Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 71

Hôm nay: 154

Lượt truy cập: 2.941.473

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền về bảo hiểm y tế

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư khóa X về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới, ở Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức.

22222222222222222222.jpg

  •         Cán bộ, CNVC-LĐ công ty tham gia các ý kiến tại một Hội nghị tuyên truyền
  • phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm năm 2017

Các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch hướng dẫn và trực tiếp tổ chức triển khai học tập cho cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ trong đơn vị theo quy định của Thường vụ Đảng ủy công ty. Báo cáo viên gồm các đồng chí bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên cơ sở trực tiếp truyền đạt. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ trong toàn công ty nhận thức sâu sắc quan điểm chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về Chỉ thị 38-CT/TW về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới, đồng thời giải quyết những vấn đề nhạy cảm, bức xúc về tư tưởng, tâm trạng xã hội có liên quan đến việc triển khai thực hiện các giải pháp về BHYT được Chỉ thị đề cập. Cụ thể một số nội dung trọng tâm tuyên truyền như:

Phân tích ý nghĩa, tầm quan trọng, tính ưu việt và lợi ích của BHYT đối với mỗi cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ trong toàn công ty; về mức đóng, mức hưởng, phương thức tham gia, thủ tục tham gia  BHYT; làm rõ trách nhiệm của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHYT trong tình hình mới.

Các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp BHYT, nhất là mục tiêu chung, mục đích cụ thể và các giải pháp chủ yếu được nêu trong Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 theo Quyết định số 538/QĐ-TTg và Đề án Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 1215/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư gắn thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHYT”.

Tuyên truyền, làm rõ sự cần thiết, ý nghĩa của việc sửa đổi, bổ sung Luật BHYT; những nội dung cơ bản, nhất là những quan điểm mới của Luật BHYT (sửa đổi, bổ sung). Tập trung phân tích, tuyên truyền những điểm mới quan trọng có tính đột phá, khắc phục những hạn chế bất cập của Luật BHYT ban hành trước đây, tạo cơ chế pháp lý để thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.

Biểu dương các đơn vị cơ sở có tinh thần trách nhiệm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHYT; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu chỉ đạo, phối hợp các cơ quan chức năng xử lý tình huống phát sinh và giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách đời sống của cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ; biểu dương nhân rộng các mô hình tiên tiến trong cơ quan đơn vị thực hiện tốt về chính sách  BHYT; đấu tranh phê phán những biểu hiện vi phạm pháp luật về BHYT, đồng thời đấu tranh phê phán việc lợi dụng một số điểm còn bất cập của luật BHYT để xuyên tạc ý nghĩa nhân văn của bộ Luật này, cũng như kích động công nhân, người lao động biểu tình, đình công.

Nhờ đó đến naytoàn Đảng bộ công ty có 20/20 đơn vị (đạt 100%) đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức triển khai với số người tham gia đóng BHYT đạt 100%. Cùng với đó, công tác tổ chức khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện đa khoa công ty được cải thiện cả về chất lượng và quy trình, thủ tục; trẻ em dưới 6 tuổi được tiếp cận, hưởng thụ các dịch vụ y tế ngay từ tuyến y tế cơ sở; chất lượng của các dịch vụ y tế đã dần được cải thiện, quyền lợi của người có thẻ BHYT ngày càng được bảo đảm…

                                                                            Minh Tuấn

Lượt xem: 361

  • File đính kèm:

Bình luận

GÓP Ý VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân từ ngày 20_10_2020 đến ngày 10_11_2020.png

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif