Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 75

Hôm nay: 2.691

Lượt truy cập: 2.661.110

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Định hướng tuyên truyền tháng 7-2020

1. Tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, nhất là công tác xây dựng pháp luật được Quốc hội thực hiện trên nhiều lĩnh vực rất thiết yếuTại kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 10 Luật, 21 Nghị quyết, cho ý kiến 6 dự án luật, đây là những Luật, Nghị quyết quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội; an ninh, quốc phòng; đối ngoại; tổ chức bộ máy; phòng, chống thiên tai..., tạo cơ sở pháp lý để thúc đẩy phát triển bền vững đất nước. Đồng thời Quốc hội đã phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), đó là bước tiến quan trọng của nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế…; cùng với nhiều nội dung quan trọng khác của đất nước đã được Quốc hội quyết định tại Kỳ họp.

2. Tiếp tục tuyên truyền đậm nét về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; các phong trào thi đua yêu nước; các tập thể, cá nhân điển hình, các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Tập trung tuyên truyền về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương. Tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Văn kiện chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

3. Thông tin, tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V: Vị trí, vai trò, ý nghĩa của Đại hội; những điểm nổi bật của Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V; kết quả phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025. Bám sát cơ sở để thông tin, phản ánh các phong trào thi đua yêu nước của các địa phương, đơn vị; những tấm gương người tốt, việc tốt; những tập thể, cá nhân điển hình, những việc làm tâm huyết, năng động, sáng tạo trong học tập, lao động sản xuất và công tác.

4. Tuyên truyền kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về thực hiện chuyên đề 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

5. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19; kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 của thành phố và của tỉnh... động viên các tầng lớp nhân dân nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

6. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Chú trọng các bài viết, phóng sự đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thủ đoạn bôi xấu, xuyên tạc, vu khống lãnh đạo Đảng và Nhà nước; phát huy vai trò của hệ thống báo chí tuyên truyền, tài liệu sinh hoạt nội bộ của các cơ quan công tác tư tưởng để kịp thời bác bỏ những thông tin xấu độc nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

7. Tiếp tục tuyên truyền về những kết quả đạt được của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; về hiệu quả triển khai gói hỗ trợ của Chính phủ tới các đối tượng bị ảnh hưởng và người lao động sau đại dịch Covid-19; đồng thời tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng, chống, tránh tâm lý chủ quan trong Nhân dân trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh có thể xảy ra.

8. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo, biên giới; về những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; về các hoạt động đối ngoại bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo một cách toàn diện, đồng bộ, vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ toàn vẹn, thống nhất lãnh thổ, biển, đảo vì lợi ích quốc gia dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

9. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh, những thành tựu về mọi mặt của Bình Phước đến bạn bè trong nước, quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài. Tập trung tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại cấp cao của Việt Nam; các hoạt động trong khuôn khổ Năm Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch AIPA 41, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, nhiệm kỳ 2020 - 2021; nhấn mạnh vai trò và các đóng góp của Việt Nam đối với ASEAN, Liên Hợp quốc, trong các vấn đề khu vực và quốc tế; khẳng định uy tín quốc gia, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

10. Thông tin, tuyên truyền về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tăng cường tuyến bài viết chuyên sâu về các chủ trương, giải pháp của tỉnh trong việc nâng cao hiệu quả, giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; việc chuyển đổi cơ cấu, đổi mới cách thức sản xuất, tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật, nhân rộng mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông – lâm nghiệp thế mạnh của tỉnh góp phần nâng cao đời sống cho nông dân.

11. Tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng,
khẳng định những kết quả, tác động tích cực của công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

12. Tiếp tục tuyên truyền Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

13. Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị quan trọng trong tháng:

- Kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1-7-1915 / 1-7-2020).

- Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (01/7).

- Kỷ niệm 108 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2020).

- Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 - 10/7/2020).

- Ngày Dân số thế giới (11/7).

- Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7).

- Kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2020).

- Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020).

- Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2020).

- Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020).

14. Tiếp tục tuyên truyền kết quả sau 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “thi đua xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp gắn với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững”.

15. Tiếp tục tuyên truyền về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh về công tác bảo vệ môi trường; an toàn thực phẩm; xâm hại tình dục trẻ em; dịch bệnh mùa hè; phòng, chống đuối nước, tai nạn lao động...

16. Thông tin, tuyên truyền các nội dung được cung cấp, phản hồi tại Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí, Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 7/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trên đây là một số định hướng tuyên truyền tháng 7/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đề nghị ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh, các cơ quan trong khối tuyên truyền, các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, các tổ công tác của ngành tuyên giáo triển khai thực hiện tốt. Định hướng này tiếp tục được bổ sung khi có tình hình mới phát sinh hoặc có sự chỉ đạo của cấp trên./.

 BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY 

 

 

 

 

Lượt xem: 2053

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 7h30 ngày 01/8/2020:

- Thế giới: 17.744.000 người mắc, 682.192 người tử vong.
- Việt Nam: 558 người mắc, 02 người tử vong (đã phục hồi 373). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif