ trực thuộc tỉnh đã tiến hành hơn 80 cuộc kiểm tra gắn nội dung kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị vào chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành các Đảng bộ đối với tất cả các cơ sở đảng trực thuộc. 

Xác định nhiệm vụ đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trên cơ sở Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngoài những nội dung thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Bình Phước đã xác định nội dung đột phá, bức xúc nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm 2016 - 2017, Tỉnh ủy chọn 2 việc để tập trung thực hiện tốt: Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp. Tổ chức thực hiện có hiệu quả 6 chương trình và 11 dự án trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Năm 2018, Tỉnh ủy tập trung thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn.  Đến nay hầu hết các đơn vị đã thực hiện sắp xếp lại việc tổ chức bộ máy theo Đề án 999 của Tỉnh ủy. Sau một năm triển khai thực hiện Đề án, toàn tỉnh đã giảm 106 đơn vị cấp phòng, giảm 1.875 biên chế, giảm chi thường xuyên từ bộ máy gần 39 tỷ đồng.

Năm 2019,Tỉnh ủy chọn nội dung trọng tâm:(1). Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, bức xúc của nhân dân, hạn chế thấp nhất khiếu kiện đông người, vượt cấp. (2). Tăng cường sự tham gia của nhân dân trong mọi quá trình phát triển kinh tế - xã hội. (3). Bảo đảm tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. (4). Tăng thu ngân sách, nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người.

Đối với các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị mình, xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như: Thành phố Đồng Xoài có “Đề án giải tỏa hành lang bảo vệ suối Đồng Tiền, suối Tầm Vông thị xã Đồng Xoài giai đoạn 2017-2020”. Huyện ủy Chơn Thành, Huyện ủy Bù Đăng: Chọn các nhóm công việc như: “Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là ấp, khu ấp”, “Thực hiện đối thoại giữa Thường trực huyện ủy với nhân dân”. Các Đảng bộ Công ty Cao su Lộc Ninh, Phú Riềng, Sông Bé, Đồng Phú đã chọn: Tác phong công tác gần công nhân, sát công nhân, lắng nghe, đối thoại với công nhân; giải quyết nhanh gọn các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, phù hợp của người lao động.

Kết quả hình ảnh cho Bình Phước Biểu dương, khen thưởng CT 05

Lễ biểu dương, tôn vinh điển hình xuất sắc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018-2019, nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019). 

Thực tế cho thấy, việc chọn nhiệm vụ đột phá thực hiện Chỉ thị 05 đã tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết năm 2018 đề ra 22 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội; kết quả thực hiện đạt 09 chỉ tiêu, vượt 12 chỉ tiêu, 01 chỉ tiêu không đạt. Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2018 đạt 7,63% là năm cao nhất từ đầu nhiệm kỳ tới nay và cao hơn mức tăng của cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng/người/năm, tăng 9,38% so với năm 2017. Số doanh nghiệp thành lập mới là 1000 doanh nghiệp so với nghị quyết đề ra là 800 doanh nghiệp. Thu ngân sách đạt 8.276 tỷ, tăng 18,23% so với nghị quyết đề ra. Do công tác quản lý thu có nhiều tích cực, trong đó có việc khai thác hiệu quả tài nguyên đất để xây dựng các dự án kinh tế, khu dân cư, kinh phí thu được đầu tư cho phát triển. Đây là năm tỉnh thu ngân sách cao nhất trong 22 năm tái lập tỉnh.

Phong trào thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo tư tưởng của Bác 

Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm. Trong đó, Tỉnh ủy đã ban hành Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020”; Công văn số 1044-CV/TU, ngày 17/01/2017 về chỉ đạo chấm dứt tình trạng ăn uống chè chén, “liên hoan”, “gặp mặt” khi hội họp, được đề bạt, thuyên chuyển công tác và tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết,… xa hoa, lãng phí, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây phản cảm trong dư luận xã hội.

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ
đạo chặt chẽ; thành lập tổ rà soát kiểm tra việc triển khai thực hiện chủ trương của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các dự án phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của các cơ quan tư pháp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; chú trọng kiểm tra công tác cải cách tư pháp ở các địa phương. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Hằng năm, Tỉnh ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thực hành tiết kiệm giảm chi thường xuyên 10% trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước. Riêng trong năm 2018, việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên toàn tỉnh đã tiết kiệm được gần 39 tỷ đồng từ ngân sách. 

Bên cạnh quán triệt chủ đề hằng năm về học tập và làm theo Bác do Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn, Tỉnh Bình Phước đã sáng tạo thêm mô hình “đảng viên thực hành tiết kiệm, làm theo lời Bác”. Tiêu biểu có Thị ủy Phước Long, Huyện ủy Chơn Thành và Huyện ủy Bù Đốp phát động mô hình “Đảng viên thực hành tiết kiệm, làm theo lời Bác”. Theo đó, mỗi đảng viên đóng góp trên tinh thần tự nguyện bằng các hình thức phù hợp theo tình hình thực tế của chi bộ từ 500 đ - 1.000 đ/ngày/đảng viên.Số tiền quỹ thu được hỗ trợ cho các đảng viên có hoàn cảnh khó khăn của đơn vị. Kết quả: Thị ủy Phước Long, từ năm 2012 đến nay tiết kiệm được gần 3,7 tỷ đồng. Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo sử dụng hỗ trợ hết 2,7 tỷ đồng xây dựng 40 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo, đảng viên khó khăn về nhà ở; trao học bổng cho học sinh các trường trên địa bàn thị xã. Huyện ủy Chơn Thành đảng viên trong toàn huyện đóng góp được 625 triệu đồng, đã trích quỹ mô hình 40 triệu đồng để giúp đỡ 07 đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và đã từ trần. Huyện ủy Bù Đốp thực hiện phong trào “Tiết kiệm bản thân, dành phần người khó” đã nhận được số tiền trị giá 687 triệu đồng; trong đó huyện đã xét hỗ trợ cho một số đảng viên khó khăn về nhà ở và phát triển kinh tế gia đình trị giá 155 triệu đồng.

Đây là việc làm thiết thực, hiệu quả và ý nghĩa trong việc học tập và làm theo gương Bác, thu hút được sự quan tâm, đánh giá tích cực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, có sức lan tỏa sâu rộng, các đảng bộ khác học tập và nhân rộng.

Với những việc làm thiết thực, sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay có tác dụng động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc học tập, làm theo Bác. Kết quả, toàn tỉnh đã có 176 tập thể và 215 cá nhân được biểu dương, khen thưởng; trong đó, Trung ương tuyên dương 1 cá nhân, cấp tỉnh khen thưởng 10 tập thể và 20 cá nhân.

  Một số vấn đề và giải pháp

Có thể khẳng định, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Binh Phước đã đi vào nền nếp, có chiều sâu và sức lan tỏa mạnh mẽ. Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh ủy Bình Phước còn rút ra được một số vấn đề quan trọng, thiết thực, tạo tiền đề cho việc thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian tới.

Một là, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn phải được tiến hành nghiêm túc mới thực sự góp phần nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến về việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Thời gian qua, nhiều cấp ủy thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, trong đó đã chú trọng gắn việc thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư với Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”, qua đó đã tác động tích cực đến rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách của người cán bộ, đảng viên. Trên địa bàn xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu học tập và làm theo Bác, đổi mới tác phong công tác, gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc khoa học... được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Hai là, chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Thực tế cho thấy triển khai làm tốt vấn đề này đã làm cho nội dung sinh hoạt thiết thực, cụ thể hơn; chất lượng sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể, đơn vị được bảo đảm; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của các cấp ủy, chính quyền ngày càng được nâng cao.

Ba là, thực hiện tốt Chỉ thị 05 thực sự góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị; giải quyết được nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, tồn đọng, yếu kém kéo dài ở cơ sở.

Bốn là, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tuy có bước tiến mới, hiệu quả hơn so với trước, nhưng trên thực tế vẫn chưa đạt yêu cầu toàn diện theo tinh thần Chỉ thị 05. Cụ thể là: Nội dung đăng ký học tập và làm theo của một số cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa sát với chức năng nhiệm vụ được giao. Việc chuyển biến từ nhận thức sang hành động của một số cán bộ, đảng viên ở một số chi, đảng bộ, tổ chức Hội, đoàn thể chính trị - xã hội chưa thực sự rõ nét. Ở một số chi bộ, thời gian sinh hoạt nội dung học tập và làm theo Bác còn ít; một số đảng viên chuyển biến làm theo còn mờ nhạt; chưa chủ động phát hiện các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Một số cấp ủy đảng chưa sâu sát trong chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và cam kết không vi phạm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc giám sát thực hiện chưa thường xuyên, liên tục. 

 Anh Đức

 

 

 

 

Lượt xem: 324

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 12h30 ngày 26/6/2020:

- Thế giới: 9.714.800 người mắc, 491.856 người tử vong.
- Việt Nam: 352 người mắc (đã phục hồi 329). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif