Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 57

Hôm nay: 119

Lượt truy cập: 2.941.438

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Cục Thuế Bình Phước sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cấp phòng

Vừa qua, nhằm tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính thuế về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao năng lực quản lý, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả của cơ quan Thuế. Theo đó, ngành thuế Bình Phước đề ra mục tiêu kiện toàn, tinh gọn bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành thuế. Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số: 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Đề án tinh giản biên chế ngành thuế, gắn tinh giản biên chế với sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; Tập trung xây dựng đội ngũ công chức thuế các cấpđủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị thuộc Cục Thuế Bình Phước. Quyết tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế với tinh thần tập trung đầu mối, tạođiều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế nhưng vẫn đảm bảo theo đúng trình tự và quy định của pháp luật, theo tuyên ngôn hành động của ngành Thuế là “Minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính và đổi mới”.

image001 (1).jpg

Lãnh đạo Tổng cục Thuế thăm và làm việc tại Cục Thuế Bình Phước

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Quyết định số:1836/QĐ-BTC ngày 8/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế; Quyết định số: 320/QĐ-BTC ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định số lượng Phòng thực hiện chức năng tham mưu, quản lý thuế và Phòng thanh tra, kiểm tra thuộc Cục Thuế; và chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Quyết định số 211/QĐ-TCT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và văn phòng thuộc cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Cục Thuế Bình Phước vừa sắp xếp và kiện toàn lại nhân sự của các phòng, thay đổi tên gọi cho phù hợp chức năng, nhiệm vụ theo mô hình mới. Theo đó, tổ chức cấp phòng tại Cục Thuế Bình Phước gồm có 1 văn phòng, 8 phòng chức năng tham mưu và 3 phòng thanh tra kiểm tra thuế cùng với một số thay đổi như: thay đổi tên gọi, chia tách, sát nhập với việc ghép các chức năng thanh tra thuế, kiểm tra thuế, nghiệp vụ dự toán, pháp chế, tài vụ, quản trị, ấn chỉ, tuyên truyền hỗ trợ… bộ máy được tinh gọn, mạnh hơn, chức năng các phòng được thống nhất, tập trung, không chồng chéo, trùng lắp cụ thể như sau:

Phòng Hành chính - Tài vụ - Ấn chỉ sẽ có tên gọi mới là Văn phòng; Phòng Tin học đổi tên thành Phòng Công nghệ thông tin; Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán đổi thành Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế; chuyển đổi Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân thành Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác; sáp nhập Phòng Thanh tra thuế và 2 Phòng Kiểm tra thuế đổi thành Phòng Thanh tra kiểm tra 1 (Doanh nghiệp Nhà nước), Phòng Thanh tra kiểm tra 2 (Doanh nghiệp đầu tư Nước ngoài) và Phòng Thanh tra kiểm tra 3 (doanh nghiệp Ngoài quốc doanh). Một số phòng chức năng vẫn giữ nguyên tên gọi cũ là: Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế; Phòng Kê khai - Kế toán thuế; Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; Phòng Kiểm tra nội bộ; Phòng Tổ chức cán bộ.

Cũng trong đợt sắp xếp này Cục Thuế đã hoàn tất thủ tục cho 2 đồng chí trưởng phòng được nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng và thực hiện luân chuyển, điều động đồng chí Võ Anh Tuấn, Trưởng phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ và Dự toán đến nhận nhiệm vụ Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Bù Đăng thay cho đồng chí Lương Sáu, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Bù Đăng đến nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Thời gian qua Cục Thuế Bình Phước đã khẩn trương rà soát, sắp xếp, bố trí kiện toàn nhân sự triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/7/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII quy định một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế; quy định số lượng Phòng thực hiện chức năng tham mưu, quản lý thuế và Phòng thanh tra, kiểm tra thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để chuẩn bị cho công tác sắp xếp tổ chức bộ máy mới, Cục Thuế đã có một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng như: lên kế hoạch từ tổng thể đến chi tiết; cụ thể từng đầu việc phải làm; từ khâu rà soát, đánh giá, chuẩn hóa dữ liệu, chốt dữ liệu về NNT; phân cấp, phân công lại Cơ quan Thuế giám sát kế khai đối với NNT; giao dự toán thu ngân sách cho các đơn vị; chốt dữ liệu nợ đối với NNT; giao nhiệm vụ thu nợ; chuyển đổi hệ thống cơ sở dữ liệu, hạ tầng công nghệ thông tin; bố trí trang thiết bị; chuẩn bị nhân sự… Đến nay, Cục Thuế đã hoàn tất công tác chuẩn bị để sẵn sàng đi vào vận hành theo mô hình tổ chức bộ máy mới và đã ban hành các quyết định về việc điều động công chức do sắp xếp lại tổ chức bộ máy mới, vàcóThông báo số 977/TB-CT ngày 11/4/2019 về việc sắp xếp Lãnh đạo các Phòng và Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bình Phước theo tổ chức bộ máy mới kể từ ngày 15/4/2019 và đã được đăng tải trên mục Thông báo trang website của Cục Thuế Bình Phước http://binhphuoc.gdt.gov.vn.

Tổng Cục Thuế cũng lưu ý việc sắp xếp bố trí này phải không được là mảnh hưởng đến việc triển khai, sắp xếp khi thành lập các Chi cục Thuế khu vực sau này./.

                                                   Lê Văn Thanh - Cục Thuế Bình Phước

Lượt xem: 1600

  • File đính kèm:

Bình luận

GÓP Ý VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân từ ngày 20_10_2020 đến ngày 10_11_2020.png

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif