Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 38

Hôm nay: 3.357

Lượt truy cập: 2.686.455

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Kết quả và một số kinh nghiệm từ đại hội điểm cấp cơ sở

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức đại hội điểm các đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã chọn 37/753 chi, đảng bộ cơ sở đại hội điểm (chiếm 4,91%) và 17/262 đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm đại hội bầu trực tiếp bầu bí thư cấp ủy (chiếm 6,49%).

ramat23012020024039.jpg

Đại hội Đảng bộ xã Đồng Tiến (Đồng Phú) thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Công tác chỉ đạo tổ chức đại hội

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, kịp thời thông tin đến đông đảo các tầng lớp nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan, xây dựng các cụm panô, áp phích, cờ, khẩu hiệu chào mừng đại hội, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hướng về đại hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các đảng bộ dự chỉ đạo đại hội chi, đảng bộ cơ sở điểm, đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương đại hội bầu bí thư cấp ủy. Ban thường vụ các đảng bộ trực thuộc lập các đoàn kiểm tra, tổ công tác làm việc với cấp ủy cơ sở để nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và chỉ đạo nội dung, công tác nhân sự đại hội, hướng dẫn tuyên truyền, thảo luận, xây dựng dự thảo văn kiện đại hội và triển khai các hướng dẫn, biểu mẫu về công tác nhân sự, công tác kiểm tra phục vụ đại hội… đồng thời phân công ủy viên ban thường vụ, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, văn phòng cấp ủy trực tiếp chỉ đạo, theo dõi công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội điểm cấp cơ sở. Các cấp ủy cơ sở triển khai các văn bản của cấp ủy cấp trên trực tiếp, xây dựng kế hoạch thực hiện, thành lập các tiểu ban giúp việc đại hội và chỉ đạo, hướng dấn các chi bộ trực thuộc tiến hành đại hội đảm bảo thời gian quy định.

Kết quả đại hội

Tính đến ngày 25/3/2020, trong toàn Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 154/753 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức đại hội, trong đó có 37/37 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm; 17/17 đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy (trong đó, có 09 đảng bộ xã, phường, thị trấn, chiếm tỷ lệ 8,1% so với 111 đảng bộ xã, phường, thị trấn).

Số lượng tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới gồm 432 ủy viên, trong đó, tham gia lần đầu 110, chiếm 25,46%; nữ 117, chiếm 27,08%; dân tộc thiểu số 16, chiếm 3,7%; tôn giáo 02, chiếm 0,46%; trẻ tuổi (dưới 35 tuổi) 45, chiếm 10,42%. Đối với 17 bí thư được đại hội trực tiếp bầu, trong đó tham gia lần đầu 03, nữ 01; trình độ chuyên môn: 05 thạc sỹ, 12 đại học; trình độ lý luận chính trị: 14 cao cấp, 03 trung cấp; 04 bí thư không phải là người địa phương; tỷ lệ phiếu bầu đạt từ 88,6% đến 100%. Đại hội điểm các chi, đảng bộ đã bầu 429 đại biểu chính thức và 64 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên.

Những ưu điểm và hạn chế

Công tác chuẩn bị đại hội triển khai thực hiện từ tỉnh đến cơ sở kịp thời chu đáo, nhận được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, thu hút nhiều cơ quan, đơn vị, cơ sở đảng và quần chúng nhân dân quan tâm theo dõi. Công tác nắm bắt, dự báo tình hình và biện pháp giải quyết các vấn đề trước, trong và sau đại hội được các cấp ủy chủ động và xử lý kịp thời nên không bị động trong thời gian diễn ra đại hội. Chất lượng các văn bản, báo cáo được chuẩn bị kỹ, đúng với quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, có sự đầu tư trí tuệ, bảo đảm nghiêm túc, nhất là báo cáo chính trị. Quy trình công tác nhân sự trước và trong đại hội được bảo đảm thực hiện tốt, đúng quy định, thể hiện được sự sáng suốt, khách quan, công tâm. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất về hội trường, trang trí, âm thanh, phục vụ đại hội… đảm bảo trang nghiêm, an toàn, kịp thời và đáp ứng yêu cầu đề ra.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền đã được chỉ đạo nghiêm túc, nhưng chiều sâu chưa đạt yêu cầu. Một số báo cáo chính trị còn chung chung, dàn trải, tính khái quát chưa cao, trong đánh giá thiếu sự so sánh, chưa làm nổi bật những thành tựu, kết quả mang tính trọng tâm, trọng điểm trong nhiệm kỳ; chưa bao quát hết các lĩnh vực, phần phương hướng chưa xác định rõ khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Các báo cáo tham luận còn nặng liệt kê những việc đã thực hiện, chưa phân tích cụ thể khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, nên giải pháp chưa sâu, chưa sát thực tế; đối với đề án nhân sự, phần nội dung và tiêu chuẩn cấp ủy quá dài. Thể thức văn bản trình tại đại hội ở một số chi, đảng bộ chưa đúng Hướng dẫn số 36-HD/VPTW ngày 3/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng. Công tác điều hành đại hội của đoàn chủ tịch có nơi còn lúng túng, chưa tập trung sâu chương trình, kịch bản; công tác hướng dẫn của ban kiểm phiếu chưa cụ thể, phương pháp tính tổng số phiếu, tỷ lệ phần trăm. Ý kiến thảo luận tại đại hội chưa nhiều, một số ý kiến tham gia thảo luận còn dàn trải, chưa tập trung; bố trí thời gian thảo luận ngắn và tham luận chưa khoa học theo chương trình làm việc của đại hội. Kết quả bầu cử cấp ủy ở đảng bộ phường, thị trấn không đúng dự kiến cơ cấu 02 trường hợp.

  • dai-hoi-dang-bo-an-thai.jpgĐồng chí Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh
  •  dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Lộc Thái (Lộc Ninh) lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Một số kinh nghiệm rút ra

Cấp ủy cơ sở phải nêu cao vai trò, trách nhiệm và thực hiện đúng theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, cấp ủy và các ban xây dựng Đảng cấp ủy cấp trên trong công tác chuẩn bị đại hội. Đặc biệt là vai trò lãnh đạo của cấp ủy cấp trên trực tiếp và trách nhiệm thành viên cấp ủy phụ trách các cơ sở đảng.

Nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và dư luận liên quan đến nội dung, nhân sự trước, trong và sau đại hội. Dự báo các tình huống có thể xảy ra và có phương án giải quyết cụ thể cho từng tình huống để đại hội bảo đảm thành công tốt đẹp. Tránh chủ quan, thiếu kiên quyết trong giải quyết các vấn đề trước đại hội.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội cần coi trọng toàn diện các nội dung của đại hội, tránh tình trạng quá chú trọng vào công tác bầu cử cấp ủy, xem nhẹ việc thảo luận các văn kiện tại đại hội. Trong quá trình thảo luận tại đại hội, đoàn chủ tịch cần thực sự phát huy dân chủ, gợi mở những vấn đề quan trọng đang còn có ý kiến khác nhau; phải tiếp thu tối đa các ý kiến thảo luận hay, đúng nội dung để bổ sung vào dự thảo nghị quyết.

Các chi, đảng bộ tổ chức đại hội phải xây dựng kịch bản điều hành chi tiết theo đúng chương trình làm việc đại hội. Công tác điều hành của đoàn chủ tịch cần tuân thủ theo đúng trình tự, nội dung đã chuẩn bị và chủ động, xin ý kiến cấp ủy cấp trên, linh hoạt, khéo léo xử lý các tình huống phát sinh trong đại hội nhưng phải bảo đảm tính nguyên tắc và tính dân chủ trong đại hội.

Cấp ủy triệu tập đại hội lựa chọn ban kiểm phiếu phải là những người có kinh nghiệm trong công tác này, nắm rõ quy định về bầu cử; ban kiểm phiếu có sự phân công cụ thể để góp phần quan trọng cho sự thành công đại hội./.

                                                                                                     H. Sơn

Lượt xem: 185

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 11h00 ngày 14/8/2020:

- Thế giới: 21.067.959 người mắc, 757.431 người tử vong.
- Việt Nam: 911 người mắc, 21 người tử vong (đã phục hồi 425). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif