Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 97

Hôm nay: 382

Lượt truy cập: 1.588.693

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Đoàn chức sắc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo tỉnh Bình Phước tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN năm 2018

 

Thực hiện Kế hoạch của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu về Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018; Kế hoạch của Ban Thường trực Hội đồng GDQP&AN Quân khu về tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho chức sắc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trên địa bàn quân khu 7. Từ ngày 02/10/2018 đến hết ngày 05/10/2018, tại Trường Quân sự Quân khu, Hội đồng GDQP&AN Quân khu đã thực hiện chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trên địa bàn quân khu 7 với số lượng 100 người. Trong đó đoàn Bình Phước có 10 vị tham gia. Giảng viên tham gia lớp bồi dưỡng là các đồng chí GS-TS có uy tín, kinh nghiệm của Học Viện An ninh và Trường quân sự quân khu 7 thực hiện.

 ảnh 2 - Copy.jpg

Học viên khóa 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN năm 2018

Nội dung đợt bồi dưỡng lần này bao gồm các chuyên đề:

Chuyên đề 1: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Chuyên đề 2: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới.

Chuyên đề 3: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới.

Chuyên đề 4: Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

Chuyên đề 5: Nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Chuyên đề 6: Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Ngoài ra lớp học còn được nghe Thông tin thời sự và đối thoại, trao đổi trực tiếp với các đồng chí giảng viên.

 ảnh 3.jpg

Đoàn Bình Phước tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN năm 2018

Qua lớp bồi dưỡng đã giúp các học viên nâng cao về nhận thức trong việc nắm vững các quan điểm, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Vai trò và ý nghĩa của việc bảo vệ an ninh quốc gia của tổ quốc cũng như trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt trong bối cảnh tình hình hiện nay các thế lực thù địch trong và ngoài nước đang ráo riết tăng cường các hoạt động chống phá cách mạng. Phương thức, thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Bên cạnh đó, trong nội bộ Đảng ta, nhân dân ta đang xuất hiện những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ gây bất lợi cho công cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia. Việc nâng cao nhận thức sẽ giúp cho các chức sắc tôn giáo, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Đặc biệt là tuyên truyền các quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách tôn giáo đối với quần chúng tín đồ và các chức sắc tôn giáo. Giúp họ yên tâm, phấn khởi  thực hiện tốt “việc đạo, việc đời”, tin tưởng vào chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, phát  triển kinh tế xã hội. Đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác đấu tranh ngăn chặn những hành động lợi dụng tôn giáo, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

 Hoàng Thạch Sơn

Lượt xem: 201

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif