Search

Danh sách, hình ảnh lãnh đạo và cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

I. LÃNH ĐẠO BAN

1. Đồng chí Trần Tuyết Minh

- Sinh ngày: 31/8/1969.

- Chức vụ: UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Điện thoại: 02713.881.580   Di động: 0918.680.569

C. Minh.png 

2. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Nhâm

- Sinh ngày 22/6/1982.

- Chức vụ: TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Điện thoại: 02713.881.582   Di động: 0913.109.230

C. Nhâm.jpg 

3. Đồng chí Nguyễn Văn Tư

- Sinh ngày 25/5/1959.

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Điện thoại: 02713.881.581   Di động: 0913.937.160

C. TƯ.jpg 

 

          II. PHÒNG TUYÊN TRUYỀN - TỔNG HỢP

1. Đồng chí Nông Hồng Thức

- Sinh ngày 12/5/1976.

- Chức vụ: Trưởng phòng.

- Điện thoại: 02713.879.942   Di động: 0908.730.331

A. Thức.jpg 

2. Đồng chí Nguyễn Minh Giang

- Sinh ngày 26/12/1973.

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 02713.860.106   Di động: 0966.73.75.73

A. Giang.jpg 

3. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình

- Sinh ngày 10/7/1982.

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 02713.879.942   Di động: 0985.560.666

C. Bình.jpg 

4. Đồng chí Trần Lâm Hùng

- Sinh ngày 25/12/1988.

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 02713.879.942   Di động: 0987.110.490

Hùng.jpg 

5. Đồng chí Nguyễn Thị Tuấn

- Sinh ngày 10/5/1986.

- Chức vụ: Nhân viên.

- Điện thoại: 02713.860.106   Di động: 0934.874.578

C. Tuấn.jpg 

6. Đồng chí Trần Minh Hoàn

- Sinh ngày 20/6/1976.

- Chức vụ: Lái xe.

- Điện thoại: 02713.879.942   Di động: 0988.931.351

A. Hoàn.jpg  

7. Đồng chí Cao Thị Hải Đăng

- Sinh ngày 16/5/1984.

- Chức vụ: Nhân viên.

- Điện thoại: 02713.879.942   Di động: 01247.000.361

C. Đăng.jpg 

8. Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Tú

- Sinh ngày 19/4/1976.

- Chức vụ: Phó phòng.

- Điện thoại: 02713.881.585   Di động: 0918.422.708

C. Tú.jpg 

9. Đồng chí Lê Thành Trung

- Sinh ngày 29/12/1981.

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 02713.881.585   Di động: 0977.099.644

A. Thành Trung.jpg 

10. Đồng chí Trịnh Thị Cẩm Hà

- Sinh ngày 15/11/1980.

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 02713.881.585   Di động: 0979.801.425

C. Hà.jpg 

11. Đồng chí Huỳnh Thanh Phong Nhã

- Sinh ngày 18/5/1977.

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 02713.881.585   Di động: 01696.697.869

A. Nhã.jpg 

III. PHÒNG KHOA GIÁO

1. Đồng chí Phan Duy Khiêm

- Sinh ngày 09/6/1982.

- Chức vụ: Trưởng phòng.

- Điện thoại: 02713.881.584   Di động: 0944.96.1982

A. Khiêm.jpg 

2. Đồng chí Hoàng Thạch Sơn

- Sinh ngày 19/02/1972.

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng.

- Điện thoại: 02713.881.584   Di động: 0917.827.216

A. Thạch Sơn.jpg 

IV. PHÒNG VĂN HÓA - VĂN NGHỆ

1. Đồng chí Trần Văn Quân

- Sinh ngày 10/6/1965.

- Chức vụ: Trưởng phòng.

- Điện thoại: 02713.888.040   Di động: 01274.500.440

A. Quân.jpg 

2. Đồng chí Hoàng Thị Lan

- Sinh ngày 10/10/1972.

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 02713.888.040   Di động: 0915.430.688

 

V. PHÒNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG

1. Đồng chí Nguyễn Thanh Danh

- Sinh ngày 16/6/1966.

- Chức vụ: Trưởng phòng.

- Điện thoại: 02713.881.587   Di động: 01234.073.419

A. Danh.jpg 

2. Đồng chí Nguyễn Anh Đức

- Sinh ngày 07/8/1982.

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng phụ trách Chỉ thị 05.

- Điện thoại: 02713.881.586   Di động: 0986.676.171

A. Đức.jpg 

3. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Dương

- Sinh ngày 05/9/1979.

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng.

- Điện thoại: 02713.881.586   Di động: 0917.59.1979

C. Dương.jpg 

4. Đồng chí Đỗ Thị Minh An

- Sinh ngày 04/3/1982.

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 02713.881.587   Di động: 0949.255.815

C. An.jpg 

5. Đồng chí Đặng Quang Trung

- Sinh ngày 09/7/1979.

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 02713.881.587   Di động: 0914.818.717

A. Quang Ttrung.jpg 

6. Đồng chí Trương Thị Ngọc

- Sinh ngày 01/3/1987.

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 02713.881.586   Di động: 0973.429.550

C. Ngọc.jpg 

VI. PHÒNG THÔNG TIN

1. Đồng chí Phạm Văn Triều

- Sinh ngày 28/8/1963.

- Chức vụ: Trưởng phòng.

- Điện thoại: 02713.888.414   Di động: 0918.369.709

C. Triều.jpg 

2. Đồng chí Lê Hồng Sơn

- Sinh ngày 13/02/1978.

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng.

- Điện thoại: 02713.888.414   Di động: 0986.169.279

A. Sơn.jpg 

3. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung

- Sinh ngày 15/7/1976.

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 02713.888.414   Di động: 0987.005.439

C. Dung.jpg 

Lượt xem: 1318

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif