Phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

Thứ bảy - 20/11/2021 11:05 2.167 0
Chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2022), Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước vừa ký ban hành Kế hoạch số 342/KH-UBND về phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-1982 – 20-11-2022”.

Nội dung thi đua

 
Về tập thể: Quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến tích cực về rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường giáo dục đạo đức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm công dân cho học sinh, học viên và sinh viên; tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý và giáo dục - đào tạo, chú trọng giáo dục đạo đức; gắn kết chặt chẽ giữa “dạy chữ” với “dạy người”, “dạy nghề” và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo… 
 
Kịp thời phát hiện những nhân tố mới để tuyên truyền, nhân rộng các tập thể tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh, học viên và sinh viên, góp phần thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của ngành trong giai đoạn mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, kịp thời và có tác dụng cao. Tổ chức tôn vinh, khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, tạo động lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị; quan tâm khen thưởng các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới.
 
Về cá nhân: Cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, giảng viên, nhân viên trong ngành phải là những tấm gương sáng về đạo đức, tự học tập, rèn luyện; có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, giáo dục, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; học sinh, học viên, sinh viên có ý thức chủ động, tích cực, sáng tạo vượt khó vươn lên trong học tập, rèn luyện và khởi nghiệp; có ý thức về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm công dân, xã hội; có hành vi, nghĩa cử cao đẹp khi gặp các trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn trong cuộc sống; tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện vì cộng đồng.
 
Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước trao khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích
xuất sắc trong công tác Giáo dục và Đào tạo

Tiêu chuẩn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân 
 
Tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm phát động phong trào. Không có cá nhân thuộc đơn vị bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc có dấu hiệu vi phạm đang trong quá trình bị điều tra, thanh tra. Có nhiều giáo viên, học sinh, học viên, sinh viên đạt nhiều thành tích cao trong công tác giảng dạy và học tập. Cán bộ, giáo viên trong tập thể xứng đáng là những tấm gương “năng động, tự học, sáng tạo” trong nhà trường. Chất lượng giáo dục ngày càng tăng lên (tỷ lệ học sinh khá giỏi cao; tỷ lệ giáo viên giỏi các cấp cao; cơ sở vật chất, thiết bị được trang bị giữ gìn bảo quản tốt, phát huy có hiệu quả trong công tác dạy và học,...). Duy trì thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua thiết thực của ngành giáo dục, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh, của địa phương, đặc biệt là phong trào thi đua “Toàn dân chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”.
 
Ký kết giao ước thi đua

Đối với cá nhân, cán bộ quản lý: Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Là người luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tổ chức có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành. Tập thể do cá nhân lãnh đạo, quản lý phải có phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, có nhiều thành tích nổi bật về chất lượng giáo dục và các phong trào thi đua. Có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, dạy và học, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các hoạt động giáo dục, được tập thể ghi nhận và được bình bầu trong phong trào thi đua. Đoàn kết, dân chủ, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có sáng kiến được Giám đốc Sở GD-ĐT (hoặc cấp cao hơn) công nhận phạm vi ảnh hưởng trong năm phát động phong trào.

Giảng viên, giáo viên: Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Là những cá nhân có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, xuất sắc, nổi bật trong công tác. Gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực (tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể; ý thức trách nhiệm với tập thể, với cộng đồng…), có nhiều giải pháp đổi mới trong việc chăm sóc, giáo dục, giảng dạy; tích cực học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, được tập thể ghi nhận và bình bầu trong phong trào thi đua. 

Được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; là giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách giỏi tiêu biểu trong các hội thi do các cấp, các ngành tổ chức (trong năm có nhiều hội thi thì lấy kết quả của hội thi do cấp cao nhất tổ chức) hoặc đạt giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh trở lên khi tham gia các cuộc thi, hội thi do các cấp, các ngành tổ chức; có sáng kiến được Giám đốc Sở GD-ĐT (hoặc cấp cao hơn) công nhận phạm vi ảnh hưởng trong năm phát động phong trào.

Nhân viên: Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có giải pháp đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả thiết thực, được tập thể ghi nhận và bình bầu trong phong trào thi đua. Được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có sáng kiến được Giám đốc Sở GD-ĐT (hoặc cấp cao hơn) công nhận phạm vi ảnh hưởng trong năm phát động phong trào.

Học sinh, sinh viên, học viên: Có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, khởi nghiệp. Đoạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia hoặc quốc tế. Có sáng kiến trong nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; vượt khó, vươn lên học giỏi; có hành động mưu trí, dũng cảm, hành vi, nghĩa cử cao đẹp; tham gia có hiệu quả các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện vì cộng đồng được cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền ghi nhận và có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên.

Tác giả: Lê Văn Tâm - BTĐKT tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 111 | lượt tải:70

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 860 | lượt tải:782

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 286 | lượt tải:150
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập76
  • Hôm nay10,907
  • Tổng lượt truy cập9,754,227
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây