Search

Học và làm theo Bác gắn với những nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn thị xã Bình Long

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trong toàn Đảng bộ thị xã Bình Long đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên của toàn thị xã, phấn đấu đưa thị xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019

Ngày 03/01/2019, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành kế hoạch số 75-KH/TU về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn đảng bộ.

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị học tập trực tuyến cho các cán bộ chủ chốt của thị xã, đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức triển khai, quán triệt chuyên đề năm 2019 đến cán bộ, đảng viên của đơn vị mình. Việc triển khai, quán triệt do đồng chí Bí thư cấp ủy chủ trì và trực tiếp triển khai. 100% cơ sở đảng (52/52) đã hoàn thành việc triển khai chuyên đề đúng thời gian quy định. Qua học tập chuyên đề năm 2019, mỗi cán bộ, đảng viên đã nhận thức rõ hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc lấy dân làm gốc.

Nhằm thiết thực hướng tới kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019), Thị ủy Bình Long tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác. Mời giáo sư Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương triển khai. Qua đó, nâng cao tính chủ động, tích cực trong thực hiện các chương trình, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa,…; phát huy sức dân, huy động Nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu đề ra vì lợi ích của Nhân dân.

Việc lựa chọn vấn đề trọng tâm thực hiện trong năm 2019

Năm 2019, Thị ủy Bình Long chọn 03 vấn đề trọng tâm thực hiện: Tích cực đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kết quả: Bước đầu thực hiện có hiệu quả Đề án 100 của Thị ủy về tổ chức và sắp xếp lại bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả; UBND thị xã đã tiến hành việc sáp nhập Trung tâm văn hóa - thể thao, Đài Truyền thanh - Truyền hình và Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi vào Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã; sát nhập Trạm Chăn nuôi - Thú y, Trạm Trồng trọt - BVTV, Trạm Khuyến nông, thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã; hợp nhất Phòng Nội vụ với Phòng Lao động -Thương binh - XH; văn phòng HĐND - UBND thị xã phục vụ chung công tác văn thư, kế toán cho các phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã. Đối với cấp xã, phường đã thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND cấp xã tại 02/06 đơn vị; mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã tại 02/06 đơn vị; mô hình Bí thư kiêm trưởng ấp, khu phố tại 05/55 đơn vị ấp, khu phố; giảm được 42 cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường, 636 người hoạt động không chuyên trách tại các ấp, khu phố. 

Đẩy mạnh kinh tế - xã hội, bảo đảm tốt chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Kết quả: Tổng thu ngân sách là 139,577 tỷ đồng, đạt 43% dự toán UBND tỉnh giao (326 tỷ đồng), 35% dự toán HĐND thị xã giao (396 tỷ đồng) và đạt 95% so với cùng kỳ năm 2018.

Giáo dục - Đào tạo:Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ quản lý và dạy học tiếp tục được tập trung đầu tư. Tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, dạy và học, duy trì các chỉ tiêu về phổ cập giáo dục, phổ cập xóa mù chữ đảm bảo theo kế hoạch.

image002.jpg

Thị ủy Bình Long tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:Tổng số lượt khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế 70.228 lượt người, đạt 63,2% kế hoạch năm 2019 và 79,9% cùng kỳ năm 2018. Công tác phòng ngừa dịch bệnh, kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình được thực hiện đúng theo kế hoạch. Trên địa bàn không có dịch bệnh xảy ra.

Văn hóa thông tin - thể thao:Đãtổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phong phú, đa dạng, mang đậm bản sắc dân tộc với tinh thần lành mạnh, vui tươi, an toàn và tiết kiệm nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Kỷ Hợi 2019 và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương. Tổ chức khánh thành Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Mộ 3000 người. Tổ chức thành công liên hoan văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số thị xã Bình Long lần thứ V, hội thi kể chuyện theo sách.

Thực hiện chế độ chi trợ cấp hàng tháng cho 2.843 lượt đối tượng với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng; thăm, tặng 1.875 phần quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2019, trị giá gần 700 triệu đồng. Chi trả trợ cấp hàng tháng cho 10.305 lượt đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng; tặng 1.712 phần quà với số tiền hơn 500 triệu đồng, mua và cấp phát thẻ BHYT cho 1.273 đối tượng bảo trợ xã hội.

Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện, thị. Kết quả: Thị xã đã hoàn thành hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét công nhận thị xã Bình Long hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước

Việc thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện nghiêm túc. Các phòng, ban đã thực hiện rà soát, xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, đột phá tạo chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. UBND thị xã đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn nâng cao tinh thần phục vụ Nhân dân; chế độ một cửa liên thông ngày càng phát huy hiệu quả trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân.

Việc giải quyết những khó khăn, bức xúc của Nhân dân cũng được thị xã chú trọng thực hiện. Trong 06 tháng đầu năm, thị xã đã tổ chức 04 buổi tiếp xúc, đối thoại với người dân tại phường Hưng Chiến, Phú Thịnh và xã Thanh Lương. Việc kịp thời đối thoại, giải quyết những khó khăn của người dân đã góp phần giải tỏa những bức xúc trong Nhân dân, do đó trên địa bàn thị xã không xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp.

Kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã cũng đạt nhiều kết quả cao. Trong 06 tháng, thị xã đã tiến hành thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ của các xã, phường theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thị xã, kết quả: tổng số hộ nghèo là 339 hộ/991 khẩu, tỷ lệ 2,23%; hộ cận nghèo 233 hộ/831 khẩu, tỷ lệ 1,53%. Tặng 4.823 phần quà, trị giá 1.4 tỷ đồng và 200kg gạo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán; trao tặng 16 căn nhà tình thương, nhà nghĩa tình đồng đội, nhà đại đoàn kết, nhà nhân ái cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, trị giá: 1,3 tỷ đồng, đạt 51,61% chỉ tiêu năm 2019 (16/30 căn). Cấp 478 thẻ BHYT trẻ em dưới 06 tuổi; thăm, tặng quà cho 150 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em thuộc đối tượng BTXH trị giá 45 triệu đồng. Thị xã đã giải quyết việc làm cho 1.528 lao động, đạt 54,57% (1.528/2.800 lao động) chỉ tiêu được giao; tổ chức dạy nghề cho 127 lao động nông thôn, đạt 51% chỉ tiêu.

Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị như: “Câu lạc bộ làm theo lời Bácˮ của Hội LHPN phường Phú Thịnh với các hoạt động an sinh xã hội; mô hình “Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” của Đoàn thanh niên thị xã Bình Long với mục tiêu hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho thanh niên khó khăn làm kinh tế; mô hình xây dựng “Tuyến đường ánh sáng, an ninh, văn minh”, “Nuôi heo đất tình thương”, nấu cơm, nấu cháo miễn phí và hỗ trợ bếp ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp, mô hình “Camera an ninh” tại 4/6 xã, phường của thị xã.

 

Cùng với đó, công tác tuyên truyền học tập làm theo Bác tiếp tục được chú trọng đa dạng hóa hình thức, nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, lan tỏa rộng khắp, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương. Trong đó có gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Mặt khác, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục nhân rộng các mô hình học tập và làm theo Bác có giá trị thực tiễn, hiệu quả cao; các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, thực hiện việc tự kiểm tra trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. 

TRong 6 tháng đầu năm 2019, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn thị xã Bình Long đã và đang đạt được những kết quả quan trọng; từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Qua đó còn xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay và các điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội.​

Gia Phúc

Lượt xem: 146

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif