Search

Gửi báo cáo kết quả công tác thông tin đối ngoại; chấm điểm công tác tuyên giáo năm 2018

- Ban tuyên giáo các huyện, thị ủy khẩn trương gửi báo cáo kết quả công tác thông tin đối ngoại năm 2018. Thời gian quy định: trước 20/11 hàng năm (theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh).

- Ban tuyên giáo các huyện, thị, đảng ủy trực thuộc; trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã gửi bảng chấm điểm công tác tuyên giáo năm 2018. Thời gian quy định: trước ngày 30/11/2018 (theo Hướng dẫn số 8, 9, 10 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Lượt xem: 529

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif