Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 2.249

Hôm nay: 3.741

Lượt truy cập: 1.545.632

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Đảng ủy khối doanh nghiệp thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Trong thời gian qua, các cấp uỷ, chi bộ trực thuộc Khối Doanh nghiệp tỉnh đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong năm 2018, để thực hiện chuyên đề năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh  nghiệp đã ban hành Kế hoạch số 58-KH/ĐUK, ngày 18/01/2018 về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng ủy khối đã tổ chức 3 lớp học tập trung cho toàn thể đảng viên (02 lớp tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp và 01 lớp tại Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long). Tỷ lệ cán bộ, đảng viên dự học: 755/771 đảng viên (đạt tỷ lệ 98%).

 Qua việc học tập chuyên đề năm 2018, đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của nhiều chi, đảng bộ cơ sở trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cán bộ, đảng viên, người lao động trong khối đã học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong sản xuất, kinh doanh. Các đơn vị còn đẩy mạnh thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

 Ban Thường vụ Đảng ủy đã xác định một  số nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác. Một là, nâng cao vai trò, vị  trí của cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở; trách nhiệm của người đứng đầu để tổ chức đảng thực sự là hạt nhân chính trị, trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp. Hai là, xây dựng phong cách, tác phong; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với người lao động; giải quyết nhanh gọn các hồ sơ cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp với khách hàng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”. Ba là: nâng cao chất lượng học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng đối với cán bộ, đảng viên. 

Nhiều mô hình hay, cách làm cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu như: Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Phước đã đề cao tính gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Từ đó, cán bộ, đảng viên, công nhân viên có ý thức trách nhiệm hơn, tận tụy với công việc, cải tiến tác phong lề lối làm việc, thái độ phục vụ khách hàng tận tình. Tiêu biểu là  đồng chí Đỗ Văn Hờn - UVBCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty luôn có phong cách làm việc khoa học, hiệu quả; xây dựng môi trường làm việc công ty lịch sự, văn minh...;

Đảng bộ Viễn thông Bình Phước: Đồng chí Phạm Văn Trinh là Trưởng đại diện Tập đoàn Viễn thông tại Bình Phước, Bí thư Đảng ủy, giám đốc Viễn thông Bình Phước có phương pháp lãnh đạo khoa học bám sát chủ trương, định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, tổ chức tốt sự phối hợp giữa khối kỹ thuật và kinh doanh; lãnh đạo 2 đơn vị hoàn thành vượt mức 275% chỉ tiêu sản xuất kinh  doanh  do  tập  đoàn  giao.

  New Picture (3).png

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh .

                         Nguồn: Báo Bình Phước online

Nhân dịp 128 năm ngày sinh nhật Bác, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị  05 -CT/TW và biểu dương khen thưởng cho 25 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo gương Bác; Đoàn Khối doanh nghiệp biểu dương khen thưởng 26 cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực. 

Năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 tiến hành kiểm tra, giám sát 04 tổ chức đảng, đảng viên; trong nội dung kiểm tra, giám sát, trong đó có việc thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW. Kết quả kiểm tra, giám sát thể hiện các tập thể và cá nhân cơ bản thực hiện tốt.   

Qua học tập, giúp cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động hiểu rõ việc xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục gắn nội  dung  học  tập  và  làm  theo  Bác  với  việc  thực  hiện  có  hiệu  quả  Nghị  quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Có thể nói, trong năm 2018 việc học tập và làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong hoạt động của các cấp ủy đảng, đơn vị, doanh nghiệp trong khối, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của tỉnh, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối.

Gia Phúc

 

Lượt xem: 155

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif