Search

Để nghiên cứu, biên soạn Lịch sử đảng hiệu quả hơn

Nghiên cứu, biên soạn Lịch sử đảng bộ, Lịch sử truyền thống ngành là nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, cấp ủy, đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu Lịch sử đảng. Để nâng cao chất lượng công trình Lịch sử đảng, đòi hỏi phải thực hiện nghiêm túc quy trình nghiên cứu, biên soạn nhằm tái hiện khách quan, khoa học lịch sử đấu tranh cách mạng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương dưới sự lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ. Do đó, để biên soạn một công trình Lịch sử đảng bộ địa phương đảm bảo tính khoa học, chặt chẽ và đúng tiến độ, cần phải xây dựng kế hoạch nghiên cứu, biên soạn tổng thể và kế hoạch từng năm theo các nội dung.

Trên cơ sở kế hoạch, ban biên soạn tiến hành sưu tầm tư liệu. Đây là công việc hết sức quan trọng trong nghiên cứu, biên soạn, quyết định chất lượng của công trình. Đồng chí Trường Chinh, nguyên Trưởng ban Nghiên cứu Lịch sử đảng Trung ương đã khẳng định: “Công tác nghiên cứu và công tác sưu tầm tư liệu như hai lá phổi của cơ thể”. Thông thường các tư liệu phải sưu tầm phục vụ cho công tác nghiên cứu, biên soạn bao gồm: Các văn kiện đại hội đảng các cấp; báo cáo sơ, tổng kết; các chuyên đề; báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; hồi ký ghi chép của các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ; các công trình khoa học (sách, báo, tạp chí) về những vấn đề của địa phương trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Sau khi đã sưu tầm nguồn tư liệu, ban biên soạn xử lý, hệ thống hóa tài liệu.

Hội thảo lịch sử ngành tuyên giáo tỉnh Bình Phước 1930-2010

Trên cơ sở nguồn tư liệu thu thập được, tiến hành xây dựng đề cương nghiên cứu (đề cương sơ lược) và đề cương chi tiết. Đối với đề cương sơ lược cần xác định tên các chương, mục và nội dung cơ bản sẽ được thể hiện trong từng chương. Trong đó, chú trọng đến việc phân kỳ lịch sử tương ứng với từng chương. Đề cương chi tiết phải thể hiện được mở đầu, thứ tự các chương, kết luận. Tùy theo nội dung mỗi công trình khoa học để phân chương cho phù hợp, song nếu nghiên cứu, biên soạn toàn bộ Lịch sử đảng bộ hoặc Lịch sử truyền thống ngành thì có thể chia chương theo các giai đoạn.

Căn cứ vào đề cương chi tiết, trưởng ban biên soạn (chủ biên) phân công các thành viên trong ban biên soạn viết bản thảo đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình. Trong quá trình biên soạn phải phục dựng khách quan, phản ánh trung thực, tránh tô hồng lịch sử; cùng với việc trình bày những thành tựu đạt được, phải chỉ ra khuyết điểm, hạn chế của đảng bộ trong việc lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa phương. Khi viết Lịch sử đảng bộ hoặc Lịch sử truyền thống ngành, tác giả phải đặt trong mối quan hệ toàn cục (Lịch sử Đảng bộ tỉnh là một bộ phận của lịch sử toàn đảng, Lịch sử đảng bộ huyện là một bộ phận của Lịch sử Đảng bộ tỉnh...). Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn, phải nắm vững đối tượng, phương pháp nghiên cứu; nắm vững tính đảng, tính khoa học. Ngoài ra, khi đánh giá những sự kiện, nhân vật lịch sử hoặc những thắng lợi, hạn chế phải trên quan điểm lịch sử cụ thể, khách quan, khoa học, tránh lệch lạc về tư tưởng hoặc chủ nghĩa cá nhân...

Sau khi hoàn thành phần biên soạn bản thảo, ban biên soạn cần xây dựng kế hoạch xin ý kiến của các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo chủ chốt của đảng bộ, chính quyền địa phương qua các thời kỳ, các nhân chứng lịch sử. Trên cơ sở ý kiến góp ý, ban tổ chức, ban biên soạn phân tích và phân loại ý kiến, chuẩn bị nội dung để hội thảo khoa học đạt kết quả. Sau các đợt hội thảo, ban biên soạn tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý tại hội thảo và hoàn thành bản thảo lần cuối.

Ban biên soạn gửi bản thảo hoàn thiện lần cuối xin ý kiến của ban chấp hành đảng bộ địa phương hoặc ban thường vụ tùy theo yêu cầu của mỗi địa phương. Gửi bản thảo cho ban tuyên giáo cấp trên thẩm định về nội dung, sau đó hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu.

Cuối cùng là xuất bản và phát huy tác dụng của công trình. Sau khi hoàn thành việc in ấn, cần có kế hoạch tuyên truyền trong toàn đảng bộ, nhà trường, mặt trận và các đoàn thể, quần chúng, nhất là trong thế hệ trẻ, sử dụng giảng dạy nhằm giáo dục truyền thống cách mạng địa phương cho các em học sinh, học viên.

                                                                                  Dẫn nguồn: Báo Bình Phước

Lượt xem: 241

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif