Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 127

Hôm nay: 501

Lượt truy cập: 1.588.812

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Hội nghị tâp huấn, bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương. Từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 9 năm 2018, tại Thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ “Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn học, nghệ thuật Việt Nam”.

Tham gia lớp tập huấn có hơn 200 học viên là cán bộ tư tưởng, văn hóa, văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản, truyền thông của 34 tỉnh thành phía Nam và Tây Nguyên. Đoàn Bình Phước do ông Lê Văn Quang - Chủ tịch Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh làm trưởng đoàn.

IMG_9681.JPG

PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luân, phê bình, văn học, nghệ thuật Trung ương phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng

Học viên được triển khai 05 chuyên đề gồm: Đường lối phát triển văn hóa, văn nghệ của Đảng trong thời kỳ đổi mới; Định hướng và những nội dung cơ bản của lý luận văn học, nghệ thuật Việt Nam; Quan điểm của Marx, Engels, Lênin và Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật; Đấu tranh tư tưởng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật hiện nay; Vấn đề tiếp nhận, vận dụng các lý thuyết nghệ thuật nước ngoài vào Việt Nam hiện nay. 

IMG_9675.JPG

 Đoàn Bình Phước do ông Lê Văn Quang Chủ tịch Hội VHNT làm trưởng đoàn dự tập huấn

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luân, phê bình, văn học, nghệ thuật Trung ương nhấn mạnh: Quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với sự nghiệp phát triển  văn hóa Việt Nam trước yêu cầu mới là:  Văn hóa, văn nghệ là một bộ phận khăng khít của sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh. Mọi hoạt động văn hóa nhằm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái, khoan dung, tôn trọng nghĩa tình, lối sống có văn hóa, quan hệ hài hòa trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Do vậy, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đề nghị cán bộ quản lý cũng như đội ngũ văn nghệ sĩ trong cả nước cần nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn học, nghệ thuật của Đảng, Nhà nước; không ngừng nâng cao trình độ nhận thức lý luận và năng lực lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là nâng cao khả năng xử lý các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật hiện nay.

Hồng Dương

Lượt xem: 220

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif