Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 29

Hôm nay: 894

Lượt truy cập: 2.546.373

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Chi nhánh xăng dầu Bình Phước thi đua làm theo lời Bác

Cùng với sự phát triển của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex, Công ty xăng dầu Sông Bé – Chi nhánh xăng dầu Bình Phước có nhiệm vụ kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, phòng chống lụt bão trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Công ty có các đơn vị trực thuộc hoạt động trên địa bàn 7 huyện, 2 thị xã và Thành phố Đồng Xoài: huyện Chơn Thành, huyện Bù Đốp, huyện Bù Đăng, huyện Đồng Phú, huyện Bù Gia Mập, huyện Hớn Quản, huyện Phú Riềng; thị xã Bình Long, thị xã Phước Long và thành phố Đồng Xoài. Đây là một thuận lợi cho Chi nhánh song cũng là một trách nhiệm không nhỏ đặt ra với đơn vị. Đó là phải tổ chức phục vụ kinh doanh có hiệu quả cao nhất, an toàn trong tất cả các khâu, từ an toàn tài chính, tổ chức kinh doanh, an toàn phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn môi trường...

Được sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời từ Công ty xăng dầu Sông Bé, sự ủng hộ giúp đỡ, tạo điều kiện của các ban, ngành trên địa bàn tỉnh, sự đồng tình ủng hộ của các khách hàng, bạn hàng, uy tín và thương hiệu Petrolimex trên thị trường về chất lượng và số lượng xăng dầu bán ra; sự đồng thuận của tập thể cán bộ, công nhân viên.

Bên cạnh những thuận lợi nhất định, Chi nhánh cũng còn gặp không ít khó khăn như: Sự biến động về giá cả xăng dầu thế giới trong năm 2018-2019 tiếp tục diễn biến phức tạp. Việc xúc tiến xây dựng các cửa hàng bán lẻ xăng dầu còn nhiều khó khăn về địa điểm mua đất, thủ tục giấy tờ, giá cả… các đầu mối kinh doanh xăng dầu tiếp tục đầu tư mạnh vào thị trường xăng dầu Bình Phước, do đó Chi nhánh đã gặp không ít khó khăn trong công tác mở rộng thị trường bán lẻ và chiếm lĩnh thị trường bán buôn.

Hiện nay, Chi nhánh Xăng dầu Bình Phước có 3 phòng, với 17 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và 01 cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Tổng số cán bộ công nhân viên là 78 người. Tổng số đảng viên trong chi bộ hiện nay là 31 đảng viên. Chi bộ chi nhánh xăng dầu Bình Phước thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp.

Trong những năm qua, chi bộ đã triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên để phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm.

Công tác tuyên truyền và triển khai các chuyên đề hàng năm.

Trên cơ sở Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ chính trị về việc “Đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các văn bản Hướng dẫn thực hiện chuyên đề năm của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bình Phước, Chi bộ đã tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề nhằm triển khai, quán triệt các nội dung trọng tâm cần thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động, các tổ chức đoàn thể chính trị thuộc Chi bộ quản lý theo chuyên đề hàng năm.

Chi bộ đã xây dựng bản đăng ký của tập thể Chi bộ trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề hàng năm. Kết quả, 100% đảng viên Chi bộ tự nguyện đăng ký “học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác” bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với chức trách nhiệm vụ, vị trí công tác của mỗi cá nhân. Để việc thực hiện của đảng viên thực sự đi vào chiều sâu, nêu cao vai trò trách nhiệm, Chi bộ đánh giá kết quả thực hiện làm căn cứ để phân tích, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm và xem đây là một nội dung quan trọng làm căn cứ xếp loại đảng viên.

Chi nhánh xăng dầu Bình Phước luôn đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường (Nguồn: Khoahocthoidai online)

Hàng năm Chi bộ chỉ đạo và phối hợp cùng chính quyền, các đoàn thể chính trị: Đoàn thanh niên, Công đoàn trong Chi nhánh nghiêm túc tuyên truyền, quán triệt sâu rộng tới từng đoàn viên của các đoàn thể với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của hệ thống các đoàn thể chính trị. Qua đó đã có nhiều giải pháp đổi mới các hình thức triển khai nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục. Chi bộ đã giao trách nhiệm cho 01 đồng chí đảng viên thực hiện công tác báo cáo viên, chịu trách nhiệm biên soạn, truyền đạt các tư liệu, tài liệu liên quan đến trọng tâm chuyên đề cần “Học tập và làm theo” hàng năm nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kiến thức của cán bộ, đảng viên.

Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên  

Ngay từ đầu năm, trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Chi bộ đã triển khai cho toàn thể đảng viên xây dựng các bản đăng ký bám sát vào nội dung chuyên đề. Nội dung đăng ký được Chi bộ quán triệt chặt chẽ, trong đó phải gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đồng thời gắn liền với Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”. Qua đó, đã có 100 % đảng viên Chi bộ thực hiện đăng ký đúng thời gian, nội dung yêu cầu.

Trong chương sinh hoạt Chi bộ hàng tháng, bên cạnh việc triển khai các nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện công tác xây dựng, phát triển Đảng, nhiệm vụ chính trị, Chi bộ luôn dành thời lượng nhất định với thời gian từ 30 đến 45 phút để tuyên truyền các tài lệu, tư liệu liên quan đến chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Trong việc phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên, chi bộ lãnh đạo thực hiện nhất quán các vấn đề: Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; Thực hiện nghiêm túc đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa Petrolimex; Phát huy dân chủ trong đơn vị, thực hiện tốt nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, lắng nghe ý kiến phê bình của cấp dưới, ý kiến trái chiều và nghiêm túc sửa chữa với tinh thần cầu thị.

Chi bộ luôn chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những cá nhân tiêu biểu; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, thiếu quan tâm, chú trọng công tác phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến. Từ đó, tạo ra không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động tin tưởng, thi đua Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,góp phần vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cá nhân nói riêng và tập thể Chi bộ nói chung. Vì vậy, Chi bộ được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Phước công nhận xếp loại Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2018 và 100 % đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 05 đảng viên Chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Một số kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2018 luôn đạt và vượt: Doanh thu của đơn vị đạt 630 tỷ đồng, đạt 107% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận đạt 12 tỷ đồng, đạt 127% so với kế hoạch đề ra. Nộp ngân sách 109 tỷ đồng, đạt 109% so với kế hoạch đề ra. Thu nhập bình quân đạt 9 triệu/1 người/ tháng, đạt 115% so với kế hoạch đề ra.

 Với những kết quả tích cực đã đạt được trong việc học và làm theo Bác, Chi bộ được tặng Bằng khen của Tỉnh ủy Bình Phước về thành tích đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2012-2016”. Tập thể Chi bộ được khen thưởng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 – 2016 và giai đoạn 2017-2019. Có 02 đảng viên được khen thưởng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2019. Chi bộ được Đảng ủy khối Doanh nghiệp tặng Giấy khen đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017, 2018. Với những kết quả đạt được, năm 2019, chi bộ được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong Lễ kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019).

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, cán bộ, đảng viên và người lao động của đơn vị đã có những chuyển biến tích cực, đó là: Nội bộ đoàn kết, gắn bó; xây dựng, củng cố và tăng cường được niềm tin trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị; Các bộ phận trong đơn vị phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng và trách nhiệm; Mọi người đều yên tâm công tác, hăng say làm việc, phát huy sáng kiến, công việc trôi chảy; Chặn đứng đà sụt giảm, tăng số lượng và doanh thu, hàng năm nộp ngân sách Nhà nước đều tăng.    

Để tiếp tục triển khai việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, Chi bộ chi nhánh xăng dầu Bình Phước xác định một số nội dung trọng tâm như sau:

Thứ nhất, bám sát nội dung học tập chuyên đề năm 2019 của Trung ương Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, để xác định nội dung, xây dựng chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 phù hợp với tình hình của đơn vị. 

Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt việc đưa nội dung các chuyên đề hằng năm vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, các đoàn thể, các tổ chức hội và cơ quan, đơn vị, nhất là nội dung chuyên đề năm 2019 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Thứ ba, tăng cường giáo dục ý thức tự giác trong việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị. Đề cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện trách nhiệm, công việc hằng ngày của mỗi cá nhân. Việc nêu gương phải thực chất, tránh hình thức.

Thứ tư, xác định và thực hiện tốt nội dung đột phá, trọng tâm các biện pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo sản xuất, kinh doanh phát triển, cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo việc làm thường xuyên và các chế độ, chính sách cho người lao động. Đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thi đua gắn với thúc đẩy sản xuất kinh doanh của đơn vị, lập thành tích chào mừng ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2019) và hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả, xếp loại đảng viên và tổ chức đảng hằng năm và việc thực hiện Chỉ thị 05 của đơn vị. Biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo Bác. Từ đó, góp phần đưa việc học tập và làm theo lời Bác ngày càng lan tỏa, đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả.

Gia Phúc

Lượt xem: 428

  • File đính kèm:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 12h30 ngày 26/6/2020:

- Thế giới: 9.714.800 người mắc, 491.856 người tử vong.
- Việt Nam: 352 người mắc (đã phục hồi 329). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif