Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 119

Hôm nay: 1.796

Lượt truy cập: 2.254.016

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Hướng dẫn xét chọn điển hình xuất sắc trên các lĩnh vực, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Ngày 02/3/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn số 58-HD/BTGTU việc xét chọn điển hình xuất sắc trên các lĩnh vực; điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tuyên dương nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) như sau:

I. ĐỐI VỚI ĐIỂN HÌNH CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRÊN CÁC LĨNH VỰC

1. Đối tượng, tiêu chuẩn
- Các tập thể, cá nhân là công nhân, nông dân, doanh nhân, giáo viên, học sinh, sinh viên, văn nghệ sỹ, vận động viên, nhà báo, trí thức, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ, hưu trí, chiến sỹ lực lượng vũ trang… đang sống và làm việc tại tỉnh Bình Phước, có thành tích xuất sắc đạt các giải thưởng Nhất, Nhì, Ba (hoặc A, B, C hoặc Huy chương Vàng, Bạc, Đồng) trong các cuộc thi, hội thi do các bộ, ngành Trung ương tổ chức hợp pháp ở cấp quốc gia; do các đơn vị tổ chức hợp pháp ở cấp quốc tế (khu vực hoặc thế giới) trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, thể dục, thể thao, giáo dục, xã hội, nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng...
- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không vi phạm kỷ luật Đảng, kỷ luật về mặt chính quyền, không vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp trong năm xét thành tích.
- Thành tích có phạm vi ảnh hưởng lớn từ cấp tỉnh đến toàn quốc hoặc cao hơn.
- Thành tích xét biểu dương, tôn vinh, khen thưởng dịp này chưa từng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. (Tập thể, cá nhân đạt các giải thưởng trên đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen thì không được đề nghị xét khen thưởng).

2. Thời gian xét chọn thành tích khen thưởng: Tính từ tháng 04/2019 đến tháng 3/2020.

3. Số lượng: Căn cứ tiêu chuẩn đã quy định ở trên và tình hình thực tế, việc xét chọn không giới hạn số lượng.

4. Đơn vị thực hiện: Các ban, sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước, Trường Chính trị tỉnh, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh, các hội đặc thù, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố… tổ chức thông báo, rà soát các đối tượng tập thể, cá nhân thuộc mình quản lý, đủ tiêu chuẩn, lập danh sách, hồ sơ khen thưởng đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen.

5. Hồ sơ, thủ tục đề nghị tặng thưởng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh gồm:

- Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị của cấp trình khen (02 bản).
- Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị khen thưởng (02 bản).
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (kèm theo bản phô tô công chứng bằng khen, giấy chứng nhận, quyết định khen thưởng, các giấy tờ để chứng minh cho những thành tích đã đạt được).

6. Thời gian gửi hồ sơ khen thưởng:

Các đơn vị xét chọn và gửi hồ sơ về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trước ngày 25/3/2020. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ thành lập hội đồng sơ khảo để xét chọn và báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy quyết định danh sách khen thưởng. Sau khi có kết quả xét chọn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ gửi thông báo đến các tập thể, cá nhân trước ngày 15/4/2020.

86860286_110012167276382_8404469159605305344_n.jpg

II. ĐỐI VỚI TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

1. Đối tượng, tiêu chuẩn

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xem xét tuyên dương, khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

a. Đối với tập thể: Tập thể được tuyên dương, khen thưởng được bình chọn từ cơ sở hoặc được phát hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, phải đạt các tiêu chuẩn sau đây:
- Tổ chức triển khai tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị, địa phương với nhiều nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút được sự tham gia tích cực, đông đảo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.
- Tạo được chuyển biến rõ nét, hiệu quả nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có nhiều gương điển hình tiêu biểu được học tập và nhân rộng.
- Tập thể xây dựng được chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Nếu là chi bộ, đảng bộ phải được cấp có thẩm quyền đánh giá, công nhận là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 2 năm liên tục đề nghị khen.

b. Đối với cá nhân: Cá nhân được biểu dương, khen thưởng chủ yếu là người đang trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, học tập; được bình chọn từ cơ sở hoặc được phát hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, phải đạt các tiêu chuẩn sau đây:

- Có phẩm chất đạo đức trong sáng, là tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Có hành động và việc làm cụ thể, rõ nét, tiêu biểu, thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, có nhiều sáng kiến có giá trị đem lại hiệu quả thiết thực… đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đơn vị, địa phương.
- Nếu là đảng viên, phải được cấp có thẩm quyền đánh giá, công nhận có ít nhất 02 năm liên tục được công nhận là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

2. Thời gian xét chọn thành tích khen thưởng: tính từ tháng 4/2019 đến tháng 3/2020.

3. Số lượng:

Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng Bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của 21 Đảng bộ trực thuộc tỉnh.
Căn cứ số lượng đảng viên của các Đảng bộ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phân bổ số lượng các tập thể, cá nhân chọn để xét khen thưởng cấp tỉnh như sau:
- Đảng bộ thành phố Đồng Xoài; Đảng bộ thị xã Bình Long; Đảng bộ huyện Lộc Ninh; Đảng bộ huyện Hớn Quản; Đảng bộ huyện Đồng Phú; Đảng bộ huyện Bù Đăng; Đảng bộ huyện Phú Riềng; Đảng bộ huyện Chơn Thành; Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Mỗi đảng bộ chọn 01 tập thể và 01 cá nhân để xét chọn khen thưởng (Tổng cộng 9 tập thể và 9 cá nhân).
- Đảng bộ thị xã Phước Long: Chọn 01 tập thể để xét chọn khen thưởng (Tổng cộng 01 tập thể).
- Đảng bộ huyện Bù Đốp; Đảng bộ huyện Bù Gia Mập; Đảng bộ Công an tỉnh; Đảng bộ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Đảng bộ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đảng bộ Công ty cổ phần cao su Đồng Phú; Đảng bộ công ty TNHN MTV cao su Bình Long; Đảng bộ công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng; Đảng bộ công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh; Đảng bộ công ty cổ phần cao su Sông Bé; Đảng bộ công ty TNHH MTV cao su Bình Phước: Mỗi đảng bộ chọn 01 cá nhân để xét chọn khen thưởng (Tổng cộng 11 cá nhân).

4. Đơn vị thực hiện:

Giao Thường trực các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xét chọn những tập thể, cá nhân thật sự điển hình xuất sắc ở địa phương, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo số lượng và các tiêu chí nêu trên; gửi hồ sơ khen thưởng trước ngày 25/3/2020 về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để xem xét, chọn lựa ra 10 tập thể và 20 cá nhân để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng Bằng khen cho các điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau thời gian trên, các đơn vị không gửi hồ sơ khen thưởng, xem như các đơn vị không có nhu cầu đề xuất khen thưởng. Sau khi có kết quả xét chọn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ gửi thông báo đến các tập thể, cá nhân biết trước ngày 15/4/2020.

5. Hồ sơ, thủ tục đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh gồm:

- Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị của cấp trình khen (02 bản).
- Biên bản của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen (02 bản).
- Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân được khen thưởng (02 bản). Mỗi tập thể, cá nhân kèm theo 01 ảnh hoạt động.
Lưu ý: Trong báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân phải thể hiện được cấp có thẩm quyền công nhận, đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 2 năm liên tục.
Các đơn vị gửi file qua địa chỉ email:bantgtu@binhphuoc.gov.vn. Sau đó, các đơn vị gửi bản ký tên và đóng dấu qua bưu điện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ tiêu chuẩn, số lượng, tổ chức xét chọn điển hình có thành tích xuất sắc; điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng tiêu chuẩn, số lượng; gửi hồ sơ khen thưởng về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 25/3/2020. Sau thời gian trên, các đơn vị không gửi hồ sơ khen thưởng, xem như các đơn vị không có nhu cầu đề xuất khen thưởng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị nếu có khó khăn, vương mắc, báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để được giải quyết. Thông tin liên hệ đồng chí Nguyễn Anh Đức - Phó trưởng phòng Tuyên truyền - Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. ĐT: 0986.676.171./.

Gia Phúc (tổng hợp)

Lượt xem: 347

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 10h00 ngày 06/4/2020:

- Thế giới: 1.273.700 người mắc, 69.458 người tử vong.
- Việt Nam: 241 người mắc (đã phục hồi 91).
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif