Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 248

Hôm nay: 1.630

Lượt truy cập: 1.593.882

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Huyện Lộc Ninh: làm tốt việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15-5-2016 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, ngày 30-10-2016, của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh Đốn đảng có sự gắn bó chặt chẽ với nhau. Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Ngược lại, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 cũng là thể hiện sinh động thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Từ nhận thức trên, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, toàn Đảng bộ huyện Lộc Ninh luôn gắn triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Trong năm 2018, Huyện ủy Lộc Ninh đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập và được xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp.

Huyện ủy đã thành lập 01 đoàn kiểm tra chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đoàn đã tiến hành kiểm tra trực tiếp đối 03 tổ chức cơ sở đảng: Đảng ủy xã Lộc Quang, Lộc Thái, chi bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Lộc Ninh.

Lãnh đạo huyện Lộc Ninh trao quyết định bổ nhiệm các chức danh

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10-4-2018 của Tỉnh ủy, Quyết định số 343-QĐ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về Đề án sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị, huyện Lộc Ninh bước đầu đã bãi bỏ, thành lập các cơ quan và điều động, bổ nhiệm cán bộ theo đúng tiến độ đi vào hoạt động từ ngày 1-6-2018. Cụ thể, bãi bỏ Phòng Y tế, chuyển chức năng tham mưu quản lý y tế về Văn phòng HĐND-UBND huyện. Bãi bỏ Phòng Dân tộc, thành lập Phòng Dân tộc - Tôn giáo; thành lập Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, trên cơ sở hợp nhất Phòng Nội vụ và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; thành lập Phòng Văn hóa - Thông tin trên cơ sở hợp nhất các cơ quan Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh - Truyền hình và Nhà thiếu nhi; thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trên cơ sở hợp nhất các trạm Khuyến nông, Bảo vệ thực vật, Thú y...

Kết quả, đã giảm được 33/172 đầu mối, giảm 1.084/4.429 người hưởng lương từ ngân sách thông qua nhất thể hóa chức danh cấp trưởng, cấp phó các cơ quan cấp huyện; bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND hoặc chủ tịch UBND xã, thị trấn; bí thư chi bộ kiêm trưởng ban điều hành khu dân cư; giảm 50% cán bộ không chuyên trách cấp xã, thị trấn; giảm 50% nhân viên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục, thực hiện kiêm nhiệm các chức danh và giảm cấp phó các chi hội đoàn thể ở khu dân cư; tiết kiệm khoảng 16 tỷ đồng/năm chi thường xuyên từ ngân sách.

Qua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6, các cơ quan, đơn vị, đã thẳng thắn nhìn nhận rõ vấn đề, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm như: tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân; việc đền bù, giải tỏa làm đường Quốc Lộ 13; đền bù, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án mở rộng nâng cấp khu căn cứ Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết. Từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triên kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Nhâp dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Huyện ủy đã tổ chức Lễ kỷ niệm gắn với đánh giá kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại buổi Lễ Huyện ủy đã biểu dương 21 tập thể, 46 cá nhân tiêu biểu; đề nghị cấp tỉnh biểu dương 01 tập thể, 01 cá nhân tiêu biểu. Các cấp ủy cơ sở đảng đã biểu dương, khen thưởng 18 tập thể, 35 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các phong trào, cuộc vận động đang diễn ra trong Đảng và trong xã hội đã góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

 Trong năm 2019, để Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đi vào cuộc sống và có sức lan tỏa mạnh mẽ, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh tiếp tục chỉ đạo triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019 một cách hiệu quả, thiết thực, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn chặt với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về “xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp”, trọng tâm là kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, có năng lực, tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân, nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc kịp thời việc thực hiện chỉ thị. Kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức. Kiên quyết xử lý đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực.

       Gia Phúc

Lượt xem: 213

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif