Bình Phước:Tăng cường phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em

Thứ tư - 27/09/2023 04:46 579 0
Trước tình hình đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước thời gian qua diễn biến phức tạp, trong hơn 08 tháng đầu năm 2023 toàn tỉnh đã xảy ra 12 vụ đuối nước, làm 13 trẻ em tử vong, đặc biệt vụ trẻ em đuối nước tại công trình giao thông đang thi công ở thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp.
Để kịp thời phòng, chống tai nạn thương tích, tử vong trẻ em do đuối nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong thời gian tới, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh trong công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em.
 

Trọng tâm là Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030; Công điện số 398/CĐ-TTg ngày 02/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2030; Công văn số 826/UBND-KGVX ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em và các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án có liên quan trong công tác phòng chống đuối nước.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đôn đốc, phối hợp với các sở, ngành tỉnh hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về trẻ em về công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em và báo cáo kịp thời về Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), UBND tỉnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại các địa phương, nhất là các địa phương thường xuyên xảy ra tình trạng trẻ em tử vong đuối nước.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai, hướng dẫn việc phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trong các trường phổ thông, đặc biệt trước mỗi kỳ nghỉ hè, lễ, tết; đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho học sinh trong trường phổ thông; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức để học sinh biết và tuân thủ các quy định về phòng, chống đuối nước, nhất là tại các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước để đảm bảo an toàn cho học sinh; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để quản lý, giám sát học sinh trong thời gian nghỉ hè, lễ, tết đảm bảo an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước.

Giao Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc thực hiện sơ cứu, cấp cứu, điều trị, vận chuyển cấp cứu cho trẻ em bị đuối nước.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai, hướng dẫn các địa phương thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; vận động, đề cao trách nhiệm của gia đình trong việc trông giữ, giám sát, nhắc nhở trẻ em về nguy cơ và kỹ năng phòng, chống đuối nước, chủ động đưa con đi học bơi và học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị hồ bơi tại các cơ sở kinh doanh hồ bơi, thiết chế thể dục thể thao và khuyến khích hỗ trợ tổ chức các lớp phổ cập bơi cho trẻ em.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, cổng/trang thông tin điện tử (website) tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cộng đồng về phòng, chống đuối nước trẻ em; phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em; tuyên truyền các biện pháp, kỹ năng sơ cứu, cấp cứu cho trẻ em bị đuối nước.

Giao Tỉnh Đoàn chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đoàn các cấp thực hiện việc  phối hợp với cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương tiếp nhận, quản lý, tổ chức hoạt động hè tại địa bàn dân cư, trong đó chú trọng các hoạt động rèn luyện kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thiếu niên, nhi đồng.

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các công trình giao thông đang thi công đặt biển cảnh báo, rào chắn, phân công lực lượng cảnh giới tại các khu vực hình thành các hố nước sâu gây nguy cơ đuối nước cao cho người dân, đặc biệt là trẻ em.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  chỉ đạo các đơn vị quản lý công trình thuỷ lợi tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ, tuyên truyền, cắm biển cảnh báo, tuyệt đối không để cho người dân (nhất là trẻ em) vào khu vực lòng hồ tắm, đánh bắt cá. Tổ chức rà soát và lập, treo các biển cảnh báo đuối nước tại các khu vực nguy hiểm thuộc các hồ đập do đơn vị quản lý; phân công, cử lực lượng thường trực tại các khu vực hồ, đập thường xuyên xảy ra nguy cơ đuối nước, nhắc nhở người dân và du khách đề cao cảnh giác không để xảy ra đuối nước; phối hợp với chính quyền địa phương nơi có công trình rà soát các vị trí có nguy cơ xảy ra đuối nước, cắm biển cảnh báo để thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, phòng ngừa, hạn chế các thiệt hại, đặc biệt là thiệt hại về tính mạng con người.

Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, xử lý hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với những công trình, dự án đang thi công (không lắp đặt biển báo, rào chắn) do các cơ quan Trung ương, UBND tỉnh, Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng, thẩm định, phê duyệt hoặc các công trình, dự án được miễn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của các cơ quan Trung ương và cấp tỉnh quản lý.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cá nhân về phòng, đuối nước trẻ em. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em bằng nhiều hình thức đặc biệt chú trọng tuyên truyền đến từng trường học, lớp học, thôn, bản, xóm, ấp, tổ dân phố, khu dân cư; rà soát, phát hiện kịp thời các điểm có nguy cơ gây tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là khu vực hố nước của các công trình đang thi công, hồ, ao, sông, suối, các khu vực nước sâu nguy hiểm, hệ thống thoát nước, đập nước thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em, cụ thể: làm rào chắn, đặt biển cảnh báo, phân công lực lượng cảnh giới. Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng ngôi nhà an toàn, trường học an toàn và cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; chủ động bố trí ngân sách hằng năm của địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành để thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em và vận động xã hội xây dựng, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết chế thể dục, thể thao, phát triển hệ thống bể bơi thông minh và các nguồn nước mở an toàn để tổ chức các lớp dạy  kỹ năng an toàn trong môi trường nước và phổ cập bơi an toàn cho trẻ em, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn đã xảy ra đuối nước trẻ em; hỗ trợ kinh phí phù hợp đối với việc học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi an toàn phòng, chống đuối nước cho học sinh, trẻ em, đảm bảo đúng quy định; tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật và tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo công tác phòng, chống đuối nước trẻ em. Chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã, phường, thị trấn vận động gia đình thường xuyên quan tâm, trông giữ, giám sát, nhắc nhở trẻ em các nguy cơ gây tai nạn, thương tích và đuối nước, đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp hè và mùa mưa bão, lũ; Thường xuyên cập nhật tình hình tử vong do đuối nước trẻ em xảy ra tại địa phương; báo cáo kịp thời gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó nêu rõ hoàn cảnh xảy ra, địa điểm và phân tích nguyên nhân xảy ra đuối nước, thông tin về trẻ em bị đuối nước; các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả, phòng ngừa trước mắt và lâu dài; công tác hỗ trợ của các cấp chính quyền, tổ chức; Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, xử lý hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với những công trình, dự án đang thi công (không lắp đặt biển báo, rào chắn,..) do UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng, thẩm định, phê duyệt hoặc các công trình, dự án được miễn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền cấp huyện quản lý.

Tác giả: Trương Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 183 | lượt tải:111

111-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)

lượt xem: 419 | lượt tải:298

109-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2024)

lượt xem: 282 | lượt tải:129
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập47
  • Hôm nay12,604
  • Tổng lượt truy cập9,198,301
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây