Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 134

Hôm nay: 523

Lượt truy cập: 1.588.834

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Định hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU

01 năm qua, các cấp, các ngành, địa phương quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TU của Tỉnh ủy ngày 14/8/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh ngày càng thu hút khách du lịch đến tham quan, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc kiểm kê, bảo vệ, quảng bá vàcông tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích được chú trọng hơn. Các nhiệm vụ trong Chỉ thị được triển khai thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Một số di tích xuống cấp, có di tích bị xâm hại một cách nghiêm trọng hoặc biến dạng hoàn toàn; việc khai thác và phát huy các giá trị, tiềm năng của di tích chưa cao; công tác đào tạo, bố trí nguồn nhân lực phục vụ cho việc quản lý, bảo vệ, thuyết minh giá trị di tích còn nhiều khó khăn; thiếu các ấn phẩm, cẩm nang, bản đồ di tích, chuyên mục di sản văn hóa trên các cơ quan báo chí để tuyên truyền, giới thiệu di tích đến với đông đảo công chúng; việc xúc tiến đầu tư du lịch gắn với di tích còn hạn chế. Việc lập quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích chưa được tiến hành. Chưa gắn kết sản phẩm du lịch với phát huy di sản văn hóa, sản phẩm du lịch đơn điệu, chưa đáp ứng nhu cầu tham quan tìm hiểu của du khách.

Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới: (1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong bảo tồn, phát huy giá trị các di tích. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhà nước về di tích với các ngành, địa phương. (2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quảng bá rộng rãi đến công chúng, khách tham quan trong và ngoài tỉnh về tiềm năng, giá trị các di tích. (3) Chú trọng công tác đào tạo, bố trí cán bộ, nhân viên phù hợp trong công tác quản lý di tích, nhất là hướng dẫn viên, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. (4) Thường xuyên rà soát, kiểm kê di tích để đề xuất các cấp công nhận di tích cũng như có biện pháp tôn tạo, tu bổ các di tích theo đúng nguyên trạng. (5) Cung cấp những tài liệu hướng dẫn về công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích để cán bộ văn hóa cơ sở được tiếp cận, nghiên cứu vận dụng phù hợp với địa phương. (6) Tiếp tục kiện toàn và phát huy vai trò nhiệm vụ của Ban quản lý di tích tỉnh. Kiện toàn các Ban quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp huyện, thị và thực hiện phân cấp, tổ chức bàn giao các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 01/7/2015 về Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cấp quản lý di tích. (7) Tăng cường đầu tư nâng cấp các thiết chế văn hóa; khôi phục và phát triển các lễ hội dân gian lành mạnh; coi trọng bảo tồn, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. (8) Huy động tối đa nguồn lực của các cá nhân và tổ chức trong công tác xã hội hóa để thực hiện có hiệu quả các hoạt động lễ hội và bảo tồn tại di tích, đảm bảo giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Từng bước xã hội hóa, tiến tới tự chủ về kinh phí đối với các di tích tiêu biểu có điều kiện phát triển dịch vụ du lịch. (9) Ngành giáo dục cần tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho các em học sinh tham quan tìm hiểu ý nghĩa, giá trị của các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh. (10) Khen thưởng kịp thời những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp tích cực đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích.

                                                                                               H.Lan

Lượt xem: 204

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif