Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 118

Hôm nay: 122

Lượt truy cập: 1.456.761

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Đảng bộ Công ty Cao su Lộc Ninh đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh có tổng số cán bộ, công nhân viên 2.482 người, trong đó công nhân dân tộc 268 người. Bao gồm: 08 Nông trường, 02 Xí nghiệp, 01 Bệnh viện đa khoa và Cơ quan Công ty. Đảng bộ Công Ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh hiện có 12 chi, đảng bộ cơ sở (trong đó có 42 chi bộ trực thuộc), tổng số đảng viên là 427 đồng chí.

Trong 2 năm qua, thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày  07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đảng Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh thường xuyên nêu cao vai trò lãnh đạo bằng việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ngay từ đầu năm, triển khai đến toàn thể người lao động; định kỳ kiểm tra việc thực hiện, nắm bắt kịp thời những khó khăn vướng mắc đối với các cơ sở.

Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ theo cơ chế cộng đồng trách nhiệm với mục tiêu chung: “Năng suất cao - Chất lượng tốt - Sản phẩm đa dạng - Không ngừng cải tiến - Phát triển bền vững”, kết hợp hài hòa giữa quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động với trách nhiệm của Công ty một cách hiệu quả, đúng pháp luật. Trong quá trình lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, ban lãnh đạo Công ty thực hiện nguyên tắc “Tập trung, dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Bên cạnh nâng cao vai trò của các đồng chí đảng viên trong thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết cùng tập thể Đảng ủy làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh từ Công ty đến cơ sở.

Duy trì thực hiện quy chế đối thoại trực tiếp với người lao động định kỳ theo quy định, đối với cấp cơ sở 3 tháng/lần; đối với cấp Công ty 6 tháng/lần, nhằm nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của người lao động để có định hướng lãnh đạo phù hợp và đạt hiệu quả, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, cũng như việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động.

baoin1042017810042017020420.jpg

Chủ tịch Hội đồng thành viên VRG Võ Sỹ Lực tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2016 cho Công ty cao su Lộc Ninh (ảnh: nguồn Báo Bình Phước online)

Các tổ chức đoàn thể chủ động tham mưu kịp thời cho Đảng ủy các cấp về vấn đề phát động các phong trào vận động công nhân viên thực hiện các chủ trương chung của công ty. Bên cạnh đó lấy ý kiến đóng góp của Công đoàn, đoàn thanh niên, ban thanh tra nhân dân và người lao động nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Công ty. Động viên cán bộ, đảng viên mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê bình, bảo vệ cái đúng, phê phán cái sai, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ trong toàn Công ty.

Đảng ủy Công ty thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở trong việc thực hiện quy chế dân chủ, những vấn đề người lao động được biết, được bàn và tham gia đóng góp ý kiến đều được các cơ sở thực hiện tốt, từ đó người lao động trong Công ty phấn khởi, yên tâm công tác, đoàn kết, chia sẽ những khó khăn chung cùng Công ty góp phần thực hiện tốt kế hoạch sản xuất đã đề ra trong thời gian qua.

Thông qua hội nghị người lao động Công ty đã bầu Ban đại diện người lao động gồm có 05 đồng chí, ngoài những thành viên của Ban đại diện Người lao động Công ty, các đợt đối thoại còn có các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các phòng, ban chuyên môn, các tổ chức đoàn thể tham gia. Công ty đã xây dựng và duy trì việc thực hiện quy chế số 896/QĐ-CSLN ngày 18/12/2013 về gặp gỡ, đối thoại trực tiếp định kỳ với người lao động, mỗi năm 3 lần (do đặc thù người lao động nghỉ cạo 02 tháng).

Đối với các cơ sở tổ chức Công đoàn đại diện tổ chức đối thoại trực tiếp với người lao động, tổng hợp các ý kiến tham gia trong buổi đối thoại (đã giải trình và chưa giải trình) báo cáo lên Ban đại diện người lao động cấp Công ty tổng hợp chuyển đến các phòng chuyên môn trả lời và giải trình cụ thể trong buổi đối thoại cấp nông trường.

Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo xây dựng các nội quy, quy định của đơn vị và được gắn tại trụ sở của nông trường, xí nghiệp; đội và ở những nơi người lao động dễ thấy (trước khi ban hành, sửa đổi đều lấy ý kiến đóng góp của người lao động); kế hoạch sản xuất, định mức lao động, phương án trả lương; các chế độ chính sách, chế độ tuyển dụng…đều được công khai dân chủ bằng việc thông qua các hội nghị, niêm yết tại nơi làm việc, thông qua trang website nội bộ của Công ty.

Việc thực hiện quy chế dân chủ đã tạo động lực mạnh mẽ giúp Công ty ngày càng vững mạnh, trên cơ sở gắn bó cộng đồng trách nhiệm giữa Ban lãnh đạo Công ty, các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể và người lao động đã tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường đoàn kết, thực hiện phê bình và tự phê bình, kiểm tra giám sát lẫn nhau, đảm bảo lợi ích của tập thể và cá nhân tương ứng với quá trình lao động sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Việc chỉ đạo, điều hành sản xuất, tổ chức hạch toán sản xuất kinh doanh, giải quyết các chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách khác với người lao động, thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước, đóng góp với địa phương đều thực hiện đúng nguyên tắc, đúng chế độ nhà nước, công khai minh bạch, công bằng, dân chủ, tiết kiệm để hạ giá thành, tăng lợi nhuận, tăng đóng góp với nhà nước, ổn định nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên tạo sự tin tưởng tuyệt đối của người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng.

          Anh Đức

Lượt xem: 234

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif