Search

Huyện Đồng Phú: Đa dạng các hình thức tuyền truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện tới cơ sở xác định là nhiệm vụ quan trọng, từ đó đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn huyện được tiến hành với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, trực quan, tổ chức hội thi, website…, cụ thể: Huyện ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Trang tin điện tử của UBND huyện xây dựng chuyên mục tuyên truyền về Chỉ thị với nhiều bài viết phản ánh tình hình và kết quả triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Huyện Đoàn, Liên đoàn Lao động, Phòng GD-ĐT huyện tuyên truyền việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên website của đơn vị; tổ chức các buổi toạ đàm “Thanh thiếu niên học tập và làm theo lời Bác”… sâu rộng trong tầng lớp thanh thiếu niên. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên và các lớp bồi dưỡng nghiệp cho cán bộ, đảng viên, hội viên.

Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện tiếp tục chỉ đạo các trường học thực hiện tốt việc đưa nội dung tích hợp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy; phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lồng ghép các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cach Hồ Chí Minh vào chương trình các lớp bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên.

Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện duy trì có hiệu quả chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã xây dựng 52 lượt chuyên mục với 145 tin, bài phản ánh tình hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương trên hệ thống loa truyền thanh của huyện. Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện, tổ chức 01 hội thi, 38 buổi chiếu phim, xây dựng 54 chương trình văn nghệ nhằm tuyên truyền Chỉ thị sâu rộng trong các tầng lớp nhân nhân.

Lực lượng vũ trang huyện đã tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”; đồng thời, trong các bổi họp mặt giao lưu kết nghĩa đã lồng ghép tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đến đông đảo đồng bào vùng sâu, vùng sa, vùng đồng bào dân tộc.

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện chỉ đạo Ban Thường trực MTTQ và các hội đoàn thể cơ sở bằng nhiều hình thức như: lồng ghép trong các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt tổ nhóm, hội nghị, hội thi, phát tờ rơi… để tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân.

DONG PHU.png

Viện KSND huyện Đồng Phú và Công ty Luật Thịnh Trí TP HCM trao tặng

nhà tình thương tại xã Thuận Lợi

Tại các chi - đảng bộ, công tác tuyên truyền Chỉ thị được tổ chức thực hiện với nhiều hình thức như: tổ chức các buổi tuyên truyền ở khu dân cư, tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tập thể và sinh hoạt định kỳ của chi bộ Đảng, các hội đoàn thể; tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo kế hoạch của Huyện uỷ.

Đảng ủy các xã, thị trấn đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục duy trì tốt việc tiếp âm của Đài cấp trên và tổ chức treo các băng rôn, khẩu hiệu với nội dung tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW tại trụ sở làm việc, các khu trung tâm của địa phương, các đoàn thể ấp, khu phố tiến hành sưu tầm tranh ảnh liên quan đến cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác gắn tại Hội trường ấp, khu phố nhằm phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền.

Những hoạt động trên đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW, giúp cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong huyện nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, từ đó đã dấy lên phong trào thi đua học tập, rèn luyện và làm theo Bác trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bằng những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Anh Đức

 

Lượt xem: 831

  • File đính kèm:

Tin cùng chuyên mục

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif