Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 56

Hôm nay: 259

Lượt truy cập: 2.422.845

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị trong tình hình mới

Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư, chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xuất bản, in, phát hành: Bình Phước có 11 cơ sở hoạt động in đã được Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép trong tổng số hơn 70 cơ sở in các loại. Trong đó, Nhà in Bình Phước là cơ sở in lớn nhất tỉnh, vừa thực hiện nhiệm vụ in báo Đảng vừa phục vụ nhu cầu in ấn cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tỉnh hiện có một số cơ sở phát hành lớn: Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Bình Phước; Nhà sách FAHASHA; Nhà sách Hùng Vương; Nhà sách Phước Long và hơn 60 cơ sở phát hành nhỏ chủ yếu hoạt động tại thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long và thị xã Bình Long.

Về nội dung, số lượng, chất lượng, cơ cấu sách lý luận chính trị: Cơ cấu sách lý luận chính trị ở Bình Phước trong hệ thống thư viện, tủ sách toàn tỉnh ngày càng đa dạng, phong phú, có bước phát triển toàn diện cả về số lượng và chất lượng. Trong toàn hệ thống thư viện từ tỉnh đến cấp huyện, tủ sách xã, phường, thị trấn và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, tổng số đầu sách gần 300 ngàn bản, trong đó sách lý luận chính trị trên 83 ngàn bản, chiếm 28%. Hầu hết xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã tiếp nhận được sách và đĩa CD-ROM của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật qua 13 đợt, trên 300 đầu sách với tổng số trên 66.000 cuốn sách. Việc thực hiện đề án trang bị sách của Ban Bí thư đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu sách đối với cơ sở.

Về tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của các đơn vị làm công tác xuất bản, in, phát hành: Đội ngũ cán bộ làm công tác biên soạn, phổ biến sách lý luận chính trị của tỉnh được đào tạo cơ bản bài bản, có trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp.

Đội ngũ cán bộ ban tuyên giáo các cấp, giảng viên Trường Chính trị tỉnh, hệ thống trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện thường xuyên được kiện toàn, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, bước đầu đáp ứng được yêu cầu biên tập, xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị của tỉnh.

Về quản lý, khai thác, sử dụng sách lý luận chính trị, nhất là sách của Đề án trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn; tủ sách pháp luật; sách của các bộ, ngành, đoàn thể được các đảng ủy xã, phường, thị trấn đã chỉ đạo ủy ban nhân dân cùng cấp ra quyết định sáp nhập Tủ sách pháp luật và Tủ sách của Đề án thành Tủ sách ở cơ sở; xây dựng quy chế quản lý và sử dụng; phân công cán bộ phụ trách, mở sổ theo dõi tiếp nhận, cho mượn, phân bổ, thu hồi đầu sách; xây dựng nội quy hoạt động, hình thức phục vụ, phương thức khai thác, lựa chọn vị trí đặt tủ sách, phân bổ đầu sách về thôn, ấp; thông báo rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về sách của Đề án để đến khai thác, sử dụng.

Sách của Đề án đều được tiếp nhận, lưu giữ, bảo quản tốt tại Tủ sách ở cơ sở xã, phường, thị trấn và giao cho cán bộ văn phòng đảng ủy hoặc cán bộ tư pháp. Có đơn vị giao cho đồng chí phó trưởng ban tuyên giáo đảng ủy trực tiếp tiến hành kiểm kê, phân loại, quản lý, hướng dẫn việc khai thác, sử dụng. Đa số tủ sách được đặt tại “phòng một cửa”, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên, nhân dân đến đọc và tra cứu. Hiện nay, nhiều đơn vị đã linh động chuyển sách về tủ sách tại nhà văn hóa thôn, ấp, khu phố để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Về số lượng đầu sách lý luận chính trị và tỷ lệ sách lý luận chính trị bổ sung hằng năm trong hệ thống thư viện cấp tỉnh, huyện: Đối với Thư viện tỉnh, từ năm 2003 - 2018 đã bổ sung gần 11 ngàn bản sách lý luận chính trị, chiếm 11% tổng số sách trong thư viện, bước đầu tạo được sự quan tâm đối với phong trào đọc sách trong nhân dân. Hệ thống thư viện cấp huyện, số bản sách bổ sung hàng năm chủ yếu được cấp miễn phí từ Thư viện tỉnh, các đơn vị biếu tặng, được trang bị theo Đề án của Trung ương, của tỉnh. Một số huyện không bố trí kinh phí mua sách nên không chủ động được nguồn sách.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đối tượng sử dụng, khai thác sách lý luận chính trị chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên. Phần lớn các sách lý luận chính trị đã đáp ứng nhu cầu đọc, cung cấp thông tin, tri thức về lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trước năm 2010, sách báo trong Thư viện tỉnh và thư viện các huyện, thị xã là nguồn khai thác của đông đảo tầng lớp nhân dân, nhu cầu tìm đọc sách của cán bộ, đảng viên và nhân dân khá cao.

Tác dụng của sách lý luận chính trị đối với việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân: Xác định sách lý luận chính trị có vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, hiện nay, các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương luôn chú trọng đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng sách lý luận chính trị vào việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm trong từng lĩnh vực cụ thể nhằm đưa ra những luận cứ khoa học hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Sách lý luận chính trị đã góp phần nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân; phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; hình thành thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ. Sách lý luận chính trị đã góp phần tích cực trong việc định hướng tư tưởng, chống lại các quan điểm sai trái, nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch.

Sách lý luận chính trị đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực hành cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Đặc biệt, đối với sách trang bị cho xã, phường, thị trấn theo Đề án của Ban Bí thư, ngoài việc đáp ứng kiến thức cơ bản còn góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc, công việc hàng ngày cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về quản lý đất đai, quản lý các dự án đầu tư, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xây dựng nông thôn mới, công tác dân tộc, tôn giáo...

                                                                                                                                                                                                                                        Hồng Dương

 

Lượt xem: 438

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 17h00 ngày 31/5/2020:

- Thế giới: 5.993.900 người mắc, 365.423 người tử vong.
- Việt Nam: 328 người mắc (đã phục hồi 279). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif