Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 2.222

Hôm nay: 3.732

Lượt truy cập: 1.545.623

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Công ty Cao su Phú Riềng: Giải pháp thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW trong đơn vị từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020.

Công ty Cao su Phú Riềng được thành lập ngày 06/9/1978 theo Quyết định số 318/NN-TC-QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng theo Quyết định số 178/QĐ-HĐQTCSVN ngày 21/6/2010 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), hiện Công ty là đơn vị thành viên của VRG. Trụ sở Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, tọa lạc tại xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước - chiếc nôi của Phú Riềng Đỏ anh hùng, Công ty tiếp bước truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, cán bộ và công nhân viên của Công ty không ngừng lao động, học tập, sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật vào quy trình trồng, chăm sóc và chế biến mủ cao su.

Hiện nay, công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng có 22 đơn vị trực thuộc, gồm: 12 nông trường, 1 lâm trường, 1 bệnh viện đa khoa, 1 chi nhánh cấp nước; 1 trung tâm văn hóa - thể thao và cơ quan công ty; 3 công ty cổ phần... với tổng số gần 7.000 cán bộ, công nhân viên, lao động. Trong đó, tổng số đảng viên là 1.173 đồng chí, với tổng số tổ chức cơ sở Đảng là 20 đơn vị, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở là 183 đơn vị. Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn công ty đạt được nhiều kết quả quan trọng trọng với các giải pháp đồng bộ như sau:

Kế thừa, tiếp nối thành công Chỉ thị 03 chuyển sang Chỉ thị 05

Trước đây, từ 2011-2015, Đảng bộ công ty thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và công nhân viên trong Đảng bộ thực hiện đạt những kết quả nổi bật.

Từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ Công ty tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đảng ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị 05 để cán bộ, đảng viên, công nhân viên, lao động thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quá trình thực hiện Chỉ thị gắn kết chặt chẽ với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 100%, tỷ lệ quần chúng ngoài Đảng tham gia học tập đạt 98%.

Các thí sinh hồi hộp theo dõi kết quả thi

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng đã long trọng tổ chức Hội thi Bàn tay vàng năm 2018

Sau khi học tập, nghiên cứu các chuyên đề, hầu hết cán bộ, đảng viên và công nhân viên nghiêm túc xây dựng bản đăng ký học tập và làm theo gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Hàng năm, đảng bộ, chi bộ trực thuộc đánh giá, nhận xét việc phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các nội dung đã đăng ký; đồng thời nhắc nhở việc học tập và làm theo Bác phải trở thành ý thức tự giác, gương mẫu và thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên.

Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng 200 bảng chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên và treo tại các nhà tổ và cơ quan làm việc của các đơn vị trực thuộc và cơ quan công ty. Việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đặc thù riêng của công ty; quy định thiết thực, cụ thể đã có sức lan tỏa và tạo sự chuyển biến trong ý thức, hành động của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; coi việc thực hiện chuẩn mực đạo đức là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể hàng năm.

Việc xây dựng và đăng ký chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đã nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tập thể Đảng ủy và từng đồng chí lãnh đạo công ty đã thật sự coi trọng và giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, trong công ty. Hoạt động của công ty đã thể hiện không khí dân chủ, cởi mở, tôn trọng lẫn nhau. Các tổ chức chính trị trong công ty hoạt động có hiệu quả hơn và từng bước nâng cao vị trí, vai trò lãnh đạo của tổ chức mình. Hoạt động của các phòng, ban công ty đã có sự đổi mới, tiến bộ trong quản lý, điều hành, bố trí cán bộ chuyên môn phù hợp với khả năng cán bộ. Các tổ chức đoàn thể chính trị trong công ty đã được củng cố và kiện toàn, bám sát nhiệm vụ của tổ chức mình hoạt động và chăm lo quyền, lợi ích  thiết thực của đoàn viên.

Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng ủy Công ty xác định xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến là một giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 -CT/TW.  Thực hiện tốt điều đó sẽ tạo động lực thúc đẩy rộng trong cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ trong toàn Công ty thi đua rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sản xuất kinh doanh.

Đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá, bình xét thi đua - khen thưởng tập thể, cá nhân. Đảng ủy Công ty đã biểu dương, khen thưởng kịp thời 36 tập thể, 39 cá nhân (Trong đó Tỉnh ủy tuyên dương 3 tập thể và 5 cá nhân) có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác giai đoạn 2015 – 2018.

Những tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng thực sự tiêu biểu, có sức thuyết phục cao, góp phần làm lan tỏa những tấm gương điển hình ở đơn vị. Thực tế thời gian qua cho thấy, những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của công ty được viết bài tuyên truyền, giới thiệu trên Báo Bình Phước, Tạp chí Cao su Việt Nam, bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy... đã góp phần chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay và tạo sức lan tỏa cho mọi người học tập.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng gắn với sản xuất kinh doanh

Nghị quyết Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra các chỉ tiêu cơ bản cho nhiệm kỳ 2015-2020: Đảng bộ công ty đạt trong sạch vững mạnh; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt trên 95%; phấn đấu kết nạp 200 đảng viên; khai thác 143.900 tấn mủ; năng suất vườn cây đạt bình quân 2,02 tấn/ha; chất lượng mủ loại 1 từ 95% trở lên; thu mua 36.000 tấn mủ; chế biến 179.900 tấn; tiêu thụ 180.000 tấn; tổng doanh thu đạt 6.390 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 310 tỷ đồng. 

Cùng với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty gắn với chính sách phát triển của Công ty là: “Phát triển quy mô và nâng cao năng suất vườn cây. Phát triển sản xuất đa dạng hóa sản phẩm. Phát triển đa nghành nghề kinh doanh. Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”. Cùng với đó là chính sách Chất lượng và Môi trường của Công ty là: “Sản lượng cao - Chất lượng tốt - Giá thành hạ -Môi trường thân thiện - Hướng tới khách hàng”.

Từ đó, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong toàn nhiệm kỳ 2015-2020, ngay từ đầu nhiệm kỳ các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức Đoàn thể đã kịp thời đề ra  nhiều giải pháp thực hiện, đồng thời chỉ đạo triển khai quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ trong toàn Công ty về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng lần thứ IX. Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo các cấp chính quyền và tổ chức Công Đoàn tổ chức Hội nghị người lao động các cấp (Tổ, Nông trường, Nhà máy đến Công ty) quán triệt Nghị quyết Đại hội, kết quả 100% đơn vị cơ sở thực hiện đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Đồng thời các cấp đã tổ chức phát động phong trào thi đua với nội dung trọng tâm, cụ thể quyết tâm phấn đấu thực hiện toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội cho cả nhiệm kỳ 2015-2020 mà Đảng bộ Công ty đề ra. 

Thực hiện giải pháp “Cải tiến quy cách dán tem sản phẩm cao su khối và phương pháp quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm” đã giúp Công ty tiết kiệm trên 1 tỷ đồng mỗi năm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất, ngăn chặn hành vi gian lận thương mại, bảo vệ và nâng cao uy tín thương hiệu sản phẩm.

Với những kết quả đạt được, trong nữa nhiệm kỳ còn lại, Đảng ủy công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục chú trọng xây dựng, biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị. Tập trung nâng cao chất lượng vườn cây, cơ cấu lại vườn cây hợp lý, đổi mới bộ giống có năng suất cao. Từ đó tạo thành phong trào cách mạng sâu rộng trong hoạt động học tập, công tác, lao động của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động trong toàn công ty, đóng góp tích cực vào thu ngân sách địa phương.

Gia Phúc

Lượt xem: 156

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif