Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 23

Hôm nay: 184

Lượt truy cập: 2.941.503

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Các bảo tàng, di tích, nhà truyền thống đón tiếp 75 đoàn khách tham quan

Trong tháng 10 năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Công tác tuyên truyền: Toàn ngành tập trung tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Kết quả, thực hiện được 1.290m băng rôn, 880m2 panô, panơ, treo hơn 1.680 lượt cờ các loại; tuyên truyền được 56 giờ bằng xe tuyên truyền.

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định nội dung sách về Đàn đá Lộc Hòa; xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa” tỉnh Bình Phước lần thứ II, năm 2019. Trong tháng, các bảo tàng, di tích, nhà truyền thống đón tiếp 75 đoàn với hơn 7.600 lượt khách tham quan.

CĂN CỨ TÀ THIẾT.jpg

Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh đã tổ chức biểu diễn nghệ thuật và tuyên truyền lưu động phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương thu hút khoảng 300 lượt khán giả. Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tổ chức được 30 buổi, thu hút khoảng 4000 lượt người xem (trong đó: Trung tâm Văn hóa tỉnh đã tuyên truyền được 05 buổi, phục vụ khoảng 1000 lượt người xem); chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân được 32 buổi, phục vụ khoảng 3.200 lượt người xem. Phát hành 300 USB các ca khúc cách mạng truyền thống, nhạc nghi lễ phục vụ cho các sự kiện của cơ sở.

Trong tháng, Thư viện cấp 30 thẻ thư viện (cấp mới 17 thẻ và 13 thẻ gia hạn); phục vụ được 230.547 lượt bạn đọc; tổng số lượt sách, báo luân chuyển 12.110 lượt.

Kết quả triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ: Toàn ngành thực hiện tốt Kế hoạch số 1092/KH-SVHTTDL ngày 09/5/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Đề án Văn hóa công vụ của ngành. Qua tổng hợp báo cáo của các phòng thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, 100% công chức, viên chức, nhân viên thực hiện tốt các nội dung trong Đề án Văn hóa công vụ, không có công chức, viên chức, nhân viên vi phạm Đề án Văn hóa công vụ. Trong tháng, Tổ kiểm tra Đề án Văn hóa công vụ đã tổ chức 03 đợt kiểm tra tại các phòng thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở không phát hiện trường hợp vi phạm các nội dung về Đề án Văn hóa công vụ. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch số 1092/KH-SVHTTDL ngày 09/5/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Đề án Văn hóa công vụ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung của Đề án Văn 5 hóa công vụ, không có công chức, viên chức vi phạm nội dung Đề án Văn hóa công vụ. Đến nay, có 8/11 phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện có kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Đề án Văn hóa công vụ như: Lộc Ninh, Chơn Thành, Đồng Xoài, Đồng Phú, Bù Đốp, Bù Đăng, Phú Riềng, Bù Gia Mập.

                                                                  H.Lan

Lượt xem: 238

  • File đính kèm:

Bình luận

GÓP Ý VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân từ ngày 20_10_2020 đến ngày 10_11_2020.png

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif