Search

Cuối năm 2018, tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn thị xã Bình Long đạt 82%

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới” (gọi tắt Chỉ thị 38-CT/TW trên địa bàn thị xã Bình Long đã đạt được nhiều kết quả thiết thực.

y-te.jpg

  • Đoàn viên, thanh niên Trung tâm Y tế thị xã Bình Long khám bệnh cấp thuốc miễn phí
  • cho người nghèo tại xã Thanh Phú (Bình Long) năm 2018 - Ảnh: Văn Tâm

Nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHYT: Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT luôn được các ban, ngành, đoàn thể quan tâm, phối hợp chặt chẽ với nhau, trong 10 năm, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) thị xã đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức được 50 hội nghị tuyên truyền cho hơn 4.000 lượt người dân. Bên cạnh tổ chức hội nghị, việc tuyên truyền còn được thực hiện thông qua các buổi sinh hoạt cơ quan, đoàn, hội, pa nô và trên hệ thống truyền thanh của thị xã. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa và giá trị của việc tham gia BHYT đối với sự phát triển và ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn thị xã.

Tổ chức thực hiện các chính sách BHYT

Trong những năm qua, công tác giải quyết các chế độ BHYT cho người dân được thực hiện kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định; ngân sách địa phương chi cho việc mua thẻ BHYT cho người nghèo và các đối tượng được hưởng chính sách xã hội được thực hiện nghiêm túc. Các đối tượng người nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí mua BHYT; đối tượng cận nghèo được ngân sách hỗ trợ 70% chi phí, 30% chi phí còn lại vận động các mạnh thường quân hỗ trợ.

Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được thị xã chú trọng thực hiện thường xuyên, chặt chẽ tại các đơn vị trường học, trạm y tế xã, phường và doanh nghiệp. Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện 57 đơn vị không tham gia hoặc nợ đóng BHYT trên địa bàn thị xã, những đơn vị này đều là các doanh nghiệp nhỏ. Đến nay, đã có 18 đơn vị khắc phục sai phạm, hoàn thành việc đóng BHYT cho người lao động, 39 đơn vị còn lại chưa khắc phục, trong đó có 01 doanh nghiệp đang chờ tỉnh về thanh tra. Thị xã không xảy ra tình trạng vi phạm sử dụng BHYT, trục lợi tại các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT.

Công tác thông tin, truyền thông về BHYT

Để chuyển tải kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách pháp luật về BHYT đến với người dân và các tổ chức, cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã, trong những năm qua, ngành BHXH thị xã đã có sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách BHYT đến với người dân, để người dân thấy rõ lợi ích của việc tham gia BHYT. Theo đó, số người tham gia BHYT trên địa bàn tăng qua các năm, tính đến nay tỷ lệ bao phủ dân số tham gia BHYT đạt 82,2%.

Cụ thể, trong 10 năm, thị xã đã tổ chức được 50 hội nghị tuyên truyền tại UBND xã, phường, khu phố, 10 buổi tọa đàm với sự tham gia của 4.468 lượt người; tổ chức 02 hội thi tìm hiểu về Luật BHYT với sự tham gia của 42 đội thi. Ngoài ra, việc tuyên truyền về BHYT còn được thực hiện trên hệ thống truyền thanh của thị xã với tần suất 02 buổi/tuần, thời lượng phát thanh 15 phút/buổi, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử thị xã và trang facebook Bình Long Đất và Người.

Công tác quản lý và sử dụng quỹ BHYT

Công tác tổ chức, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy làm công tác BHYTluôn được đảm bảo tinh gọn và hiệu quả; việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao thái độ phục vụ người dân của ngành BHXH được chú trọng thực hiện, ưu tiên bố trí cán bộ có kinh nghiệm, nắm vững nghiệp vụ, giao tiếp tốt làm việc tại bộ phận tiếp nhận quản lý hồ sơ. Đồng thời, BHXH thị xã đã triển khai hệ thống tiếp nhận hồ sơ điện tử qua mạng; song song đó triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính (chi phí do cơ quan BHXH chi trả), liên thông dữ liệu với các cơ sở KCB BHYT, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí, thời gian đi lại cho các cá nhân, đơn vị trong việc liên hệ công việc.

Công tác quản lý và sử dụng quỹ BHYT được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, có sự phân cấp quản lý trong hệ thống tổ chức BHYT thông qua Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam và sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm y tế với BHXH thị xã.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý người tham gia BHYT, quỹ BHYT và quản lý chất lượng KCB tại các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT được quan tâm thực hiện và bước đầu mang lại hiệu quả cao; thường xuyên tạo điều kiện cho đội ngũ giám định viên tham gia các lớp tập huấn sử dụng phần mềm giám định, nhằm kiểm soát được tốt hơn tình trạng lạm dụng quỹ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng được thực hiện trong việc quản lý, giám sát công tác KCB BHYT; mua sắm, quản lý và sử dụng thuốc, vật tư y tế tiết kiệm và hiệu quả.

Nhờ đó, tỷ lệ người dân tham gia BHYT hàng năm đều tăng, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2009 toàn thị xã chỉ có 25,6% người dân tham gia, đến hết năm 2018 trên địa bàn thị xã với 82,2% dân số tham gia BHYT, đạt 96,7% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (Đại hội Đảng bộ thị xã đề ra chỉ tiêu đến hết năm 2020 có 85% dân số tham gia BHYT).

Sự phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về BHYT

Thực hiện sự chỉ đạo của Thị ủy, năm 2016, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã ký kết Chương trình phối hợp với BHXH thị xã trong việc tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT giai đoạn 2016-2020. Cùng với đó, hàng năm, BHXH thị xã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm y tế thị xã trong việc nâng cao trách nhiệm quản lý quỹ BHYT, đẩy mạnh công tác truyền thông về chính sách pháp luật BHYT; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; phối hợp vớiphòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Chi Cục thuế,Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã xây dựng kế hoạch và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với việc thực hiện các chính sách BHXH, BHYT ở các đơn vị, nhất là các doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHYT học sinh. Ngoài ra, BHXH thị xã còn ký kết chương trình phối hợp với Bưu điện thị xã trong công tác thu, chi, tiếp nhận và trả kết quả BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người dân; cung cấp, giải đáp kịp thời các thông tin thay đổi về chế độ, chính sách, các quy định sửa đổi, bổ sung về thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người dân.

Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa BHXH thị xã với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động và triển khai tổ chức thực hiện, trong năm 2018, số người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc là 2.666 người, đạt 92%; tỷ lệ BHYT hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người già từ 80 tuổi trở lên đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt 93,2%; người tham gia BHYT hộ gia đình đạt 66%. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn thị xã đến cuối năm 2018 là 82,2% dân số. Tổng số người tham gia khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT là 188.506 lượt người với tổng số chi phí là 50,683 tỷ đồng.

Thủ tục và chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT

Để nâng cao chất lượng KCB BHYT, ngành BHXH đã phối hợp với Trung tâm y tế thị xã xây dựng quy trình, thủ tục đăng ký khám, chữa bệnh cho người sử dụng BHYT đơn giản, nhanh chóng và thuận lợi; xây dựng các chuẩn mực của cán bộ, nhân viên y tế để xóa bỏ tình trạng y, bác sĩ có thái độ phân biệt trong ứng xử với người KCB BHYT; việc sử dụng thuốc, dịch vụ kỹ thuật phục vụ cho người bệnh luôn được đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, chất lượng KCB BHYT được bảo đảm do mở rộng phạm vi thanh toán, nhất là nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội (người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em,…). Quỹ BHYT thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT đúng quy định theo phương châm chính xác, minh bạch, hiệu quả nhưng vẫn bảo đảm được quyền lợi chính đáng của người tham gia BHYT. Do đó, thời gian qua trên địa bàn thị xã không xảy ra tình trạng giá thuốc trong cơ sở KCB cao hơn giá thị trường hoặc lạm dụng thuốc, dịch vụ kỹ thuật cao và trục lợi thuốc từ người bệnh và KCB./.

                                                                                         Q.Sơn

Lượt xem: 168

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif