Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 150

Hôm nay: 157

Lượt truy cập: 1.456.796

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Bù Gia Mập: Phát động đợt thi đua cao điểm trong toàn huyện

Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Gia Mập vừa ban hành Kế hoạch số 79-KH/HU ngày 23/7/2018 phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và 10 năm ngày thành lập huyện Bù Gia Mập (01/11/2009 - 01/11/2019). Thời gian phát động phong trào thi đua từ ngày 23/7/2018 đến dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019).

Mục đích nhằm gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức Đảng. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, khơi dậy ý thức tự giác, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Qua phong trào thi đua, phát hiện các mô hình mới, gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới để xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Nội dung phát động thi đua gồm: (1) Thực hiện đạo đức công vụ; (2) Sáng tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong lao động, học tập, công tác; (3) Triển khai thực hiện và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; (4) Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; (5) Giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các nội dung thi đua phải được cụ thể hóa thành các tiêu chí, công trình, phần việc cụ thể để các tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện. Các tổ chức, đơn vị cũng có thể chọn thêm nội dung khác phù hợp, nhưng phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Thanh Bình

Lượt xem: 177

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif