Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 214

Hôm nay: 526

Lượt truy cập: 3.063.043

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Hồ Diên Đắc - Phó Bí thư chi bộ gương mẫu trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị

Là một Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy kiêm Trưởng Phòng Tổ chức - Lao động tiền lương của Đảng ủy Công ty Cao su Phú Riềng, bản thân anh  không ngừng cố gắng tổ chức điều hành để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng ủy và Ban Tổng giám đốc Công ty giao.

Trên cương vị là Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, bản thân giúp cho Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty thực hiện tốt các nghiệp vụ Đảng, là người trực tiếp giải quyết các công việc hằng ngày của Văn phòng Đảng ủy Công ty, chịu trách nhiệm toàn bộ công việc hoạt động của Thường trực Đảng ủy trước Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ và Bí thư Đảng ủy; chỉ đạo Văn phòng và các Ban tham mưu của Ban Chấp hành Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho thường trực Đảng ủy; trực tiếp giải quyết những vấn đề do Bí thư Đảng ủy ủy nhiệm, thay mặt Bí thư khi đi vắng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác, nội dung hội nghị của Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty.

Với nhiệm vụ được giao về phụ trách công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, hằng năm đã nghiên cứu xây dựng bộ máy quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình phát triển của Công ty; đề xuất quy hoạch cán bộ, bố trí nhân sự, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ công nhân viên trong Công ty nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy quản lý. Trên cơ sở khối lượng, chất lượng công việc sản xuất kinh doanh giao cho các đơn vị và định mức chi phí lao động, bản thân cùng với các phòng, ban liên quan đi làm việc trực tiếp với từng đơn vị tính toán, xác định nhu cầu lao động trong từng nhóm công việc cụ thể. Từ đó, cân đối với lực lượng lao động hiện có để lập phương án tuyển dụng, đào tạo lao động theo từng nghành nghề, điều động lao động giữa các khu vực. Do đặc thù của công việc trong ngành Cao su là tính thời vụ rất cao, nhu cầu lao động trong từng thời điểm dao động với biên độ lớn.

1.jpg

                        

Chân dung đồng chí Hồ Diên Đắc

Với cương vị hiện nay là Phó bí thư thường trực Đảng ủy Công ty, anh luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập rèn luyện, khắc phục khó khăn trở ngại, đoàn kết, sát cánh cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Vì mục tiêu “Công nhân giàu - Công ty mạnh”.

  Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, các chủ trương, nghị quyết của Đảng các cấp, nội dung chỉ đạo của Công ty hay những công việc đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất của đơn vị, tôi đều đưa ra tập thể bàn bạc thống nhất trước khi triển khai tổ chức thực hiện. Trong sinh hoạt cấp ủy tích cực chủ động bàn biện pháp lãnh đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng ủy đề ra. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

  Luôn đề cao và phát huy tinh thần đoàn kết, quy tụ được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ công nhân viên, của tập thể lãnh đạo đối với nhiệm vụ chung. Trong lãnh đạo - chỉ đạo điều hành sản xuất đã thực hiện đúng chức năng, thực hiện dân chủ công khai rõ ràng, luôn lắng nghe tiếp thu các ý kiến đề xuất, đề nghị của cấp dưới để xem xét giải quyết kịp thời.

  Trong những năm qua tập thể Đảng ủy Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nghị quyết của các cấp ủy đảng đề ra. Đảng bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh. Dù ở cương vị nào tôi đều chấp hành nghiêm chỉnh ý thức tổ chức kỷ luật của Đảng và pháp luật nhà nước, tôn trọng phục tùng sự phân công của tổ chức. Luôn đặt lợi ích tập thể trên lợi ích cá nhân , phấn đấu hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao.

Đối với công tác Đảng anh giữ cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy Công ty từ ngày 01/7/2017, đã tham mưu đắc lực cho Ban Chấp Hành Đảng ủy Cty thực hiện đúng đường lối, chính sách, chủ trương đổi mới của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; Cùng với Ban chấp hành Đảng ủy lãnh đạo Đảng bộ Công ty nhiều năm liến đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc toàn diện. Bản thân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đối với công tác đoàn thể: Từ năm 2013 đến tháng 10 năm 2017 anh là Chủ tịch công đoàn cơ quan Công ty, bản thân luôn gương mẫu chấp hành tốt Nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động gia đình và quần chúng nhân dân hiểu và chấp hành thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  Với chức trách nhiệm vụ là trưởng phòng tổ chức lao động tiền lương, bản thân anh luôn tham mưu về công tác tổ chức, lao động tiền lương một cách kịp thời, hiệu quả. Trong nhiều năm qua, đã tham mưu cho lãnh đạo công ty đưa ra những chính sách đúng đắn, luôn quan tâm tới việc ổn định và nâng cao đời sống người lao động, nên thu nhập từ tiền lương, thưởng  đạt ở mức cao so với mặt bằng chung và cao nhất của Tập đoàn.

Về thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham mưu cho lãnh đạo đã ban hành quy chế về thực hiện dân chủ, công khai minh bạch về tiền lương và chế độ, chính sách cho người lao động. Quy định những nội dung cần được dân chủ bàn bạc, những loại văn bản cần được công khai minh bạch trước công nhân. Công ty trang cấp 140 bảng tin cho tất cả các nhà Tổ, Ca sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị niêm yết các văn bản công khai, đảm bảo người công nhân tiếp cận với thông tin đầy đủ, dễ dàng và giúp việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn. Cái được lớn nhất của việc làm trên là đã đáp ứng đúng nguyện vọng, tạo dựng được lòng tin của người lao động, từ đó, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong đơn vị.

  Dù ở cương vị nào anh đều chấp hành nghiêm chỉnh ý thức tổ chức kỷ luật của Đảng và Pháp luật nhà nước, tôn trọng phục tùng sự phân công của tổ chức, luôn đặt lợi ích tập thể trên lợi ích cá nhân, phấn đấu hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao.

Tuyết Anh

 

Lượt xem: 34

  • File đính kèm:

Bình luận

GÓP Ý VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân từ ngày 20_10_2020 đến ngày 10_11_2020.png

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif