Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 102

Hôm nay: 604

Lượt truy cập: 2.822.777

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Đảng ủy Cty TNHH MTV Cao su Phú Riềng thực hiện tốt công tác tuyên truyền Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về bảo hiểm y tế

Ngay sau khi có Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư khóa X về đẩy mạnh công tác bảo hiểm trong tình hình mới. Ban Thường vụ Đảng ủy Cty đã quán triệt nội dung  Chỉ thị của Ban Bí thư tới tất cả các đảng bộ và chi bộ cơ sở trong toàn Cty và xác định đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Đối với các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc và các tổ chức đoàn thể, căn cứ vào hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Đảng ủy Cty, đã kịp thời thành lập Ban chỉ đạo gồm các đồng chí: Bí thư Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh để triển khai thực hiện chỉ thị trong hệ thống tổ chức mình. Việc tổ chức, sơ kết, tổng kết Chỉ thị 38-CT/TW được lồng ghép vào các cuộc họp sơ kết, tổng kết Đảng và trong các hội nghị sản xuất kinh doanh của đơn vị và Cty. Thông qua các cuộc tập huấn, các cuộc sinh hoạt Chi bộ, qua bảng tin của đơn vị.

Nhìn chung Ban chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị Cty và cơ sở đã tham mưu cho Cấp ủy xây dựng chương trình kế hoạch chỉ đạo và hướng dẫn các cấp ủy Đảng và các tổ chức đoàn thể tổ chức triển hướng dẫn, tuyên truyền theo đúng kế hoạch đạt được mục đích yêu cầu đề ra.

Nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm y tế (BHYT)

Cán bộ Đảng viên, CNVC-LĐ, đoàn viên, hội viên quan tâm đồng tình hưởng ứng; nhận thức sâu sắc hơn những quan điểm, mục tiêu nêu trong Chỉ thị, thấy được vị trí, vai trò, ý nghĩa của Bảo y tế trong tình hình mới, là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội. Góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị- xã hội và phát triển kinh tế xã hội.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư khóa X "Về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới"; Luật BHYT đã từng bước đi vào cuộc sống, khẳng định tính đúng đắn và phù hợp của chính sách BHYT. Nhiều chế độ chính sách về BHYT đã thay đổi cơ bản so với trước, quyền lợi của cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ tham gia BHYT được nâng lên. Hầu hết cán bộ, đảng viên và CNVC-LĐ trong toàn Cty được hưởng chính sách ưu đãi về BHYT đã được cấp thẻ BHYT. Thu thập được những sáng kiến, các giải pháp hữu hiệu trong cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ trong toàn Cty góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo hiểm y tế trong tình hình mới.

Công tác thông tin, tuyên truyền về Bảo hiểm y tế

Các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch hướng dẫn và trực tiếp tổ chức triển khai học tập cho Cán bộ, Đảng viên, CNVC-LĐ trong đơn vị theo quy định của Thường vụ Đảng ủy Cty. Báo cáo viên gồm đồng chí Bí thư, Phó bí thư, cấp ủy viên cơ sở trực tiếp truyền đạt.

Qua đó giúp cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ trong toàn Cty nhận thức sâu sắc quan điểm chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về Chỉ thị 38-CT/TW về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế  trong tình hình mới, đồng thời giải quyết những vấn đề nhạy cảm, bức xúc về tư tưởng, tâm trạng xã hội có liên quan đến việc triển khai thực hiện các giải pháp về bảo hiểm y tế được Chỉ thị đề cập.

Nội dung tuyên truyền:  Phân tích ý nghĩa, tầm quan trọng, tính ưu việt và lợi ích của BHYT đối với mỗi cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ trong toàn Cty; về mức đóng, mức hưởng, phương thức tham gia, thủ tục tham gia  BHYT; làm rõ trách nhiệm của các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHYT trong tình hình mới.

Các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp BHYT, nhất là mục tiêu chung, mục đích cụ thể và các giải pháp chủ yếu được nêu trong Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 theo Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Đề án Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 1215/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới” Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHYT. Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7, khóa XII về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

 benh vien csu phu rieng.jpg

 Bệnh viện Đa khoa Cao su Phú Riềng

Tuyên truyền, làm rõ sự cần thiết, ý nghĩa của việc sửa đổi, bổ sung Luật BHYT; những nội dung cơ bản, nhất là những quan điểm mới của Luật BHYT (sửa đổi, bổ sung). Tập trung phân tích, tuyên truyền những điểm mới quan trọng có tính đột phá, khắc phục những hạn chế bất cập của Luật BHYT ban hành trước đây, tạo cơ chế pháp lý để thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.

 Biểu dương các đơn vị cơ sở có tinh thần trách nhiệm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHYT; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu chỉđạo, phối hợp các cơ quan chức năng xử lý tình huống phát sinh và giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách đời sống của cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ ; biểu dương nhân rộng các mô hình tiên tiến trong cơ quan đơn vị thực hiện tốt về chính sách  BHYT; đấu tranh phê phán những biểu hiện vi phạm pháp luật về  BHYT. Đấu tranh phê phán việc lợi dụng một số điểm còn bất cập của luật BHYT để xuyên tạc ý nghĩa nhân văn của bộ Luật này và kích động công nhân, người lao động biểu tình, đình công.

Hình thức tuyên truyền: Thông qua các cuộc tập huấn, các cuộc sinh hoạt Chi bộ, qua bảng tin của đơn vị. Kết quả: Toàn cty có 20/20 đơn vị (đạt 100%) Đảng bộ, Chi bộ cơ sở tổ chức triển khai và số người tham gia đóng bảo hiểm y tế đạt 100%.

Thủ tục và chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Đa khoa Cty: Công tác tổ chức khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện đa khoa Cty được cải thiện cả về chất lượng và quy trình, thủ tục, trẻ em dưới 6 tuổi được tiếp cận, hưởng thụ các dịch vụ y tế ngay từ tuyến y tế cơ sở…Chất lượng của các dịch vụ y tế đã dần được cải thiện, quyền lợi của người có thẻ BHYT ngày càng được bảo đảm.

Đạt được kết quả trên phải kể đến nỗ lực trong công tác tuyên truyền vận động của Đảng ủy. Xác định công tác thông tin, tuyên truyền có vai trò quan trọng, là cầu nối đưa Luật BHYT đi vào đời sống của cán bộ, đảng viên và CNVC-LĐ trong toàn Cty. Kịp thời phổ biến các nội dung cơ bản của Luật BHYT, các nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng về chính sách BHYT đến các Đảng bộ, chi bộ, CNLĐ bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực.

Duy Khiêm.

Lượt xem: 275

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 5h00 ngày 22/9/2020:

- Thế giới: 31.440.950 người mắc, 968.027 người tử vong.
- Việt Nam: 1.068 người mắc, 35 người tử vong (đã phục hồi 947). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif