Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 63

Hôm nay: 2.570

Lượt truy cập: 2.660.989

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 của ngành BHXH tỉnh

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước tiếp tục nhận được sự quan chỉ đạo của lãnh đạo BHXH Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các ban, ngành, các hội đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở trong việc triển khai thực chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong ngành BHXH tỉnh nên đã đạt được những kết quả:

- Công tác truyền thông và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN: Ngành đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Thường xuyên hướng dẫn BHXH các huyện, thị xã triển khai thực hiện công tác truyền thông về BHXH, BHYT, BHTN trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 và triển khai hưởng ứng Tháng hành động BHXH toàn dân. Phối hợp với ngành Bưu điện tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng triển khai BHXH toàn dân, tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện tạo hiệu ứng lan tỏa trong nhân dân.

BHXH.jpg

Đ/c Lăng Quang Vinh - Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh thông tin tại

Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 6/2020 

- Công tác thu và thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN: Ước tính đến ngày 30/6/2020, tổng số thu  là 1.550.780 triệu đồng, đạt 48% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.  Ước tính đến hết ngày 30/6/2020, tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Bình Phước là 53.284 triệu đồng,  chiếm 1,65% trên tổng kế hoạch thu.

- Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTNƯớc tính đến ngày 30/6/2020, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh là 860.698 người, đạt 95,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh Bình Phước là 85,67% dân số tham gia BHYT (852.098người tham gia/994.679dânsố), đạt 95,2% chỉ tiêu BHYT toàn dân do Thủ tướng Chính phủ giao năm 2020 (tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ) và Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh giao.Trong đó, có 4/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới 2020 có tỷ lệ bao phủ  BHYT từ 85% trở lên (trong khi đó, theo Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới  giai đoạn 2016-2020, một trong những tiêu chí của xã nông thôn mới là phải có từ 85% dân số trở lên tham gia BHYT).

Độ bao phủ BHYT còn phải thực hiện đến hết năm 2020 là 4,33% so với dân số (tương đương với số người cần phải vận động tham gia BHYT là 43.069 người).

- Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT: Ước cấp 13.539 sổ BHXH cho người lao động, tổng số lao động được cấp sổ BHXH đến thời điểm báo cáo đạt 99,98% so với số lao động đang tham gia BHXH; cấp 124.901 thẻ, đạt 100% trên tổng số lượng thẻ BHYT có giá trị tại thời điểm cuối kỳ.

- Giải quyết chế độ chính sách: Ước đến hết ngày 30/6/2020, toàn ngành BHXH tỉnh giải quyết 75.868 hồ sơ hưởng chế độ BHXH, BHTN; thanh toán 711.538 lượt người khám, chữa bệnh BHYT. Hiện tại, BHXH tỉnh đang quản lý chi trả 14.473 đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng.

- Công tác chi BHXH, BHYT: Ước đến hết tháng 6/2020, toàn ngành chi BHXH, BHTN, BHYT với tổng số tiền là 883.753 triệu đồng.

 - Công tác kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Ước 06 tháng đầu năm 2020, thực hiện thanh tra, kiểm tra 34 đơn vị sử dụng lao động. Qua thanh tra, kiểm tra; đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai phạm và sai sót của các đơn vị sử dụng lao động, tổ chức, cá nhân;  đã yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Tuy nhiên, đầu năm 2020 do ảnh hưởng của Covid-19, các doanh nghiệp báo giảm lao động nhiều, tình hình hoạt động kinh doanh khó khăn gây ảnh hưởng đến công tác thu, thu hồi nợ đọng.

- Một số đơn vị, doanh nghiệp mặc dù hiểu rõ được trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao đông là phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động nhưng vẫn trốn đóng, chậm đóng cho người lao động dẫn đến cơ quan BHXH khó khăn trong quá trình khai thác, phát triển mới đối tượng tham gia.

- Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tuy có tăng nhưng nhưng vẫn còn thấp so với tiềm năng. Nguyên nhân do đời sống của người dân còn nghèo, mức thu nhập của lao động tự do đa số còn thấp, không ổn định, trong khi mức đóng BHXH tự nguyện còn cao so với thu nhập của họ nên việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện gặp nhiều khó khăn.

- BHYT tại các xã nông thôn mới: Năm 2020 còn 08/12 xã có số người tham gia BHYT đang thấp hơn mức quy định; mặc dù BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện thường xuyên phối hợp với các phòng, ban tại địa phương, các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT; tuy nhiên vẫn còn một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, chưa có giải pháp hiệu quả để phát triển và duy trì đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn xã.

- BHYT hộ gia đình: Toàn tỉnh hiện còn trên 150.000 người chưa tham gia BHYT hộ gia đình; tuy nhiên việc phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình gặp nhiều khó khăn do mức phí còn cao, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn do mất mùa, giá cả nông sản các năm gần đây giảm sâu.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, trong 6 tháng cuối năm cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp:

1. Thường xuyên báo cáo và tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương để chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn bằng những giải pháp cụ thể, hiệu quả, phù hợp với từng địa phương để quyết liệt trong việc thực hiện vận động người dân tiếp tục tham gia và phát triển mới đối tượng chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhằm hướng tới toàn xã hội chung tay thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 21/NQ-TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

2. Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn có liên quan để đẩy mạnh công tác thu và phát triển đối tượng tham gia tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

3. Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã tích cực tham mưu cho Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng, đặc biệt là các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc tại đơn vị sử dụng lao động, BHYT theo hộ gia đình và BHYT học sinh, sinh viên; BHXH tự nguyện….

4. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN; chú trọng hình thức đối thoại trực tiếp giữa cơ quan thực hiện chính sách với người lao động; tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước duy trì chuyên trang, chuyên mục về chính sách BHXH, BHYT, BHTN”.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của Chính phủ, của BHXH Việt Nam, của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng, tổ chức đại lý của ngân hàng; tập trung tuyên truyền về hiệu quả, lợi ích của việc chi trả không dùng tiền mặt, quy trình, thủ tục thực hiện.

Duy Khiêm.

Lượt xem: 148

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 7h30 ngày 01/8/2020:

- Thế giới: 17.744.000 người mắc, 682.192 người tử vong.
- Việt Nam: 558 người mắc, 02 người tử vong (đã phục hồi 373). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif