Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 183

Hôm nay: 1.991

Lượt truy cập: 2.254.211

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Bù Đốp hoàn thành chỉ đạo Đại hội điểm chi, đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; căn cứ tình hình thực tế của Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Đốp đã xây dựng Kế hoạch số 116 –KH/TU, ngày 05/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị 35 –CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118-KH/HU, ngày 30/9/2019 về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng tinh thần Kế hoạch số 200-KH/TU và Kế hoạch số 201-KH/TU của Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thống nhất chọn 3 đơn vị tổ chức Đại hội điểm, trong đó có 01 chi bộ cơ sở, 02 đảng bộ cơ sở thí điểm Đại hội trực tiếp trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy. Trong quá trình chỉ đạo câc đơn vị Đại hội điểm chuẩn bị nội dung và nhân sự Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện đã kịp thời xem xét, điều chỉnh đơn vị Đại hội điểm đối với 01 Đảng bộ cơ sở và kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, do trong quá trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới có những vấn đề phát sinh, chưa giải quyết kịp thời. 11/11 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đã dự Đại hội điểm, trong đó đồng chí Bí thư Huyện ủy trực tiếp dự và chỉ đạo Đại hội tại 03 cơ sở Đảng. Đến ngày 10/3/2020, Đảng bộ Huyện Bù Đốp đã chỉ đạo thành công Đại hội điểm đối với 03 cơ sở Đảng, gồm Chi bộ phòng Văn hóa Thông tin; Đảng bộ Trường THPT Thanh Hòa; Đảng bộ thị trấn Thanh Bình.

image_23.png

Thường trực Huyện ủy Bù Đốp chúc mừng đại hội đảng bộ thị trấn Thanh Bình

Để việc xây dựng các văn kiện đảm bảo về nội dung, Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ Huyện đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị được chọn Đại hội điểm trong suốt quá trình xây dựng các dự thảo văn kiện. Tổ chức thẩm định các nội dung dự thảo văn kiện trước khi các đơn vị báo cáo thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy. Nhìn chung, các sơ sở đã bám sát đề cương, cơ quan, đơn vị. Dự thảo văn kiện trình Đại hội đã được triển khai lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên.

Các cơ sở Đại hội điểm đã triển khai thực hiện quy trình rà soát, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn. Đề án nhân sự Đại hội các cơ sở (Đề án nhân sự cấp ủy, các chức danh chủ chốt; đề án đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên; Đề án nhân sự UBKT Đảng ủy) được Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện thẩm định, góp ý trước khi các đơn vị hoàn chỉnh báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Đề án nhân sự Đại hội của các cơ sở đại hội điểm thể hiện cơ cấu phù hợp và chất lượng nhân sự giới thiệu cao hơn so với nhiệm kỳ 2015 – 2020, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Do đó, kết quả bầu cử tại Đại hội đạt đủ số lượng và đảm bảo theo cơ cấu dự kiến. Đối với 02 Đảng bộ thí điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã luôn sâu sát trong việc nắm tình hình và chỉ đạo, định hướng các cơ sở triển khai thực hiện đảm bảo đúng hướng dẫn của cấp trên. Kết quả Đại hội Đảng bộ cơ sở bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy đều đạt tỷ lệ với số phiếu cao.

Công tác tuyên truyền được các cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc, cổ động trực quan trên các panô, áp phích, treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn, bảng điện tử, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; công trình chào mừng Đại hội Đảng được chú trọng triên khai thực hiện; khâu trang trí khánh tiết, nghi thức Đại hội được thực hiện đảm bảo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

Các cơ sở được chọn Đại hội điểm đã xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, chu đáo, bảo đảm theo yêu cầu. Văn kiện trình đại hội nhìn chung được chuẩn bị kỹ và đúng đề cương, nội dung hướng dẫn. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đã đánh giá sát đúng kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ; công tác nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình; công tác bầu cử tại đại hội và tại phiên họp lần thứ nhất của cấp ủy khóa mới được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, theo đúng trình tự, thủ tục. Nghị quyết đại hội cơ bản đạt yêu cầu về nội dung, kết cấu phù hợp, được đại hội nhất trí cao khi thông qua. Công tác tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua trước và trong đại hội được thực hiện tốt, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Gia Phúc

Lượt xem: 39

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 10h00 ngày 06/4/2020:

- Thế giới: 1.273.700 người mắc, 69.458 người tử vong.
- Việt Nam: 241 người mắc (đã phục hồi 91).
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif