Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 283

Hôm nay: 1.747

Lượt truy cập: 1.593.999

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Hiệu quả công tác tuyên truyền và kiểm tra giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ huyện Lộc Ninh đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch thực hiện theo từng chuyên đề hằng năm. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị huyện xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, làm theo bằng nhiều hình thức và đã đạt những kết quả tích cực.

Triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, huyện đã mời báo cáo viên về trực tiếp triển khai cho cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở. Sau đó đồng loạt triển khai học tập cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, kết quả toàn huyện có 2.564/2.655 đảng viên tham gia học tập chuyên đề năm 2018 đạt 96,6%.

Qua học tập, quán triệt đã giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc nhận thức tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Từ đó, liên hệ thực tiễn và soi rọi bản thân để nghiên cứu học tập và đăng ký việc làm theo Bác sát với chức năng, nhiệm vụ và quá trình học tập, lao động, công tác; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Huyện ủy Lộc Ninh khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016-2018

Công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW được các tổ chức cơ sở đảng, ban, ngành, đoàn thể quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, phù họp với điều kiện cụ thể và từng đối tượng, như: Thực hiện lồng ghép với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, các phong trào thi đua yêu nước, các hội thi, hội diễn văn nghệ, hành trình về nguồn của đoàn viên thanh niên. Đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan; trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, họp thôn ấp, sinh hoạt chi đoàn, chi hội; trong hệ thống giáo dục và các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị.

Tuyên truyền trực quan sinh động sử dụng pano, áp phích và duy trì thực hiện 03 chương trình chuyên mục/tháng về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”và tuyên truyền trong các chương trình thời sự hàng ngày trên hệ thống đài phát thanh huyện. Kết quả, trong năm đã phát 347 tin, bài với thời lượng phát sóng trên 150 giờ; xây dựng 02 phóng sự trình chiếu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, biểu dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 -2018.

 Đăng tải các nội dung, tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên trang thông tin điện tử của Huyện ủy và UBND huyện để giúp cho cán bộ, đảng viên và đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị xã hội dễ dàng tiếp cận, truy cập, nghiên cứu và kịp thời phản ánh các hoạt động ở cơ sở, các bài viết về tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ và gương “người tốt”, “việc tốt”, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng quan tâm công tác tự phê bình và phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm...; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, phát sinh trong xã hội, đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

Nhằm đánh giá tác động của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, uốn nắn những lệch lạc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tổ chức thực hiện Chỉ thị. Huyện ủy đã thành lập 01 đoàn kiểm tra chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đoàn đã tiến hành kiểm tra trực tiếp đối 03 tổ chức cơ sở đảng: Đảng ủy xã Lộc Quang, Lộc Thái, chi bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Lộc Ninhvà chỉ đạo các tổ chức cơ sở còn lại tự kiểm tra, báo cáo việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị đều triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ngoài ra, hàng quý đồng chí Bí thư Huyện ủy và các đồng chí UV.BTV phụ trách xã đã làm việc với Đảng ủy - UBND các xã, thị trấn về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể gắn với việc kiểm tra đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với các địa phương.

Có thể thấy, việc thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa sâu rộng, tác động tích cực đến phong cách, lối sống, việc làm của từng cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Lộc Ninh. Có được kết quả đó là do công tác tuyên truyền đóng vai trò tiên phong, đã phản ánh những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần đưa Chỉ thị 05-CT/TW từng bước đi vào cuộc sống.

Gia Phúc

 

Lượt xem: 304

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif