Search

Chơn Thành, Lộc Ninh: Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên

 

*Sáng 6-8, Phòng GD-ĐT huyện Chơn Thành khai mạc chương trình bồi dưỡng chính trị hè, năm 2019. Tham gia chương trình có 1.033 học viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường THCS, tiểu học & THCS, tiểu học, mầm non công lập và cơ sở tư thục trong toàn huyện.

Cán bộ, giáo viên bậc mầm non huyện Chơn Thành tham gia học tập, bồi dưỡng chính trị hè năm 2019Cán bộ, giáo viên bậc mầm non huyện Chơn Thành tham gia học tập, bồi dưỡng chính trị hè năm 2019

Từ ngày 6 đến 14-8, các học viên chia thành 4 lớp, được báo cáo viên cấp huyện truyền đạt các chuyên đề gồm: Nội dung các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) và các văn bản liên quan của tỉnh, huyện. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2019. Chuyên đề phòng chống bạo lực học đường. Các vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT. Đánh giá hoạt động của ngành trong năm học vừa qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học 2019-2020.

Lớp học giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp và quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

*Từ ngày 6 đến 16-8, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Ninh tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trên địa bàn. Theo kế hoạch, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phân công các báo cáo viên triển khai tại 16 xã, thị trấn.

Tại mỗi lớp học, các học viên được cung cấp những nội dung về: Tình hình quốc tế, trong nước, tỉnh, huyện nổi bật 6 tháng đầu năm 2019; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới... Đồng thời thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.

 BP online

Lượt xem: 125

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif