Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 51

Hôm nay: 126

Lượt truy cập: 2.919.381

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Đến năm 2030, 35% cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên

 

 Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1659/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC,VC) giai đoạn 2019-2030”.

*Đối tượng áp dụng gồm: Cán bộ trong các cơ quan nhà nước. Công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh); ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp huyện); công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã). Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

*Không áp dụng đối với các đối tượng sau: Cán bộ, công chức, viên chức công tác trong hệ thống các cơ quan, đơn vị thuộc ngành ngoại giao. Giáo viên, giảng viên ngoại ngữ.

*Thời gian thực hiện: từ năm 2019 đến hết năm 2030.

Theo đó, Chính phủ đề ra mục tiêu cụ thể như sau:

Đến năm 2025: Hoàn thiện cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng nhằm khuyến khích, tạo điều kiện để CB,CC,VC tích cực học tập ngoại ngữ, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ và làm việc trong môi trường quốc tế. Hoàn thành việc xây dựng, hoàn thiện các chương trình, tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho CB,CC,VC. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ CB, CC,VC. Phấn đấu đến hết năm 2025: 50% CB,CC ở Trung ương (tập trung vào CB,CC lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi); 25% CB,CC cấp tỉnh, cấp huyện ở địa phương (tập trung vào CB,CC lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định. 60% VC và 50% VC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định. 20% CB,CC xã và 15% CB,CC lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi công tác tại địa bàn hoặc lĩnh vực có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định.

Đến năm 2030: Tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cả về số lượng và chất lượng cho đội ngũ CB,CC,VC, đảm bảo đến hết năm 2030: 60% CB,CC ở Trung ương (tập trung vào CB,CC lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi); 35% CB,CC cấp tỉnh, cấp huyện ở địa phương (tập trung vào CB,CC lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành. 70% VC và 60% VC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành. 30% CB,CC xã và 25% CB,CC lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi công tác tại địa bàn hoặc lĩnh vực có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành.

Lộ trình thực hiện đề án: Giai đoạn 2019-2020, CB, ngành, địa phương tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho CB,CC,VC” của cơ quan, đơn vị mình với các mục tiêu, yêu cầu, nội dung hoạt động. Rà soát, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, trình độ ngoại ngữ đối với CB,CC,VC.

Giai đoạn 2021-2025: Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của đề án để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Mở rộng mạng lưới các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có năng lực, uy tín tham gia thực hiện đề án.

Giai đoạn 2026-2030: Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động để hoàn thành các mục tiêu đề án. Đưa việc học tập ngoại ngữ thành hoạt động thường xuyên, thiết thực và triển khai đồng bộ, rộng khắp trong cả nước để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ và làm việc trong môi trường quốc tế của đội ngũ CB,CC,VC.

 Duy Khiêm.

Lượt xem: 142

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 21h00 ngày 13/10/2020:

- Thế giới: 38.123.964 người mắc, 1.086.654 người tử vong.
- Việt Nam: 1.113 người mắc, 35 người tử vong (đã phục hồi 1.026). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif