Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 257

Hôm nay: 1.637

Lượt truy cập: 1.593.889

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Hiệu quả từ công tác phối hợp tuyên truyền chính sách bảo hiểm giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Là cơ quan thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, BHXH tỉnh Bình Phước đã tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung của chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả. Thực hiện Chương trình phối hợp số 02-CTPH/BTGTU-BHXH ngày 27/6/2016 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bảo hiểm xã hội Bình Phước trong tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giai đoạn 2016 – 2020. Đặc biệt, năm 2018 BHXH tỉnh đã chú trọng phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện công tác tuyên truyền đến tận cơ sở để đưa chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến với mọi người dân.

Với mục đích huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm của hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến các địa phương tham gia vào công tác tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 21 - NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”; trong năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước cụ thể hóa kế hoạch của năm trong việc tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2016-2020. Trong đó tập trung vào các nội dung chính: Phối hợp trong công tác tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại cơ sở; phối hợp trong việc định hướng tuyên truyền về công tác BHXH, BHYT, BHTN trong các cuộc họp giao ban báo chí hàng tháng; công tác tuyên truyền trên 02 bản tin và Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại các Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh và cấp huyện; phối hợp trong công tác trao đổi thông tin và báo cáo.

Ngay từ khi Chương trình phối hợp được ký kết, Ban Tuyên giáo đã tiến hành xây dựng và ký ban hành các văn bản có nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN. Theo đó, các huyện, thị xã, thành phố cũng đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp với cơ quan BHXH cùng cấp.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện tốt việc chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về công tác BHXH, BHYT, BHTN trong các cuộc họp giao ban báo chí hàng tháng, đề nghị Báo Bình Phước mở chuyên trang tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT; đề nghị Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh mở chuyên mục “chính sách BHXH, BHYT và cuộc sống”. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã mở chuyên mục “Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trên Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy” và thường xuyên cập nhật tin, bài về chính sách BHXH, BHYT, BHTN với số lượng là 80 tin, bài. Đặc biệt trong năm qua, Ban Tuyên giáo đã tổ chức 04 Hội nghị thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN với số lượng người tham gia gần 500 người. Tổng số kinh phí tuyên truyền năm 2018 khoảng 60 triệu đồng do Bảo hiểm xã hội tỉnh hỗ trợ.

Việc phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức tốt công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN đã góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Ước tính hết năm 2018, toàn tỉnh có 812.609 đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng 29.235 người (tăng 3,7%) so với cùng kỳ năm trước (trong đó, có độ bao phủ BHYT ước đạt 84%, vượt 1,8% chỉ tiêu BHYT toàn dân do Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao).

Bước sang năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ban Tuyên giáo tiếp tục phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, trong đó tập trung vào một số nội dung chính như sau:

- Tiếp tục xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN năm 2019. Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tốt việc cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền, các văn bản liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

-  Bảo hiểm xã hội tỉnh cử báo cáo viên tham gia báo cáo chuyên đề tại các Hội nghị do Ban Tuyên giáo tổ chức nhằm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN và thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 10/5/2013 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng như đến năm 2020 có trên 90% dân số tham gia BHYT, phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN.

- Đề nghị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện định hướng tuyên truyền công tác BHXH, BHYT thông qua Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, hội nghị giao ban, định hướng công tác tuyên truyền trên báo chí hàng tháng; tuyên truyền qua hai bản tin: Thông báo nội bộ và Thông tin phục vụ nhân dân và Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng thời, tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN và Hôi nghị đối thoại với nhân dân về chính sách BHXH, BHYT, BHTN ở cơ sở.

- Định kỳ hàng quý, hai đơn vị sẽ tổ chức buổi làm việc trực tiếp để trao đổi thông tin và đưa ra các giải pháp thực hiện tốt quy chế phối hợp. Cuối năm sẽ tổ chức, đánh giá kết quả phối hợp.

Lăng Quang Vinh – PGĐ BHXH tỉnh.

 

Lượt xem: 313

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif