Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 21

Hôm nay: 1.454

Lượt truy cập: 2.832.707

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Bù Gia Mập những kết quả đạt được sau 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Sau hơn 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Bù Gia Mập đã có những chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, nhất là trong công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy; vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt các cấp, từ đó xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, những tấm gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Huyện ủy Bù Gia Mập đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ đạo chặt chẽ việc quán triệt, học tập nội dung các chuyên đề cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa đối với từng cấp ủy, chi bộ. Nhờ đó, tỷ lệ cán bộ đảng viên được học tập các chuyên đề, đạt tỷ lệ 97.14%. Về xây dựng kế hoạch cấp ủy và người đứng đầu, có 49/49 chi, đảng bộ và 200 người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị từ cấp huyện đến cơ sở hoàn thành việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn sát với đặc thù của địa phương, đơn vị, nhiệm vụ chuyên môn, vị trí công tác. Việc thực hiện kế hoạch hành động cá nhân được cấp uỷ chi, đảng bộ theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ, và được xem là tiêu chí đánh giá trong năm.

 Xác định nhiệm vụ đột phá

Huyện ủy đã xác định 03 nhiệm vụ trọng tâm trong cả nhiệm kỳ để tập trung thực hiện: Thứ nhất, “Tập trung nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”; thứ hai, “Thu hút mạnh mẽ mọi nguồn lực, sức sáng tạo của nhân dân, đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa”; thứ ba, “Phát huy mọi nguồn lực, tập trung đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn”. Ba nhiệm vụ trên gắn với tình hình thực tiễn của địa phương gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện.

Trên cơ sở nội dung được xác định, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc huyện, đã căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả, bước đầu đã tạo được sự tin tưởng, đồng thuận và sự vào cuộc của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đổi mới công tác tuyên truyền gắn với việc làm theo Bác

Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Gia Mập chỉ đạo Đài truyền thanh huyện xây dựng 48 chuyên mục, mỗi tuần 1 chuyên mục, bình quân 210 phút/tuần, nội dung các chuyên mục chú trọng tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân điển hình; tổ chức hội nghị tuyên dương 33 điển hình tiên tiến học tập làm theo Bác.

Năm 2016, tổ chức Hội thi kể chuyện về những điển hình tiên tiến học tập và  làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với mục đích tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bước sang năm 2017, Huyện uỷ tiếp tục tổ chức hình thức tuyên truyền mới thông qua Hội thi thuyết trình về giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với thực tiễn cuộc sống hiện nay”.

Qua các hội thi, nhằm hướng tới mục đích tuyên truyền, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn cuộc sống đang đặt ra hiện nay tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

 New Picture (1).png

Đoàn kiểm tra 603 của Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

 đối với Ban Thường vụ huyện ủy Bù Gia Mập

Đối với cơ sở, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các chi, đảng bộ quan tâm triển khai dưới nhiều hình thức: đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong buổi sinh hoạt định kỳ dưới hình thức dành 30 phút kể chuyện, nói chuyện, toạ đàm theo một chuyên đề, chủ đề cụ thể về học và làm theo Bác, như: Chi bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Chi bộ Điện lực, Chi bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Chi bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi bộ Đài truyền thanh huyện, Chi bộ Phòng tài nguyên môi trường, Chi bộ Trường THCS & THPT Võ Thị Sáu, Đảng ủy xã Phú Văn, Đảng ủy xã Đăk Ơ, Chi bộ Thanh tra, Chi bộ Hạt kiểm lâm, Chi bộ Kho bạc, Chi bộ Phòng Lao động thương binh và xã hội, Chi bộ Viện kiểm sát;

Đảng bộ xã Phú Văn tổ chức chào cờ vào sáng thứ 2 hàng tuần đối với toàn thể cán bộ, công nhân viên chức; ở xã Đăk Ơ, Đoàn thanh niên xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội xã thực hiện tuyên truyền, nhân rộng các mô hình như: xây dựng “tủ sách tuổi trẻ học tập và làm theo Bác”, “nuôi heo tiết kiệm”, “giúp đỡ hộ nghèo”, “quỹ đồng đội”, “mái ấm biên cương”, “quỹ vì phụ nữ nghèo”,  để giúp đỡ hỗ trợ  cho hộ nghèo, hộ khóa khăn có điều kiện vươn lên; Đảng bộ Quân sự huyện, Chi bộ Đài Truyền thanh: tổ chức Hội thi thuyết trình về những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đoàn Thanh niên huyện xây dựng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” với chiều dài hơn 3 km, trị giá hơn 65 triệu đồng

Nhìn chung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm triển khai thực hiện; phát huy được những kết quả và duy trì nền nếp học tập và làm theo Bác đã được xây dựng trong những năm trước đây, chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; vào các chương trình kế hoạch, phong trào thi đua của các ngành, địa phương, đơn vị.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Huyện ủy Bù Gia Mập tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW. Trong đó, thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

Anh Đức

Lượt xem: 533

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 5h00 ngày 22/9/2020:

- Thế giới: 31.440.950 người mắc, 968.027 người tử vong.
- Việt Nam: 1.068 người mắc, 35 người tử vong (đã phục hồi 947). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif