Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 63

Hôm nay: 869

Lượt truy cập: 2.556.968

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng ngày 07/11/2019, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và quán triệt Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Đại tá Vũ Tiến Điền - TUV, Phó Bí thư Thường trực, Chính ủy Bộ Chỉ  huy Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị.

QS 7111.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có 155 đại biểu gồm các đồng chí thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu; thủ trưởng, trợ lý phòng tuyên huấn Cục Chính trị Quân khu; thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; thủ trưởng phòng tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, văn phòng; cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; hiệu trưởng, chính ủy, trưởng ban chính trị Trường Quân sự; trung đoàn, chính ủy, trợ lý chính trị Trung đoàn 736; chỉ huy trưởng, chính trị viên, trợ lý chính trị Ban Chỉ huy Quân sự 11 huyện, thị xã, thành phố; 100% cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan 4 phòng.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Đại tá Vũ Tiến Điền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông báo nhanh các nội dung chính được thảo luận, cho ý kiến tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, trong thời gian từ ngày 07-12/10/2019 Hội nghị lần thứ 11 đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Hội nghị cũng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 đến năm 2022 và các vấn đề quan trọng khác. Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 04 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII, đồng thời xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với một số cán bộ.

Các nội dung của Hội nghị Trung ương lần thứ 11 rất quan trọng và có tính chiến lược, do đó Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần chủ động nghiên cứu, nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 11, vận dụng vào thực tiễn để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đối với Quy định 205-QĐ/TW phải được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ; thường xuyên phê bình và tự phê bình, chủ động nhận diện, soi rọi, ngăn ngừa những biểu hiện chạy chức, chạy quyền và bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền.

Hồng Dương

 

 

 

 

 

 

Lượt xem: 234

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 16h30 ngày 08/7/2020:

- Thế giới: 11.974.800 người mắc, 547.120 người tử vong.
- Việt Nam: 369 người mắc (đã phục hồi 342). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif