Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 21

Hôm nay: 182

Lượt truy cập: 2.941.501

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Định hướng tuyên truyền tháng 6/2019

1. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 6 và 6 tháng đầu năm của tỉnh, các ngành, các địa phương.

2. Tuyên truyền Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 (Lưu ý: tỉnh Bình Phước không có đơn vị phải sắp xếp).

3. Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện trong tháng:

- Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904-01/6/2019).

- Kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2019).

- Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1889-05/6/2019).

- Kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2019).

- Kỷ niệm 123 năm Ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu (15/6/1896-15/6/2019).

- Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019).

- Kỷ niệm 18 năm Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2019).

- Ngày môi trường thế giới 05/6 và Ngày toàn dân phòng chống ma túy 28/6.

- Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước.

- Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp.

4. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới” và Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”.

5. Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). Tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt chi bộ, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội nội dung “Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.  

6. Tiếp tục tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh điển hình xuất sắc trên các lĩnh vực; điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2 (2018 - 2020).

7. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” và kết quả thực hiện Nghị quyết.

8. Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

9. Tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị “về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045”; Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị “về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Kết luận số 44-KL/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư “về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tuyên truyền về an toàn giao thông.

10. Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; công tác đối ngoại quốc phòng và các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh diễn ra trong tháng.

11. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Quy định số 11-Qđi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của dân”.

12. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 17/4/2017 của Tỉnh ủy về định hướng tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

13. Tiếp tục tuyên truyền về Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 12/9/2018 của Tỉnh ủy về xây dựng chính quyền điện tử Bình Phước; tình hình triển khai thực hiện.

14. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

15. Tiếp tục tuyên truyền về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh về công tác bảo vệ môi trường; an toàn thực phẩm; xâm hại tình dục trẻ em; dịch bệnh mùa hè; phòng, chống đuối nước, tai nạn lao động; tình hình và các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi.

15. Thông tin, tuyên truyền các nội dung được cung cấp, phản hồi tại Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí, Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 6/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 Trên đây là một số định hướng tuyên truyền tháng 6/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đề nghị ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh, các cơ quan trong khối tuyên truyền, các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, các tổ công tác của ngành tuyên giáo triển khai thực hiện tốt. Định hướng này tiếp tục được bổ sung khi có tình hình mới phát sinh hoặc có sự chỉ đạo của cấp trên./.

Lượt xem: 6220

  • File đính kèm:

Bình luận

GÓP Ý VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân từ ngày 20_10_2020 đến ngày 10_11_2020.png

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif