Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 27

Hôm nay: 2.647

Lượt truy cập: 2.661.066

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Kết quả triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới

Bình Phước là tỉnh miền núi, biên giới với chiều dài 260,433km, có địa bàn rộng, dân cư không tập trung, tỷ lệ dân số cơ học cao, từ đó có những khó khăn cho công tác giáo dục. Những năm gần đây số trường, lớp học tăng nhanh, hiện nay toàn tỉnh có 277 trường phổ thông, trong đó có 134 trường tiểu học, 109 trường THCS và 34 trường THPT; 6.302 lớp, trong đó cấp tiểu học: 3.544 lớp, cấp THCS: 1.901 lớp, cấp THPT: 857 lớp. Công tác dạy và học ở một số đơn vị còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên của ngành nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông, UBND tỉnh đã ban hành Quyết số 1334/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 thành lập Ban chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông tỉnh và được kiện toàn tại Quyết định số 2474/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh. Ban chỉ đạo đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông tỉnh đã ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đồng thời Ban chỉ đạo đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII, XIV.

Ngành GD&ĐT tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt và hướng dẫn các địa phương chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; UBND các huyện, thị xã đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo đổi mới chương trình SGK giáo dục phổ thông và Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn, thành lập hội đồng xét chọn bộ SGK lớp 1, tiến hành rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên… Hiện nay, việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới đang được thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

 GD111.jpg

 Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điểu Huỳnh Sang phát biểu tại buổi giám sát

 

Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới của địa phương sau khi chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được ban hành: UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành GD&ĐT tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên và một số tổ trưởng chuyên môn cốt cán các bậc học tham gia tập huấn mô đun 1 “Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018”; nội dung tập huấn chủ yếu là nghiên cứu, tìm hiểu về Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình các môn học/hoạt động giáo dục mới, bước đầu xây dựng kế hoạch giáo dục để triển khai thực hiện chương trình.

Đối với việc lựa chọn SGK lớp 1: Ngày 23/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 586/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ Tiêu chí lựa chọn SGK phổ thông từ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Chỉ đạo các trường chủ động cho cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu các nội dung, giới thiệu SGK theo hướng dẫn của các nhà xuất bản bằng nhiều hình thức khác nhau để đánh giá SGK của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn SGK. Đến nay, các trường tiểu học đã hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1. Công tác triển khai lựa chọn SGK giáo dục lớp 1 cho năm học tiếp theo được Sở GD&ĐT đã triển khai nội dung dự thảo đến các cơ sở giáo dục trong tỉnh để nghiên cứu, đóng góp ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý, báo cáo về Bộ GD&ĐT.

Biên soạn, thẩm định và tổ chức triển khai các nội dung giáo dục địa phương ở các cấp học theo chương trình giáo dục phổ thông mới: Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về việc biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông và việc biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, UBND tỉnh đã thuận chủ trương cho Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện biên soạn tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước đối với lớp 1 để sử dụng trong năm học 2020 - 2021, ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch biên soạn tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước lớp 1và thành lập Hội đồng thẩm định, trên cơ sở đó Sở GD&ĐT đã tiến hành tổ chức Hội thảo khoa học và hiện nay đang thực hiện các bước tiếp theo. Đối với việc biên soạn tài liệu giáo dục địa phương các khối lớp tiếp theo (từ lớp 2 đến lớp 12) sẽ được thực hiện sau khi việc biên soạn tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 hoàn thành.

Bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020 - 2021 và những năm học tiếp theo: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GD&ĐT xây dựng dự thảo kế hoạch bồi dưỡng đại trà và sẽ chính thức ban hành sau khi UBND tỉnh cho chủ trương về việc trang bị tài khoản học trực tuyến cho toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông. Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, tiến hành tổng rà soát và hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch bổ sung theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT; phối hợp với nhà cung cấp mạng rà soát, kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin chuẩn bị triển khai hệ thống đào tạo, bồi dưỡng giáo viên qua mạng theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT; quản trị, duy trì và sử dụng hiệu quả hệ thống mạng.

Về nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đối với cấp tiểu học, THCS và THPT: Trong giai  đoạn 2021 - 2025 cần đầu tư kiên cố 1.980 phòng học, bổ sung tăng cường 3.403 phòng học, mua sắm, bổ sung thiết bị dạy học là 1.939.466 bộ. Riêng đối với việc chuẩn bị trang thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ GD&ĐT quy định cho lớp 1 năm học 2020 - 2021: Ngành giáo dục đang tiến hành rà soát các thiết bị dạy học lớp 1 hiện có trên địa bàn toàn tỉnh và đối chiếu với danh mục thiết bị lớp 1 được quy định tại Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 của Bộ GD&ĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 để đề xuất bổ sung theo đúng Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nhìn chung, trong những năm qua, ngành giáo dục luôn được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương, tinh thần trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên các trường đối với việc triển khai chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học luôn được quan tâm đầu tư, nâng cấp, bổ sung nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên cũng còn một số khó khăn như: Sĩ số học sinh chưa đạt chuẩn; số lượng phòng học chưa đảm bảo theo quy định; biên chế cho đội ngũ giáo viên các cấp học thiếu…

Để khắc phục những khó khăn vướng mắc trên, trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, Tỉnh ủy sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh, đồng thời chỉ đạo ngành giáo dục tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố (đặc biệt là việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế) để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được giao trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thứ hai, thực hiện tốt công tác rà soát thực trạng về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học... để đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp tình hình thực tế địa phương nhằm đảm bảo đầy đủ các điều kiện cho việc thực hiện chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và kế hoạch của tỉnh đã đề ra.

Thứ ba, tiếp tục phát huy năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông, nhất là những cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán; quan tâm hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin cho giáo viên, đặc biệt là giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời rút ra bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tiếp theo.

Thứ năm, tiếp tục quan tâm để đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện các nội dung của Chương trình giáo dục phổ thông mới đúng theo lộ trình quy định của Bộ GD&ĐT.

Anh Khoa

 

Lượt xem: 81

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 7h30 ngày 01/8/2020:

- Thế giới: 17.744.000 người mắc, 682.192 người tử vong.
- Việt Nam: 558 người mắc, 02 người tử vong (đã phục hồi 373). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif