Ảnh minh họa: Bích Liên

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch truyền thông, tuyên truyền về bảo hiểm y tế, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế gắn với việc thực hiện chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế. Trong đó, đặc biệt tuyên truyền để 100% đối tượng học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, tăng tỷ lệ hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế với toàn bộ thành viên.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành có các biện pháp truyền thông, tuyên truyền phù hợp, hiệu quả để người dân hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Đồng thời, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tổ chức nhiều hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7/2019 với các hình thức đa dạng, phong phú như mít tinh, hội thảo, tọa đàm, đăng tin bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng…/.

 Theo dangcongsan.vn