Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 47

Hôm nay: 110

Lượt truy cập: 2.941.429

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Các nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện Đề án “Phát triển hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày 09/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Theo Kế hoạch, phát triển các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên, chú trọng vùng nông thôn và vùng có nhiều khu công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa nghệ thuật; đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, rèn luyện thể dục thể thao cho thanh niên; góp phần phát triển khả năng sáng tạo, bồi dưỡng đạo đức, tâm hồn, thể lực và tầm vóc của thanh niên Bình Phước; phát triển xã hội năng động, giàu tính sáng tạo. Đến năm 2020, có 80% thanh niên ở đô thị, 70% thanh niên ở nông thôn và thanh niên ở các khu công nghiệp được tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao.

Đến năm 2020, về văn hóa nghệ thuật: Phát triển thói quen đọc sách, hình thành văn hóa đọc trong thanh niên; Phấn đấu 90% thanh niên vùng thành thị, 60% thanh niên vùng nông thôn và thanh niên tại các khu công nghiệp được tiếp cận, sử dụng thông tin tri thức tại các loại hình thư viện; mỗi thanh niên trung bình đọc từ 5 đến 6 cuốn sách/năm. Phấn đấu thu hút số lượt học sinh, sinh viên tham quan và tiếp cận các hình thức giáo dục tại bảo tàng, di tích hàng năm tăng bình quân 10%. Thu hút 80% thanh niên ở khu vực thành thị, 60% thanh niên ở khu vực nông thôn và các khu công nghiệp tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại các thiết chế văn hóa, thể thao; 50% gia đình trong độ tuổi thanh niên tại khu vực đô thị, 70% ở khu vực nông thôn đạt chuẩn gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh tại nơi cư trú. Nâng tỷ lệ xem phim của thanh niên lên trung bình 4 lượt/người/năm tại các thị xã, thành phố của tỉnh, 2 lượt/người/năm tại các vùng nông thôn. Đảm bảo 100% xã vùng nông thôn được xem phim các đội chiếu bóng lưu động của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, trong đó có đối tượng thanh niên. Phấn đấu bình quân số thanh niên xem biểu diễn nghệ thuật đạt 3,5 lượt/người/năm. Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp tỉnh biểu diễn phục vụ tại vùng nông thôn và khu công nghiệp đạt 30% tổng số buổi biểu diễn trong năm. Phấn đấu 80% nhà văn hóa thiếu nhi tại khu vực đô thị, 50% khu vực nông thôn thường xuyên có các chương trình giáo dục mỹ thuật, nhiếp ảnh. Về Thể dục thể thao: Phấn đấu 100% học sinh trong độ tuổi thanh niên thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất, trong đó có 80% đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể chất theo quy định; 100% cơ sở giáo dục, đào tạo có câu lạc bộ các môn thể thao dành cho thanh niên; có ít nhất 85% học sinh, sinh viên trong độ tuổi thanh niên tham gia luyện tập thể dục thể thao ngoại khóa; 100% các đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức huấn luyện thể lực theo quy định, nâng cao hiệu quả phong trào chiến sĩ khỏe.

Định hướng đến năm 2030: Củng cố và duy trì phong trào văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao trong thanh niên. Nâng tỷ lệ thanh niên ở đô thị, thanh niên ở nông thôn và thanh niên ở các khu công nghiệp được tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao; hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú so với thời kỳ trước. Nâng cao chất lượng và tính hiệu quả của hoạt động và mô hình tổ chức văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên. Kế hoạch đề ra nhiệm vụ và giải pháp như sau:

Nhiệm vụ và giải pháp chung: (1) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. (2) Xây dựng thói quen, trách nhiệm xã hội của thanh niên trong việc tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao; hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú. (3) Hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh xã hội hóa. (4) Mở rộng hợp tác quốc tế.

Các nhiệm vụ và giải pháp chuyên ngành: (1) Kiện toàn, củng cố các thiết chế hiện có nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả; sử dụng, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa và các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh; nhân rộng mô hình các thiết chế văn hóa, thể thao phù hợp với nhu cầu thanh niên; ưu tiên đầu tư về cơ sở vật chất cho thiết chế văn hóa, thể thao trong các đề án, dự án triển khai tại địa phương. (2) Nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao cho thanh niên.

Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể của tỉnh.

                                                                     

                                                                                   H.Lan

Lượt xem: 550

  • File đính kèm:

Bình luận

GÓP Ý VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân từ ngày 20_10_2020 đến ngày 10_11_2020.png

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif