Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kiểm tra công tác thi đua cuối năm tại Ban Tuyên giáo và Trung tâm chính trị huyện Hớn Quản

Thứ ba - 05/12/2023 08:43 405 0
Thực hiện chương trình công tác năm và để kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của công tác tuyên giáo tại cơ sở, chiều ngày 05/12/2023, Đoàn Kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Trung tâm chính trị huyện Hớn Quản về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023.
Dự và chủ trì buổi kiểm tra có đồng chí Phan Duy Khiêm –Báo cáo viên Trung ương, Trưởng phòng Thông tin- Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các đồng chí đại diện các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
Về phía Ban Tuyên giáo huyện uỷ gồm có đồng chí: Trịnh Thế Sơn - UVBTV Huyện uỷ- Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm chính trị huyện, đồng chí Lê Thanh Hoàng - HUV, Phó ban Tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Đình Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện và thường trực các đảng uỷ xã, thị trấn cùng tham dự.
Đồng chí Phan Duy Khiêm –Báo cáo viên Trung ương,
Trưởng phòng Thông tin- Khoa giáo dự và chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thanh Hoàng - HUV, Phó ban Tuyên giáo huyện uỷ Hớn Quản - đại diện ban Tuyên giáo huyện ủy báo cáo công tác tuyên giáo năm trong năm 2023. Nhìn chung trong năm 2023, Ban tuyên giáo đã đạt nhiều kết quả khả quan: Công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân để tham mưu cấp uỷ chỉ đạo, giải quyết được kịp thời. Đẩy mạnh công tác định hướng tuyên truyền, thông tin tích cực, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên mạng xã hội, các hoạt động văn hoá, văn nghệ của huyện đảm bảo tính định hướng về chính trị, tư tưởng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên nhân dân tham gia. Công tác khoa giáo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao đã có nhiều hình thức nhằm cụ thể hoá triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết. Hoàn thành và biên soạn, xuất bản 16 công trình lịch sử …

Đồng chí Lê Thanh Hoàng - HUV, Phó ban Tuyên giáo huyện uỷ
Hớn Quản đại diện ban Tuyên giáo báo cáo công tác tuyên giáo
Về kết quả công tác tuyên giáo năm 2023, Đoàn đánh giá cao sự chuẩn bị chủ động của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về báo cáo, chấm điểm, giải trình, cung cấp thêm thông tin, số liệu... Mặc dù trong điều kiện biên chế khó khăn, nhân sự có sự thay đổi, tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên có sự biến động trước thông tin sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, xã của tỉnh nhưng những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo thời gian qua trên địa bàn huyện thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của ban tuyên giáo huyện ủy, Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được của đơn vị trong năm vừa qua, và mong muốn thời gian tới huyện sẽ tiếp tục phát huy những kết quả này để góp phần nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, chất lượng cuộc sống cho người dân
Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế: việc tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ và huyện uỷ của một bộ phận, cán bộ đảng viên có lúc chưa đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc; Tỷ lệ mua, đọc báo, tạp chí Đảng của một số cấp uỷ chưa đạt yêu cầu chưa đảm bảo số lượng; Việc cài đặt sổ tay đảng viên chưa đạt tỷ lệ 100%.
 Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Duy Khiêm - Báo cáo viên Trung ương, Trưởng phòng Thông tin- Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề nghị đơn vị cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:
1. Chủ động dự báo tình hình, nắm chắc tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để định hướng kịp thời, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, “không đi sau, không nói theo” dư luận, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến quy hoạch, thu hồi đất đai, giải tỏa đền bù, khiếu kiện, khiếu nại đông người, việc triển khai các dự án phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn… Đặc biệt, cần làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước thông tin sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2030, để thống nhất nhận thức rằng đây là việc làm cần thiết, phù hợp trong bối cảnh cả nước, cả tỉnh đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao sự chuyên nghiệp trong phục vụ nhân dân, là xu thế tất yếu khách quan hiện nay và tương lai.
2. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới, tăng cường kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên, tránh tình trạng học qua loa, hình thức, không đánh giá được chất lượng, không đưa được nghị quyết vào trong cuộc sống. Thường xuyên theo dõi, đánh giá, có kiến nghị, đề xuất đối với tỉnh về những vấn đề có liên quan trong quá trình triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bình Phước, để làm sao ứng dụng này thực sự đáp ứng được yêu cầu đổi mới công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay.
3. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của huyện tới người dân trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là các thế mạnh về đất đai, du lịch, các tiềm năng có thể khai thác để thu hút đầu tư, phát triển du lịch, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, giảm nghèo bền vững hơn.
4. Tập trung triển khai thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 16/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng và phát triển lực lượng; củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 huyện, chỉ đạo thành lập Tổ công tác 03 ở các xã, phường, thị trấn; chú trọng xây dựng, mở rộng, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các trang, nhóm cộng đồng trên địa bàn để phục vụ công tác tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc.
Thường xuyên quán triệt cho cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Quy định số 85 của Ban Bí thư về thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử, mạng xã hội, gắn với thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về định hướng tiếp cận, chia sẻ thông tin cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình tuyên tuyền phải giúp cho mỗi người dân biết và tôn trọng các chuẩn mực đạo đức xã hội, văn hóa, phân biệt được thông tin đúng sai, thật giả; tỉnh táo, cảnh giác, không cả tin, không làm theo, không nghe theo sự kích động, lôi kéo, xúi giục hoặc tương tác, chia sẻ, bình luận theo hướng cổ súy, tiếp tay cho kẻ xấu; tích cực đấu tranh, phê phán cái xấu, cái sai.
5. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Gắn việc học tập và làm theo Bác với xây dựng và nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trách nhiệm và chất lượng công tác, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Quan tâm xây dựng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để các tầng lớp nhân dân có thể học tập và làm theo.
6. Quan tâm phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo tham mưu cho cấp ủy quán triệt, triển khai, theo dõi, sơ kết, tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về y tế, giáo dục đào tạo, dạy nghề, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội... Kịp thời phát hiện, tham mưu chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh đang được dư luận nhân dân quan tâm gần đây, như: bạo lực học đường; thuốc lá điện tử; bạo hành và đuối nước ở trẻ em; tình hình dịch bệnh trên người và vật nuôi; tình trạng thiếu nhân lực bác sỹ, giáo viên do đãi ngộ chưa xứng đáng...
7. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, giảng viên lý luận chính trị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Quan tâm tới công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; có giải pháp đánh giá chất lượng của học viên và việc ứng dụng kiến thức được học vào thực tiễn công tác./.
Một số hình ảnh tại buổi làm việc:


 

Tác giả: Trương Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 122 | lượt tải:77

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 961 | lượt tải:875

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 295 | lượt tải:154
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập73
  • Hôm nay10,100
  • Tổng lượt truy cập9,789,630
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây